accesskey_mod_content

Publicacions oficials de la col·lecció Administració electrònica

Publicacions que en la seua majoria formen part del programa editorial del ministeri baix el nom de sèrie o col·lecció " Administració electrònica".
Relació de títols en orde alfabètic.

A-D (títols alfabètics de Catàlegs, Declaracions, Diccionaris, Directrius)

Descripció bibliogràfica de les publicacions:
 
 

Articles and provisions relating to i-government of the Laws 39/2015 and 40/2015 (2021)

01 agost 2021

portada publicacion oficial Articles and provisions relating to i-government of: Law 39/2015, of 1 October, on Common Administrative Procedure of Public Administrations (and) Law 40/2015, of 1 October, on the Legal Regime of the Public Sector.

Writing and coordination: Secretariat-General for Digital Administration (SGAD)
Edited by: © Ministry of Economic Affairs and Digital Transformation Office of the General Technical Secretary. Publishing Centre, August 2021. (Sèries: Administració electrònica) 1 PDF de 35 p. impreses. NIPO: 094-21-057-6

 • Lleis 39 i 40

Arranjament sobre el reconeixement dels Certificats de Criteris Comuns en el camp de la seguretat de la Tecnologia de la Informació (2007)

01 maig 2007

Promogut per, Ministeri d'Administracions Públiques. Direcció general de Modernització Administrativa.- 1ª ed. internet .- edita, Ministeri d'Administracions Públiques. Secretaria General Tècnica, maig 2007.- (Col·lecció: Administració electrònica).- 1 pdf de 8 p. impreses. NIPO : 326-07-019-4

 • Seguretat

Catàleg de servicis d'administració digital (3ª ed.) (2018)

01 novembre 2018

Catàleg de servicis d'administració digital. Elaboració i coordinació de continguts: Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). 3ª edició electrònica, novembre de 2018.- 1 fitxer PDF de 103 p.
Edita: © Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, © Ministeri d'Hisenda. Centre de Publicacions. Col·lecció: administració electrònica. NIPO (MPTFP): 277-19-013-7. NIPO (MINHAC): 185-19-062-X

 • NOTA: El Catàleg de Servicis d'Administració Digital de la Secretaria General d'Administració Digital (SGAD) té com a objecte difondre els servicis comuns, infraestructures i altres solucions que es posen a la disposició de les Administracions Públiques per a contribuir a impulsar el desenvolupament de l'Administració Digital i millorar els servicis que s'oferixen a ciutadans i a empreses, o internament als empleats públics.

 • Remitent als servicis específics descrits en Centre de Transferència de Tecnologia (CTT)
 •  Informació complementària i actualitzacions en curs en la secció: Catàleg de servicis d'administració digital
 • Servicis electrònics
 • Interoperabilitat
 • Infraestructures i servicis comuns
 • Identitat i Firma electrònica
 • Cloud Computing
 • Lleis 39 i 40
 • Desenvolupament de Sistemes

Criteris de seguretat, normalització i conservació de les aplicacions utilitzades per a l'exercici de potestats (2004)

01 juny 2004

Promogut per, Consell Superior d'Informàtica i per a l'Impuls de l'Administració Electrònica. Edita, Ministeri d'Administracions Públiques.- [2ª ed. electrònica], juny de 2004. (Col·lecció: administració electrònica).-1 fitxer PDF de 171 p. impreses. NIPO (publicació electrònica): 326-04-044-9. El MAP va realitzar des d'esta obra una publicació oficial impresa al desembre de 2004. NIPO (publicació impresa): 326-04-047-5.  ISBN: 84-95912-23-6

 • Seguretat
 • Interoperabilitat

Declaració de Berlín sobre la societat digital i l'administració digital basada en valors (2021)

