accesskey_mod_content

L'Observatori d'Administració Electrònica (OBSAE) publica amb una periodicitat mensual un butlletí d'indicadors rellevants amb aquelles dades més destacades de l'Administració Electrònica a Espanya, recopilats entre els quals elabora el propi Observatori, així com per tercers. Este butlletí s'oferix en format procesable XLSX i en format PDF, el qual inclou a més dels quadres de dades, nombrosos gràfics i taules, que mostren de manera visual les dades més rellevants i sobre els quals s'oferix a més informació segmentada per edats, sexe, estudis, estructura organitzativa, etc.

Es poden descarregar els butlletins en els següents links:

Els butlletins es publiquen també en versió en anglés:

Estan així mateix disponibles cada mes en la secció Indicadors rellevants d'OBSAE .

Per a butlletins anteriors a 2021 pot consultar la pàgina d'històrics històrics . Més detalls en DATAOBSAE .