accesskey_mod_content

Comissions Ministerials d'Administració Digital (CMADs)

Ministeri d'Assumptes estrangers, Unió Europea i Cooperació*

13 agost 2016

Orde AEC/1372/2016, de 19 de juliol, per la qual es crea i regula la Comissió Ministerial d'Administració Digital del Ministeri d'Assumptes estrangers i de Cooperació (CMAD).
BOE: núm. 195, de 13/08/2016

 • Anterior: Ministeri d'Assumptes estrangers i de Cooperació
  Nou *Ministeri d'Assumptes estrangers, Unió Europea i Cooperació

 • Cooperació interadministrativa

Ministeri de Justícia

10 agost 2016

Orde JUS/1362/2016, de 3 d'agost, per la qual es crea la Comissió Ministerial d'Administració Digital del Ministeri de Justícia (CMAD) i es regula la seua composició i funcions.
BOE: núm. 192, de 10/08/2016

 • Cooperació interadministrativa

Ministeri de Defensa

09 octubre 2015

Orde DEF/2071/2015, de 5 d'octubre, per la qual es regula la Comissió Ministerial d'Administració Digital del Ministeri de Defensa (CMAD).
BOE: núm. 242, de 9 d'octubre de 2015

 • NOTA: Deroga Orde DEF/1159/2010, de 3 demaig (Obri en nova finestra) , per la qual es regula la Comissió Ministerial d'Administració Electrònica del Ministeri de Defensa

 • Cooperació interadministrativa

Ministeri d'Hisenda*

17 març 2015

Orde HAP/444/2015, de 13 de març, per la qual es crea la Comissió Ministerial d'Administració Digital del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (CMAD) i es regula la seua composició i funcions.
BOE: núm. 65 de 17/03/2015

 • NOTA: Deroga Orde HAP/847/2012, de 25 d'abril(Obri en nova finestra) reguladora de la CMAE del ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques

 • Anterior: Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques,
  Nou *Ministeri d'Hisenda.
  Nou *Ministeri de Política Territorial i Funció Pública

 • Cooperació interadministrativa

Ministeri de Foment

28 juliol 2015

Orde FOM/1522/2015, de 15 de juliol, per la qual es crea i regula el funcionament de la Comissió Ministerial d'Administració Digital del Ministeri de Foment (CMAD).
BOE: núm. 179, de 28/07/2015

 • NOTA: Deroga Orde FOM/716/2009, de 4 de març(Obri en nova finestra) , per la qual es regula la composició i funcionament de la Comissió Ministerial d'Administració Electrònica del Ministeri de Foment

 • Cooperació interadministrativa

Ministeri d'Educació i Formació Professional*

17 octubre 2017

Orde ECD/994/2017, de 10 d'octubre, per la qual es crea la Comissió Ministerial d'Administració Digital del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (CMAD) i es regula la seua composició i funcions.
BOE núm. 250, de 17/10/2017

 • NOTA: Derogada parcialment per Orde CUD/458/2019, de 12 d'abril, per la qual es crea la Comissió Ministerial d'Administració Digital del Ministeri de Cultura i Esport.
 • Anterior: Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
  Nou *Ministeri d'Educació i Formació Professional
  Nou *Ministeri de Cultura i Esport
  Nou *Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats
 • Cooperació interadministrativa

Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social*

08 juliol 2015

Orde ESS/1355/2015, de 25 de juny, per la qual es crea la Comissió Ministerial d'Administració Digital del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social (CMAD) i es regula la seua composició i funcions. BOE: núm. 162, de 08/07/2015

 • Anterior: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
  Nou *Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social

 • Cooperació interadministrativa

Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme*

30 abril 2018

Orde ETU/433/2018, de 17 d'abril, per la qual es crea la Comissió Ministerial d'Administració Digital en el Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital (CMAD) i es regula la seua composició i funcionament.
BOE: núm. 104, de 30/04/2018

 • Anterior: Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital
  Nou *Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme
  Nou *Ministeri d'Economia i Empresa
  Nou *Ministeri per a la Transició Ecològica

 • Cooperació interadministrativa

Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació*

25 juny 2015

Orde AAA/1231/2015, de 17 de juny, per la qual es crea la Comissió Ministerial d'Administració Digital del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient (CMAD) i es regula la seua composició i funcions.
BOE: núm. 151, de 25/06/2015

 • NOTA: Derogada parcialment per Orde TEC/469/2019, de 15 d'abril, per la qual s'aprova la Política de Seguretat de la Informació en l'àmbit de l'administració electrònica i es crea la Comissió Ministerial d'Administració Digital del Ministeri per a la Transició Ecològica.

 • Anterior: Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient
  Nou *Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació
  Nou *Ministeri per a la Transició Ecològica 

 • Cooperació interadministrativa

Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat*

16 gener 2018

Orde PRA/10/2018, d'11 de gener, per la qual es regula la Comissió Ministerial d'Administració Digital del Ministeri de la Presidència i per a les Administracions Territorials (CMAD).
BOE: núm. 14, de 16/01/2018

 • Anterior: Ministeri de la Presidència i per a les Administracions Territorials
  Nou *Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat
  Nou *Ministeri de Política Territorial i Funció Pública

 • Cooperació interadministrativa

Ministeri per a la Transició Ecològica

26 abril 2019

Orde TEC/469/2019, de 15 d'abril, per la qual s'aprova la Política de Seguretat de la Informació en l'àmbit de l'administració electrònica i es crea la Comissió Ministerial d'Administració Digital del Ministeri per a la Transició Ecològica (CMAD).
BOE: núm. 100, de 26/04/2019

 • Cooperació interadministrativa

Ministeri de Cultura i Esport

20 abril 2019

Orde CUD/458/2019, de 12 d'abril, per la qual es crea la Comissió Ministerial d'Administració Digital del Ministeri de Cultura i Esport (CMAD) i es regula la seua composició i funcions.
BOE: núm. 95, de 20/04/2019

 • NOTA:  Deroga parcialment l'Orde ECD/994/2017, de 10 d'octubre, per la qual es crea la Comissió Ministerial d'Administració Digital del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

 • Cooperació interadministrativa

Ministeri d'Economia i Empresa

05 febrer 2019

Orde ECE/91/2019, de 31 de gener, per la qual es crea la Comissió Ministerial d'Administració Digital del Ministeri d'Economia i Empresa (CMAD) i es regula la seua composició i funcions.
BOE: núm. 31, de 05/02/2019

 • Cooperació interadministrativa

Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social*

17 setembre 2015

Orde SSI/1870/2015, de 10 de setembre, per la qual es crea i regula el funcionament de la Comissió Ministerial d'Administració Digital del Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat (CMAD)
BOE: núm. 223, de 17/09/2015

 • NOTA: Deroga l'Orde Orde de 9 de novembre de 1991(Obri en nova finestra) per la qual es regula la Comissió d'Informàtica del Ministeri de Sanitat i Consum.

 • Anterior: Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat
  Nou *Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social

 • Cooperació interadministrativa
Punt d'Accés General
Punt d'Accés General