accesskey_mod_content

La mobilitat en els servicis d'Administració Electrònica

L'avanç de les tecnologies en què es recolzen els servicis en mobilitat, permeten a les Administracions Públiques desenvolupar una nova gamma de servicis digitals.

Les dades estadístiques publicades per la Fundació Telefònica, en el seu informe anual " La Societat de la Informació a Espanya(Obri en nova finestra) ", revelen que en 2014 va haver-hi 21.44 milions d'espanyols que van accedir a Internet en mobilitat, 4 milions més que en 2013. L'Administració Electrònica no pot romandre aliena a esta tendència social, oferint una resposta de les Administracions Públiques a esta demanda de servicis en mobilitat. De fet, este mateix informe destaca que el 49% dels espanyols tenen relació amb l'administració a través d'Internet.

En el seu estudi “ M-Government: Mobile Technologies for Responsive Governments and Connected Societies(Obri en nova finestra) ” , l'OECD caracteritza estos servicis com una gamma nova de servicis, no necessàriament resultat de realitzar una portabilitat dels existents al nou entorn, oferint una major capacitat de resposta i més eficiència a les Administracions Públiques. La introducció de les tecnologies mòbils en les Administracions Públiques, en definitiva, expandixen les seues capacitats, sent accessible per un major nombre de ciutadans i habilitant servicis més participatius.

Però al mateix temps són un nou vector per a la seua transformació. La mobilitat obri la porta a nous servicis en l'interior de les Administracions Públiques. Tant per a alts càrrecs com per a funcionaris, les tecnologies mòbils de dades aporten noves ferramentes de productivitat per al seu treball.

Moltes administracions públiques durant estos últims anys han vingut desenvolupant aplicacions específiques per a entorns mòbils. Pots consultar-los en:

Buscador d'apps desenvolupades per l'AGE

Les dades recaptades també poden consultar-se en estos documents en format XLSX(Obri en nova finestra) o en format ODS(Obri en nova finestra) i que han sigut declarats com a actius reutilitzables en el portal datos.gob.es (dades actualitzades a 30-9-2015).

Si desitges incloure una nova app en este catàleg posa't en contacte amb nosaltres .

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General