01 agost 2021

portada publicació oficialDeclaració de Berlín sobre la societat digital i l'administració digital basada en valors: en la reunió ministerial durant la presidència alemanya del Consell de la Unió Europea el 8 de desembre de 2020. Copyright de la traducció: Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). Edita: © Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital. Secretaria General Tècnica. Centre de Publicacions, Agost 2021. 1 fitxer PDF de 20 p.(Col·lecció: Administració electrònica).- NIPO: 094-21-058-1 

 • Servicis electrònics
 • Cooperació interadministrativa

Declaració de Pràctiques de Validació d'@firma (versió 9.0) (2016)

01 maig 2016

Declaració de Pràctiques de Validació d'@firma (versió 9.0). Elaboració i coordinació de continguts: Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC).- 1ª edició electrònica, maig de 2016.- 1 fitxer pdf de 54 p. impreses.- Edita: © Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Secretaria General Tècnica. Subdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions.- Col·lecció: administració electrònica. NIPO (PDF): 630-16-381-4

 • NOTA: Publicació de la nova versió del document de Declaració de Pràctiques de Validació (DPV) per als servicis oferits per la plataforma @firma del MINHAP. S'oferix a usuaris registrats en CTT este document i uns altres d'interés.

 •  Informació complementària: Plataforma de validació de firma electrònica @firma

 • Identitat i Firma electrònica

Declaració de servicis compartits (2015)

01 novembre 2015

La declaració de servicis compartits és un document annexe de l'Estratègia TIC 2015-2020. Elaboració i coordinació de continguts: Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC). [novembre de 2015]. Edita: © Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. S.G.T. Subdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions. - 1 fitxer pdf de 76 p. Col·lecció: administració electrònica. NIPO: 630-15-211-9

 • Servicis electrònics
 • Interoperabilitat
 • Infraestructures i servicis comuns

Declaració ministerial de Mälmo sobre l'administració electrònica (castellà) (2010)

01 maig 2010

Declaració Ministerial sobre l'administració electrònica. Adoptada de forma unànime en Malmö, Suècia, el 18 de novembre de 2009; donada en la 5ª Conferència Ministerial (de la Unió Europea) sobre Administració Electrònica, 2009. Malmö.  Promou la traducció: Direcció general per a l'Impuls de l'Administració Electrònica. Traducció realitzada per la Presidència Espanyola de la UE 2010.- Edita: Ministeri de la Presidència. Secretaria General Tècnica, [publicat al maig de 2010].- 1 fitxer pdf de 6 p. impreses.-(Col·lecció: Administració electrònica). NIPO: 000-10-076-7

 • Servicis electrònics
 • Cooperació interadministrativa

Diccionari de conceptes i termes de l'Administració Electrònica (7ª ed.) (2021)

01 maig 2021

icona nova  Diccionari de conceptes i termes de l'Administració Electrònica. Publicació elaborada per Miguel Solano Gadea per a la Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). 7ª edició electrònica, maig de 2021. Edita, © Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital ; © Ministeri d'Hisenda. 1 fitxer PDF de 811 p. Col·lecció: administració electrònica. NIPO (MINECO): 094-21-039-3 ; NIPO (MINHAC): 185-21-055-9

Esta publicació es realitza també en format ePUB Diccionari de conceptes i termes de l'Administració Electrònica (ePUB - 1,31 MB)(Obri en nova finestra)

 • Servicis electrònics
 • Lleis 39 i 40
 • Centre de Transferència de Tecnologia

Digitalíza-T! (2016)

01 setembre 2016

portada publicació oficialGuia Digitalitza't: Guia per a facilitar a les Entitats Locals el compliment de les obligacions digitals de les Lleis 39 i 40/2015. Ús de les ferramentes tecnològiques de la DTIC. Elaboració i coordinació de continguts: Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC). Responsable edició digital: Subdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions, 1ª edició electrònica: setembre de 2016. 1 fitxer PDF de 69 pág. impreses. Edita: © Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. S.G.T. Centre de Publicacions.Col·lecció: administració electrònica. NIPO(PDF): 630-16-002-0

