accesskey_mod_content

Clau - Identificació i Firma per a les Administracions Públiques

 • Cl@ve Identificació

  Plataforma comuna d'Identificació per a les Administracions Públiques basada en claus concertades i certificats electrònics

 • Cl@ve Firma

  Plataforma de firma centralitzada per a les Administracions Públiques basada en certificats centralitzats.

 • Cl@ve Identificació

  Plataforma comuna d'Identificació per a les Administracions Públiques basada en claus concertades i certificats electrònics

 • Cl@ve Firma

  Plataforma de firma centralitzada per a les Administracions Públiques basada en certificats centralitzats.