accesskey_mod_content

Planes estratègics en la Comunitat Autònoma del País Basc

Responsables i col·laboradors en el govern de l'administració digital

Govern Basc. Departament de Governança Pública i Autogovern

En este Departament de Governança Pública i Autogovern a la Direcció d'Atenció a la Ciutadania i Innovació i Millora de l'Administració(Obri en nova finestra) li correspon l'elaboració, coordinació i impuls de plans interdepartamentals d'innovació i millora de qualitat en els servicis públics i l'efectiva implementació en les administracions públiques de l'Administració electrònica en els procediments administratius i en la gestió dels assumptes públics. A la Direcció general d'Informàtica i Telecomunicacions (Obri en nova finestra) entre unes altres el model de presència de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma d'Euskadi en Internet.

Altres portals i documents relacionats amb l'administració digital

Pla Estratègic de Governança i Innovació Pública: PEGIP 2020

11 desembre 2017

Publicat al desembre de 2017 en web del Govern Basc. Departament de Governança Pública i Autogovern(Obri en nova finestra) . 1 document pdf de 292 p. impreses.

  • NOTA: El Consell de Govern Basc, en sessió celebrada el dia 17 de gener de 2017 va adoptar, entre uns altres, l'Acord pel qual s'aproven els Planes Estratègics del Govern per a la XI Legislatura 2017-2020, entre els quals es troba el Pla Estratègic de Governança i Innovació Pública 2020 (PEGIP 2020)(Obri en nova finestra) l'elaboració de la qual i coordinació és responsabilitat del Departament de Governança Pública i Autogovern. 

  • Servicis electrònics
  • Govern obert

PIP - Pla d'Innovació Pública del Govern Basc 2014-2016

17 juny 2014

Pla d'Innovació Pública del Govern Basc: 2014-2016. [document publicat en] Vitòria-Gasteiz, juny 2014. Difós en internet pel Departament d'Administració Pública i Justícia(Obri en nova finestra) . També té difusió en el blog  PIP – Blog sobre el Pla d'Innovació Pública(Obri en nova finestra)  .-1 fitxer pdf de 90 p. impreses. 

  • NOTA: Objectius estratègics del Pla :

• Administració oberta: Promoure la transparència, la participació i la col·laboració en l'Administració pública.

• Administració eficaç: Desenvolupar una oferta de servicis de qualitat i accessible per diferents canals (presencial, telèfon, Internet).

• Administració eficient: Millorar l'eficiència en la gestió administrativa, adequant l'organització, implantant nous models de gestió i realitzant un ús intel·ligent de la tecnologia.

• Administració innovadora: Promoure la innovació en l'Administració involucrant a la ciutadania i als professionals públics en el disseny, la gestió i l'avaluació de les polítiques i dels servicis públics

Annex I: Fitxes de projectes i subprojectes del Pla PIP 2014-2016

1 fitxer pdf de 90 p. impreses.

  • NOTA: Visió general dels eixos estratègics:

• Eix 1: Transparència i Bon Govern 
• Eix 2: Interacció amb la ciutadania 
• Eix 3: Adequació Organitzativa 
• Eix 4: Millora de la Gestió 
• Eix 5: Administració electrònica 
• Eix 6: Innovació des de la co-creació