 • Servicis electrònics
 • Infraestructures i servicis comuns
 • Cooperació interadministrativa
 • Lleis 39 i 40
 • Centre de Transferència de Tecnologia

Directrius de l'OCDE per a la seguretat de sistemes i xarxes d'informació (2004)

01 abril 2004

Directrius de l'OCDE per a la seguretat de sistemes i xarxes d'informació: cap a una cultura de la Seguretat. Traducció en llengua espanyola realitzada dels textos en anglés i francés de 2002, versions oficials d'esta publicació, titulats:  OECD Guideline for the Security of Information Systems and Networks: Towards a Culture of Security = Lignes directrius de l’OCDE régissant la sécurité dones systèmes et réseaux d’information: Vers unix culture de la sécurite (PDF) (Obri en nova finestra)
Per a l'edició en espanyol: © 2004, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), París. i Ministeri d'Administracions Públiques, Secretaria General Tècnica, Espanya .- NIPO: 326-04-035-2. En l'OCDE està disponible la traducció en més idiomes(Obri en nova finestra)

 • Seguretat

Directrius ANADA de migració a programari de fonts obertes (2004)

01 gener 2004

Directrius ANADA de migració a programari de fonts obertes. Publicada esta traducció amb l'autorització de la Comissió Europea.- edita, Ministeri d'Administracions Públiques, 2004.- Traduït de l'anglés del document: The ANADA Open Source Migration Guidelines, 2003 .- 1 fitxer pdf de 156 p. impreses
NIPO: 326-04-042-8

 • Programari Lliure

Directrius per a l'elaboració dels plans d'acció departamentals per a la transformació digital (2017)

01 octubre 2017

Elaboració i coordinació de continguts: Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). Edita: © Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Subdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions [octubre, 2017]. 1 fitxer PDF de 62 p. impreses. Col·lecció: administració electrònica. NIPO (PDF): 169-17-177-X

 • Servicis electrònics
 • Interoperabilitat
 • Infraestructures i servicis comuns

I-H (títols alfabètics d'Especificacions, Esquemes, Guies)

 
Descripció bibliogràfica de les publicacions:
 

ELI: European Legislation Identifier –Projecte ELI– (2018)

01 abril 2018

icona nova ELI: European Legislation Identifier –Projecte ELI– Especificació Tècnica per a la Implementació de l'Identificador Europeu de Legislació a Espanya (Fase 1). Elaboració de continguts: Grup de Treball Identificador Europeu de Legislació –ELI– . Coordinació: Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat. Document aprovat per la Comissió Sectorial d'Administració Electrònica en 13 de març de 2018.
Edita, Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Secretaria General Tècnica. Subdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions, abril de 2018. NIPO: 169-18-041-8

 • Interoperabilitat
 • Cooperació interadministrativa

Esquema de Metadades per a la Gestió del Document Electrònic (i-EMGDE) V2 (2016)

01 juliol 2016

(i-EMGDE) Versió 2.0 : documentació complementària a la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Política de gestió de documents electrònics.  Elaboració i coordinació de continguts: Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC).- 2ª ed. electrònica, juliol 2016.-  Edita, Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques SGT. Subdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions.- 1 PDF de 119 pág.- Col·lecció: Administració electrònica.- NIPO (PDF): 630-16-332-0

 • Interoperabilitat

Esquema de Metadades per a la Gestió del Document Electrònic (i-EMGDE). Correspondència de Metadades i-EMGDE v2 i i-EMGDE v1 (2017)

01 juliol 2017

icona nova   Documentació complementària a la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Política de gestió de documents electrònics. Elaboració i coordinació de continguts: Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). 1ª edició electrònica, juliol de 2017.-  Edita, Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Subdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. 1 PDF de 15 pág. impreses- Col·lecció: Administració electrònica.- NIPO (PDF): 169-17-141-1

