accesskey_mod_content

PMF's

El PAe, Portal de l'Administraci?n electr?nica, naix com a resposta a l'evoluci?n que l'Administraci?n electr?nica ha experimentat en estos ?ltimos a?us i les noves necessitats d'informaci?n, coneixement i colaboraci?n que ha generat.

Havent canviat el panorama de l'Administraci?n P?blica i la forma en qu? ?sta presta els seus servicis a la societat de forma substancial, es fa necessari crear un centre de refer?ncia que siga porta d'entrada per a tota la informaci?n sobre situaci?n, desenvolupament, an?lisis, novetats i iniciatives que sorgixen entorn de/entorn de l'Administraci?n electr?nica, integrant continguts i servicis de fonts molt diverses, convirti?ndose en l'agregador d'opini?n, motor de participaci?n i dinamizaci?n de tota la Comunitat amb interessos en els seus diferents ?reves.

Presentaci?n del PAe

?

Per a m?s informaci?n consulte: Presentaci?n del PAe(Obri en nova finestra)

?

?

El Punt d'Acc?s als servicis de l'Administraci?n Espa?ona es presta a trav?s de? administracion.gob.es?(Obri en nova finestra) . Si desitja realitzar alg?n tr?mite o obtindre informaci?n sobre ells utilitze este portal.

Acostar i centralitzar l'oferta completa de solucions, informes, indicadors, novetats, etc. gestionades per diferents organismes en mat?ria d'Administraci?n Electr?nica.

  • Oferir un punt centralitzat d'informaci?n on donar a con?ixer la situaci?n actual de l'Administraci?n electr?nica: not?cies i esdeveniments, informes, estudis i butlletins, base legislativa, organizaci?n i estrat?gies, etc.
  • Facilitar el desenvolupament i implantaci?n de l'administraci?n electr?nica: directori de solucions disponibles per a la seua reutilizaci?n, servicis comuns oferits, models de dades comunes, especificacions t?cnicas, metodolog?as i gu?as, etc.
  • Col?laborar i participar entre i des de tots els ens (tant interns com a externs) que prenen part en l'administraci?n electr?nica. Fomentant la retroalimentaci?n i la reutilizaci?n de coneixements i servicis.

A tots els agents implicats en la implantaci?n de l'administraci?n electr?nica: ciutadans, empreses i administracions p?blicas.

  • Pots trobar tota la informaci?n sobre este tema en l'apartat ?Qu? ?s el CTT?
Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General