accesskey_mod_content

Disposicions de creació de registres electrònics en organismes de les institucions de l'Estat i registres electrònics comuns

Registre Electrònic General de l'AGE

Orde HAP/566/2013, de 8 d'abril, per la qual es regula el Registre Electrònic Comú

12 abril 2013

BOE: Núm. 88, de 12/04/2013.

Veure en CTT:

 • Servicis electrònics
 • Cooperació interadministrativa
 • Lleis 39 i 40

Registres electrònics en organismes de les institucions de l'Estat

Registres electrònics d'apoderaments

Són registres electrònics de representació i apoderaments per a fer constar i gestionar les representacions que els interessats atorguen a tercers perquè estos actuen en el seu nom de forma electrònica davant administració.

Orde HAP/1637/2012, de 5 de juliol, per la qual es regula el Registre Electrònic d'Apoderaments

25 juliol 2012

BOE: núm. 177, de 25/07/2012

 • De conformitat amb l'article 6, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, (Obri en nova finestra)

 • Este registre es regula en l'article 15 del RD 1671/2009(Obri en nova finestra) per a fer constar i gestionar les representacions que els interessats atorguen a tercers amb la finalitat de que estos puguen actuar en el seu nom de forma electrònica davant l'Administració General de l'Estat i/o els seus organismes públics vinculats o depenents..

 • Es deroguen els annexos I, II i III en Orde HFP/633/2017, de 28 de juny(Obri en nova finestra) ,(BOE 04/07/2017)  per la qual s'aproven els models de poders inscribibles en el Registre Electrònic d'Apoderaments de l'AGE i en el registre electrònic d'apoderaments de les Entitats Locals[..]

 • NOTA: Veure en CTT:  Registre Electrònic d'Apoderaments (REVA) (Obri en nova finestra)

 • Servicis electrònics
 • Cooperació interadministrativa
 • Lleis 39 i 40
 • Identitat i Firma electrònica

Orde ESS/486/2013, de 26 de març, [Registre electrònic d'apoderaments de la Seguretat Social]

28 març 2013

Orde ESS/486/2013, de 26 de març, per la qual es crea i regula el Registre electrònic d'apoderaments de la Seguretat Social per a la realització de tràmits i actuacions per mitjans electrònics.
BOE núm.75, de 28/03/2013

 • Servicis electrònics
 • Identitat i Firma electrònica

Ministeri de l'Interior. Direcció general de trànsit [Registre electrònic d'apoderaments]

16 abril 2015

Resolució de 9 d'abril de 2015, de la Direcció general de trànsit, per la qual es crea i regula el Registre d'apoderaments, de successions i de representacions legals de la Prefectura Central de Trànsit.
BOE: Núm. 91 de 16/04/2015

 • Identitat i Firma electrònica
 • Servicis electrònics

Orde ESS/1323/2017, de 28 de desembre, [Oficina assistència Registre Intervenció General de la Seguretat Social]

04 abril 2018

Orde ESS/1323/2017, de 28 de desembre, per la qual es crea l'oficina d'assistència en matèria de registres en la seu de la Intervenció General de la Seguretat Social.
BOE: núm. 4, de 04/04/2018

 • Identitat i Firma electrònica
 • Servicis electrònics

Registre Electrònic estatal d'Òrgans i Instruments de Cooperació

Orde PRA/1267/2017, de 21 de desembre, [Instruccions convenis Administració General de l'Estat]

22 desembre 2017

Orde PRA/1267/2017, de 21 de desembre, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 15 de desembre de 2017, pel qual s'aproven les instruccions per a la tramitació de convenis.
BOE: núm. 310, de 22/12/2017 (Secció III)

 • Cooperació interadministrativa