 • Interoperabilitat

Esquema de Metadades per a la Gestió del Document Electrònic (i-EMGDE). Exemple d'aplicació (2013)

01 maig 2013

Esquema de Metadades per a la Gestió del Document Electrònic (i-EMGDE). Exemple d'aplicació  [per] Direcció general de Modernització Administrativa, Procediments i Impuls de l'Administració Electrònica.- [maig 2013].- Edita: © Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. SGT. Subdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions.- 1 fitxer pdf de 20 pág. Col·lecció: administració electrònica. NIPO: 630-13-181-4

 • Interoperabilitat

Esquema Nacional d'Interoperabilitat (ENI). Preguntes freqüents (2ª ed.) (2018)

01 gener 2018

icona nova  Elaboració i coordinació de continguts: Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). 2ª edició electrònica: gener de 2018. - Edita: © Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. SG.T. Subdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions.  1 fitxer pdf de 66 p. impreses. Col·lecció: administració electrònica. - NIPO: 169-18-009

 • Interoperabilitat

Funcionament, manteniment i actualització del Catàleg d'informació pública datos.gob.es (2012)

01 maig 2012

Funcionament, manteniment i actualització del Catàleg d'informació pública datos.gob.es. Elaboració i coordinació de continguts: Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques ; Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació.- 1ª edició electrònica .- Edita: Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Secretaria General Tècnica, maig de 2012.- 1 pdf de 66 pàgines. NIPO: 630-12-076-7

 • Govern obert

Guia d'adequació a l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat (ENI) (2014)

01 desembre 2014

Esquema Nacional d'Interoperabilitat (ENI). Guia d'adequació a l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat. Elaboració i coordinació de continguts: Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.- 1ª ed. desembre de 2014.- Edita: © Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques Secretaria General Tècnica. Subdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions. 1 fitxer pdf de 25 p.- Col·lecció: administració electrònica. NIPO: 630-14-238-6

 • Interoperabilitat

GUIA / S D'APLICACIÓ DE LES NORMES TÈCNIQUES D'INTEROPERABILITAT (NTI) (2011- )

01 maig 2017

Les anomenades Guies d'aplicació de les Normes Tècniques d'Interoperabilitat (NTI) formen part del programa editorial del ministeri en la col·lecció "administració electrònica". Des de la primera edició de les Guies –en 2011– tenen ja una segona i tercera edició realitzades des de 2015 i successius anys.

 • Interoperabilitat

Guia d'auditoria de compliment de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat (ENI) (2016)

01 setembre 2016

Esquema Nacional d'Interoperabilitat (ENI). Guia d'auditoria de compliment de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat. Elaboració i coordinació de continguts: Publicació elaborada per D. Ignacio Alamillo Domingo, per a la Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC). Edita:© Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Secretaria General Tècnica. Subdirecció General d'Informació,Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions.-  1ª edició electrònica: setembre de 2016, 1 fitxer PDF de 136 p. (Col·lecció: administració electrònica). NIPO: 630-16-358-7

 • Interoperabilitat

Guia de Comunicació Digital per a l'Administració General de l'Estat (2013)

01 febrer 2013

La Guia de Comunicació Digital per a l'Administració General de l'Estat (AGE) (publicada en 2013, amb actualitzacions en 2014) es dividix en tres parts – Partix 1: Requisits abans de tindre el situat web. Partix 2: Continguts del lloc web. Partix 3: Millora contínua del lloc web–. Actualització de continguts en el portal Funciona-site Imatge Institucional, accessible a través de la Intranet Administrativa (Xarxa Sara) (http://imagen.funciona.es)(Obri en nova finestra)

 • Accessibilitat

Guia de Seus Electròniques (2010)

01 febrer 2010

Guia de Seus Electròniques. Realitzat per, Grup de Treball de Seus Electròniques [presentat a la ] Comissió Permanent del Consell Superior d'Administració Electrònica.- febrer de 2010 .- 1 PDF de 51 pág. impreses que es va publicar en el portal del Consell Superior d'Administració Electrònica.

