accesskey_mod_content

Uni?n Internacional de Telecomunicacions

La UIT ?s l'organisme especialitzat de les Nacions Unides per a les tecnolog?as de la informaci?n i la comunicaci?n ? TIC. Es fund? en 1865 per a facilitar la connectivitat internacional de les xarxes de comunicacions. Atribu?x en el pl?nol mundial l'espectre de freq??ncies radioel?ctricas i les ?rbitas de sat?lite, elabora les normes t?cnicas que garantixen la interconexi?n harmoniosa de xarxes i tecnolog?as, i treballa per millorar l'acc?s a les TIC per a les comunitats insuficientment ateses del m?n sencer.?

  • Global Cybersecurity Index 2018

    29 abril 2019

    El ?ndice de Ciberseguretat Global (Global Cibersecurity Index - GCI) ?s una iniciativa de la Uni?n Internacional de Telecomunicacions (UIT). Es tracta d'un ?ndice compost per a mesurar el comprom?s dels Estats Membres de la UIT amb la ciberseguretat.?

  • Global Cybersecurity Index 2018

    29 abril 2019

    El ?ndice de Ciberseguretat Global (Global Cibersecurity Index - GCI) ?s una iniciativa de la Uni?n Internacional de Telecomunicacions (UIT). Es tracta d'un ?ndice compost per a mesurar el comprom?s dels Estats Membres de la UIT amb la ciberseguretat.?

Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General