accesskey_mod_content

Racionalitza i Compartix

Entre els eixos que articulen l'impuls de l'Administraci�� Electr��nica, es troba la racionalitzaci�� de les estructures administratives i l'aprofitament de les infraestructures i altres recursos tecnol��gics, aix�� com la implantaci�� de solucions homog��nies d'administraci�� digital. Ac�� s'arreplega una selecci�� representativa de solucions reutilitzables.

Per a trobar totes les disponibles ha d'usar el buscador de solucions del CTT.

 • Servicis declarats com compartits

  02 octubre 2015

  Els servicis compartits han sigut declarats com a tals per la Comissi�� d'Estrat��gia TIC i�� s��n de car��cter obligatori en l'AGE.

 • Cat��leg de servicis d'Administraci�� Digital

  30 novembre 2018

  Imatge portfolio

  Cat��leg de solucions que la SGAD oferix a les diferents AA.PP.

 • Elements comuns

  Imatge rosques girant

  Components, posats a la disposici�� de les AA.PP., que poden ser integrats en diferents aplicacions per a construir servicis d'administraci�� digital

 • Productes disponibles

  Imatge cd

  Solucions completes d'administraci�� digital que poden ser cedides a altres AA.PP. per a ser instal��lades i gestionades des de les seues pr��pies organitzacions.

 • Solucions en Cloud

  Imatge cloud

  Solucions posades a la disposici�� de les AA.PP, per a donar resposta a necessitats comunes.

 • Infraestructures Comunes

  Imatge estructures

  Infraestructures comunes que possibiliten la construcci�� de la
  administraci�� digital.

 • Sistemes d'Informaci�� Transversals

  Imatge bases de dades

  S'utlizan per a facilitar la recollida global de dades.

 • Servicis declarats com compartits

  02 octubre 2015

  Els servicis compartits han sigut declarats com a tals per la Comissi�� d'Estrat��gia TIC i�� s��n de car��cter obligatori en l'AGE.

 • Imatge portfolio
  Cat��leg de servicis d'Administraci�� Digital

  30 novembre 2018

  Cat��leg de solucions que la SGAD oferix a les diferents AA.PP.

 • Imatge rosques girant
  Elements comuns

  Components, posats a la disposici�� de les AA.PP., que poden ser integrats en diferents aplicacions per a construir servicis d'administraci�� digital

 • Imatge cd
  Productes disponibles

  Solucions completes d'administraci�� digital que poden ser cedides a altres AA.PP. per a ser instal��lades i gestionades des de les seues pr��pies organitzacions.

 • Imatge cloud
  Solucions en Cloud

  Solucions posades a la disposici�� de les AA.PP, per a donar resposta a necessitats comunes.

 • Imatge estructures
  Infraestructures Comunes

  Infraestructures comunes que possibiliten la construcci�� de la
  administraci�� digital.

 • Imatge bases de dades
  Sistemes d'Informaci�� Transversals

  S'utlizan per a facilitar la recollida global de dades.

Punt d'Acc��s General
Punt d'Acc��s General
Enlla��os relacionats