accesskey_mod_content

Situació de compliment

Este lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que s'arreplega a continuació no és accessible pel següent:

 1. falta de conformitat amb el RD 1112/2018

  • La navegació per teclat és incorrecta en el peu de pàgina del portal, així com en determinats elements d'algunes pàgines concretes (criteri 2.4.3 de WCAG 2.1).

  • Existix contingut no textual amb alternativa textual inadequada en diverses pàgines (criteri 1.1.1. de WCAG 2.1).

  • Existixen elements que no complixen amb el contrast mínim exigit en diverses pàgines  (criteri 1.1.1, 1.4.3 i 1.4.11 de WCAG 2.1).

  • Existixen títols de notícies sense un encapçalat apropiat  (criteri 1.1.1. de WCAG 2.1).

  • Existixen llistes creades de forma incorrecta, en les solucions del CTT i en el Buscador avançat (criteri 1.3.1 de WCAG 2.1).

  • Existixen agrupacions de seccions de forma incorrecta, absència de marcat de paràgrafs i salts de línia inadequats, en el Buscador del CTT (criteri 1.3.1 de WCAG 2.1).

  • Existixen errors en l'autocompletado de camps del formulari de registre d'usuari. (criteri 1.3.5 de WCAG 2.1)

  • Existixen gràfiques i imatges de taules que pretenen transmetre informació de forma visual no textual, en Posicionament d'Espanya (criteri 1.4.5 de WCAG 2.1).

  • En el portal existixen continguts en anglés l'idioma del qual no s'està etiquetat correctament [requisit nombre 9.3.1.2 Idioma de les parts d'UNE-EN 301549:2019].

  • Existixen camps de formularis que sol·liciten informació sobre l'usuari i no s'està identificant el propòsit de l'entrada [requisit nombre 9.1.3.5 Identificació del propòsit de l'entrada d'UNE-EN 301549:2019].

  • Existixen camps de formularis o botons on el text visible que actua com la seua etiqueta no forma part del seu nom accessible [requisit nombre 9.2.5.3 Inclusió de l'etiqueta en el nom d'UNE-EN 301549:2019].

  • Existixen missatges d'estat no identificats per programari de manera que no es poden transmetre als usuaris sense la necessitat de rebre el focus [requisit nombre 9.4.1.3 Missatges d'estat d'UNE-EN 301549:2019].

  • No s'alerta sobre els errors en l'enviament del formulari de contacte (criteri 4.1.3 de WCAG 2.1).

  • Podrien existir fallades puntuals d'edició en alguna pàgina web.

  • Existixen travesses de teclat que no funcionen (criteri 2.1.4 de WCAG 2.1)

 2. càrrega desproporcionada

  • No aplica.
 3. el contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable

  • Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no complisquen íntegrament tots els requisits d'accessibilitat. Encara que s'ha procurat que la majoria d'ells sí ho complisquen.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 18 de setembre de 2020.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha sigut una autoavaluació duta a terme pel propi organisme.

Última revisió de la declaració: 22 d'octubre de 2021.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple:

 • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'este lloc web
 • transmetre altres dificultats d'accés al contingut
 • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web

A través del següent formulari de contacte o cridant al telèfon 91 273 31 03.

Pot presentar:

 • una Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
 • una Sol·licitud d'Informació accessible relativa a:
  • continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 segons l'establit per l'article 3, apartat 4
  • continguts que estan exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la Sol·licitud d'informació accessible, s'ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permeten constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.

A través de la  Instància Genèrica de la Seu electrònica de el  Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital(Obri en nova finestra) , així com de la resta d'opcions arreplegades en la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les comunicacions, queixes i sol·licituds d'informació accessible seran rebudes i tractades per la Secretaria General d'Administració Digital.

Procediment d'aplicació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, esta haguera sigut desestimada, no s'estiguera d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complira els requisits contemplats en l'article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que haja transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada través del de la Instància Genèrica de la Seu electrònica de el  Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital(Obri en nova finestra) , així com en la resta d'opcions arreplegades en la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 
Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Subdirecció General d'Inspecció de Servicis del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

Contingut opcional

Este lloc web aplica els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2019(Obri en nova finestra)  considerant les excepcions del RD 1112/2018.

L'última revisió de l'accessibilitat s'ha realitzat a l'octubre de 2021.

El lloc web està optimitzat per als navegadors Microsoft Internet Explorer 8.0 o versions superiors i les últimes versions vigents de Firefox, Safari, Opera i Google Chrome. La resolució web mínima recomanada és de 1280x1024.

El lloc web està dissenyat per a la seua visualització Responsive, amb el que es visualitza de forma òptima en els dispositius tablet i mòbils. En estos dispositius està optimitzat per a la seua visualització en les últimes versions vigents de Chrome for mobile, Firefox for mobile, Safari mobile, Opera Mini i navegador natiu d'Android.

S'incorporen una sèrie de travesses de teclat per a facilitar la navegació a través del portal:

Travesses de teclat
Travesses de teclat Seccions de PAe Pàgines de PAe
0 Accessibilitat https://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_informacion/pae_accesibilidad.html
1 Saltar al contingut Se situa en el contingut central de la pàgina.
2 Saltar al peu de pàgina Saltar al peu de pàgina.
3 Zona menú Se situa en el menú superior, permetent la navegació amb les tecles de direcció (fletxes de direcció).
4 Zona de menú esquerre Se situa en el menú esquerre de la pàgina si ho conté.
5 Mapa Web https://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_informacion/pae_mapaweb.html
B Buscador Se situa en el buscador.
J Contacte https://administracionelectronica.gob.es/general/vercontacto.htm
I Pàgina d'inici https://administracionelectronica.gob.es

Depenent del navegador des del qual s'estiga accedint al portal, serà necessari utilitzar una combinació de tecles o unes altres per a l'ús de les travesses de teclat:

Combinació de tecles
Sistema Operatiu Navegador Combinació de tecles
Windows Internet Explorer Alt + Tecla de travessa
Google Chrome Alt + Tecla de travessa
Safari Alt + Tecla de travessa
Firefox Alt + Majúscula + Tecla de travessa
MAC Safari Ctrl + Alt + Tecla de travessa
Google Chrome Ctrl + Alt + Tecla de travessa
Firefox Ctrl + Tecla de travessa
Ubuntu Firefox Alt + Majúscula + Tecla de travessa

Enllaces RelacionatsEnllaços Relacionats

Destacats