 • Servicis electrònics

Guia d'ús del segell de temps i marca de temps: ús de la TS@: Estafe Stamping Authority (2011)

01 setembre 2011

Portada_guia_ús_segelle_temps

Publicació promoguda des de la Direccion General per a l'Impuls de l'Administració Electrònica de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública .- 1ª ed. internet .- edita, Ministeri de Política Territorial i Administració Pública. Secretaria General Tècnica, setembre 2011 .- 1 pdf de 33 p. impreses. NIPO : 850-11-041-1

 • Servicis electrònics

Guia del RD 1495/2011, de 24 d'octubre, sobre reutilització de la informació del sector públic (2012)

01 febrer 2012

portada catalogue dadesElaboració i coordinació de continguts: Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. SEAP i Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. SETSI. - 1ª edició electrònica.- Edita: Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Secretaria General Tècnica, febrer 2012- 1 fitxer pdf de 80 pàgines. NIPO: 630-12-168-4.

 • Govern obert

Guia per a la prestació d'aplicacions en manera servici (2016)

01 abril 2016

miniatura de portada 2016 Guia-aplicacions-manera-servici Elaboració i coordinació de continguts: Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC).- 1ª edició electrònica abril de 2016, 1 fitxer pdf de 54 p. impreas.- Edita: © Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Secretaria General Tècnica. Subdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions.- Col·lecció: administració electrònica.- NIPO (PDF): 630-16-262-8

 • Infraestructures i servicis comuns
 • Interoperabilitat
 • Cloud Computing

GUIES PRÀCTIQUES DE L'OBSERVATORI D'ACCESSIBILITAT WEB (2020)

01 febrer 2019

icona nova Guies pràctiques de l'Observatori d'Accessibilitat. Estes metodologies i guies s'estan coordinant i preparant dins de la iniciativa de l'Observatori d'Accessibilitat Web (OAW).

 • Accessibilitat

Guies SILICE (1999)

01 gener 1999

Guies Tècniques Aplicables a l'Adquisició de Béns i Servicis de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions [guies] SILICE : Sistema de I nformación per a la Licitació i Contratación Ilectrónica. Promoguda pel Consell Superior d'Informàtica. Ministeri per a les Administracions Públiques. Editada en el portal web del Consell Superior d'Informàtica, 1999

 • NOTA: S'oferix la còpia d'eixes pàgines ara com a producte històric en un fitxer PDF de 4.428 pàgines.
  Hi ha una publicació impresa anterior publicada en 1990 pel Ministeri per a les Administracions Públiques (MAP) amb NIPO: 329-90-011-9

 • Infraestructures i servicis comuns
 • Desenvolupament de Sistemes

I-M (títols alfabètics d'Informes, Manuals, Metodologies)

 

Descripció bibliogràfica de les publicacions:
 
 

Informe: Administració electrònica en les Comunitats Autónonomas (publicació oficial des de 2013- )

01 desembre 2018

Administració electrònica en les Comunitats Autònomes (CCAA): informe de resultats del Qüestionari d'Administració Electrònica (CAU) (any de l'informe)

 • Cooperació interadministrativa
 • Servicis electrònics
 • Observatori d'Administració Electrònica

Informe: Pressuposats TIC (publicació oficial des de 2013-)

01 febrer 2018

Informe de Pressupostos i execució pressupostària de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) en l'Administració General de l'Estat i Seguretat Social

Altres títols anteriors d'este informe:

 • Observatori d'Administració Electrònica
 • Cooperació interadministrativa
 • Contractació

Informe-IRIA (publicació oficial des de 1992- )

01 novembre 2018

Informe-IRIA: Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en l'Administració Local 

 • Altres títols anteriors d'esta publicació oficial:

 • Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en les Administracions Públiques

 • La informàtica en les Administracions Públiques: Informe IRIA

 • NOTA: Publicació oficial del ministeri des de: Informe IRIA-1992. A partir de l'Informe IRIA-2004 es realitza únicament com a publicació oficial electrònica d'edició en internet (ja no es publica més impresa).

