accesskey_mod_content

Plans estrat?gicos na Comunidade Aut?noma do Pa?s Vasco

Responsables e colaboradores no goberno da administraci?n dixital

Goberno Vasco. Departamento de Gobernaci?n P?blica e Autogoberno

En leste?Departamento de Gobernaci?n P?blica e Autogoberno ? Direcci?n de Atenci?n ? Ciudadan?a e Innovaci?n e Mellora da Administraci?n(Abre en nova xanela) corresp?ndelle a elaboraci?n, coordinaci?n e impulso de plans interdepartamentales de innovaci?n e mellora de calidade nos servizos p?blicos e a efectiva implementaci?n nas administraci?ns p?blicas da Administraci?n electr?nica nos procedementos administrativos e na gesti?n dos asuntos p?blicos

Outros documentos relacionados coa administraci?n dixital

Plan Estrat?gico de Gobernaci?n e Innovaci?n P?blica: PEGIP 2020

11 decembro 2017

Publicado en decembro de 2017 na web do Goberno Vasco. Departamento de Gobernaci?n P?blica e Autogoberno(Abre en nova xanela) . 1?documento pdf de 292 p. impresas.

  • NOTA: O Consello de Goberno Vasco, en sesi?n celebrada o d?a 17 de xaneiro de 2017 adopt?, entre outros, o Acordo polo que se aproban os Plans Estrat?gicos do Goberno para o XI Lexislatura 2017-2020, entre os que se atopa o Plan Estrat?gico de Gobernaci?n e Innovaci?n P?blica 2020 (PEGIP 2020)(Abre en nova xanela) cuxa elaboraci?n e coordinaci?n ? responsabilidade do Departamento de Gobernaci?n P?blica e Autogoberno.?

  • Servizos electr?nicos
  • Goberno aberto

PIP - Plan de Innovaci?n P?blica do Goberno Vasco 2014-2016

17 xu?o 2014

Plan de Innovaci?n?P?blica do Goberno?Vasco: 2014-2016. [documento publicado en]?Vitoria-Gasteiz, xu?o 2014. Difundido en internet polo Departamento de Administraci?n P?blica e Xustiza(Abre en nova xanela) . Tambi?n ten difusi?n no blogue? PIP ? Blogue sobre o Plan de Innovaci?n P?blica(Abre en nova xanela) ?.-1 ficheiro pdf de 90 p. impresas.?

  • NOTA:?Obxectivos estrat?gicos do Plan :

? Administraci?n aberta: Promover a transparencia, a participaci?n e a colaboraci?n na Administraci?n p?blica.

? Administraci?n eficaz: Desenvolver unha oferta de servizos de calidade e accesible por diferentes canles (presencial, tel?fono, Internet).

? Administraci?n eficiente: Mellorar a eficiencia na gesti?n administrativa, adecuando a organizaci?n, implantando novos modelos de gesti?n e realizando un uso intelixente da tecnolog?a.

? Administraci?n innovadora: Promover a innovaci?n na Administraci?n involucrando ? ciudadan?a e aos profesionais p?blicos no dise?ou, a gesti?n e a evaluaci?n das pol?ticas e dos servizos p?blicos

Anexo I: Fichas de proxectos e subproxectos do Plan PIP 2014-2016

1 ficheiro pdf de 90 p. impresas.

  • NOTA:?Visi?n xeral dos eixos estrat?gicos:

? Eixo 1: Transparencia e Bo Goberno?
? Eixo 2: Interacci?n coa ciudadan?a?
? Eixo 3: Adecuaci?n Organizativa?
? Eixo 4: Mellora da Gesti?n?
? Eixo 5: Administraci?n electr?nica?
? Eixo 6: Innovaci?n desde a co-creaci?n?

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral