accesskey_mod_content

L'òrgan màxim de governança TIC en l'Administració General de l'Estat és la Comissió d'Estratègia TIC, en la qual estaran representats tots els Ministeris. Este òrgan actuarà de nexe d'unió i alineament entre els objectius i prioritats establides pel Govern i l'ús de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions per a satisfer les necessitats de l'Administració.

Entre les seues principals funcions figura l'elaboració i proposta al Consell de Ministres de l'Estratègia TIC, declarar els mitjans i servicis compartits, declarar els projectes d'interés prioritari i informar anualment al Consell de Ministres de l'estat de transformació digital de l'Administració.

El Ple de la Comissió es reunirà almenys dos vegades a l'any. Però per a agilitzar la presa de decisions la Comissió d'Estratègia TIC comptarà amb un Comité executiu de la Comissió d'Estratègia TIC.

La composició i funcions exactes del Comité Executiu seran determinades per la Comissió d'Estratègia TIC. El qualsevol cas no podrà comptar amb més de 10 membres amb dret a vot i es reunirà mensualment per a abordar qüestions tàctiques i estratègiques sobre les matèries que li delegue la Comissió.

El seu funcionament i composició està regulat pel Reial decret 806/2014, de 19 de setembre sobre organització i instruments operatius de les TIC en l'AGE (Obri en nova finestra) .

(English Version) Royal Decree 806/2014 of 19 September (Obri en nova finestra) on the organisation and operational tools of the information and communication technologies in the General State Administration and its public bodies (PDF)

Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE