accesskey_mod_content

VI Jornades sobre Tecnolog?as de la Informaci?n per a la Modernizaci?n de les Administracions P?blicas (TECNIMAP 2000) - C?ceres

? Per Resoluci?n de 19 de maig de 2000(Obri en nova finestra) , de la Secretar?a de Estat per a l'Administraci?n P?blica-Presid?ncia de la Comisi?n Nacional per a la Cooperaci?n entre les Administracions P?blicas en el camp dels sistemes i tecnolog?as de la informaci?n (COAXI) (BOE de 23 de juny), es van convocar les VI Jornades sobre Tecnolog?as de la Informaci?n per a la Modernizaci?n de les Administracions P?blicas, TECNIMAP'2000.Les VI Jornades es van celebrar en C?ceres els d?as 23, 24 i 25 d'octubre, comptant amb la colaboraci?n de la Junta d'Extremadura, la Diputaci?n Provincial de C?ceres, l'Ajuntament de C?ceres i l'Institut Nacional d'Administraci?n P?blica.

Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General