accesskey_mod_content
B?ner OBSAE

Indicadors DATAOBSAE

Es presenta en este apartat un conjunt d'indicadors que permet analitzar la implantaci?n i ?s de l'Administraci?n Electr?nica i de les TIC en les Administracions P?blicas.

Els indicadors es presenten agrupats en ?reves i ordenats per sistemes origen de la informaci?n o per perspectiva.

Les dos primeres ?reves presenten informaci?n dels servicis electr?nicos prestats a ciutadans, a empreses i a les diferents Administracions des de la Direcci?n de Tecnolog?as de la Informaci?n i les Comunicacions, unitat responsable del desenvolupament d'Infraestructures i servicis comuns per a la implantaci?n de l'administraci?n electr?nica.

En les seg?ents ?reves es presenten els indicadors arreplegats en els informes sobre infraestructures TIC en els tres ?mbitos administratius: Administraci?n General de l'Estat, Comunitats Aut?nomas i Entitats Locals, elaborats des d'esta mateixa Direcci?n en colaboraci?n amb totes les Entitats implicades. Per ?ltimo el ?mbito Indicadors de fonts externes arreplega informaci?n rellevant sobre el tema publicada per altres Entitats o Organitzacions.

En les diferents pesta?as de cada indicador es pot analitzar, seg?n el cas, el seu evoluci?n anual o mensual, el desglossament de les xifres globals per altres variables, informes addicionals, mapes que presenten la informaci?n territorialisada i definici?n de conceptes. Cada indicador explica adem?s amb una xiqueta?a descripci?n del mateix i un enlla? a altres p?ginas on ampliar la informaci?n.

Els indicadors s?n actualitzats mensualment o anualment seg?n la seua naturalesa.

Acc?s DATAOBSAE(Obri en nova finestra)

Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General