accesskey_mod_content

Un dels pilars del Pla de Transformació digital de l'Administració General de l'Estat  i els seus Organismes Públics, l'Estratègia TIC (Obri en nova finestra) ho constituïx l'aposta per un nou model de prestació de servicis més racional, articulat entorn de/entorn de la idea de servicis compartits, de caràcter obligatori i substitutiu dels anteriorment existents, excepte singulars excepcions, i a la idea d'infraestructures comunes en l'àmbit de les tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

Per estes raons, la Comissió d'Estratègia TIC - CETIC  va aprovar en la seua reunió del 15 de Setembre de 2015 el Marque Regulador de la Declaració de servicis compartits (Obri en nova finestra) i va realitzar a més la primera declaració de servicis compartits (Obri en nova finestra) .

En esta primera declaració s'han inclòs 14 servicis, alguns d'ells ja en funcionament i uns altres d'ells en procés de desenvolupament i implantació.

 • Servici unificat de telecomunicacions
 • Servici de seguretat gestionada
 • Servici d'allotjament d'infraestructures TIC
 • Servici de núvol híbrid (Núvol SARA)
 • Servici de correu electrònic unificat
 • Servici multicanal d'atenció al ciutadà
 • Servici de gestió del registre
 • Servici de gestió de notificacions
 • Servici de gestió de nòmina
 • Servici integrat de gestió de personal
 • Servici comú de gestió econòmic-pressupostària
 • Servici comú de generació i validació de firmes electròniques
 • Servici de gestió d'expedient i document electrònic
 • Servici de gestió d'arxiu electrònic