 • Cooperació interadministrativa
 • Servicis electrònics
 • Observatori d'Administració Electrònica

Informe-REGNA (publicació oficial des de 1984-)

01 novembre 2018

Informe-REGNA: Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en l'Administració de l'Estat.

Altres títols anteriors d'esta publicació oficial:

 • La informàtica en l'Administració de l'Estat: Informe REGNA

 • La informàtica en l'administració pública espanyola: projecte REINA

 • NOTA: Este Informe REGNA és una publicació oficial del ministeri des de: Informe REGNA-1984. A partir de l'Informe REGNA-2005 es realitza únicament com a publicació oficial electrònica d'edició en internet (ja no es publica més impresa).

 • Veure pàgina d'informació bibliogràfica de l'informe REGNA publicat en edició electrònica i/o en edició impresa: Informe-REINA: Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en l'Administració de l'Estat

 • Servicis electrònics
 • Cooperació interadministrativa
 • Observatori d'Administració Electrònica

Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés electrònic dels ciutadans als servicis públics (2010)

01 març 2010

Portada Accés ElectrònicLlei 11/2007, de 22 de juny(Obri en nova finestra) d'accés electrònic dels ciutadans als Servicis Públics;  Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre,(Obri en nova finestra) que desenvolupa parcialment la Llei 11/2007 ;  Decret 3/2010, de 8 de gener(Obri en nova finestra) : Esquema Nacional de Seguretat; Reial decret 4/2010, de 8 de gener(Obri en nova finestra) : Esquema Nacional d'Interoperabilitat.

Promou esta publicació: Direcció general per a l'Impuls de l'Administració Electrònica.- Edita, Ministeri de la Presidència. SGT, publicat al març de 2010.- 1 pdf de 175 p.- (Col·lecció: Administració electrònica).- Distribuït en Tecnimap 2010. NIPO: 000-10-074-6

 • Servicis electrònics
 • Infraestructures i servicis comuns
 • Interoperabilitat
 • Accessibilitat
 • Govern obert
 • Seguretat

MAGERIT versió 3 (2012)

01 octubre 2012

MAGERIT versió 3: Metodologia d'Anàlisi i Gestió de Riscos dels Sistemes d'Informació. Elaboració i coordinació de continguts: Direcció general de Modernització Administrativa, Procediments i Impuls de l'Administració Electrònica.- Equip responsable del projecte: director, Miguel Angel Amutio Gómez, Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques; Javier Candau, Centre Criptològic Nacional, Ministeri de la Presidència ; consultor extern: José Antonio Aragoneses, Catedràtic de la Universitat Politècnica de Madrid. Edita: © Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques Secretaria General Tècnica. Subdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions, octubre de 2012.- (Col·lecció: administració electrònica) NIPO: 630-12-171-8

 • NOTA: esta publicació consta de 3 llibres: Llibre I: Mètode, Llibre II: Catàleg d'Elements, Llibre III: Guia de Tècniques
  S'han traduït a l'anglés i a l'italià algun d'estos llibres.

 •  Informació complementària:  Metodologies i guies: MAGERIT

 • Seguretat

Manual d'usuari d'esquemes XML per a intercanvi de documents electrònics i expedients electrònics (2ª ed.) (2015)

01 gener 2015

portada publicació oficialElaboració i coordinació de continguts: Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC). 2ª ed. electrònica.
Edita, © Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. SGT, Subdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions, gener de 2015.- 1 pdf de 65 p.- (Col·lecció: administració electrònica). NIPO: 630-15-034-2

 • Interoperabilitat

Marque regulador per a la declaració de servicis compartits (2015)

01 novembre 2015

Elaboració i coordinació de continguts: Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC). [novembre de 2015].- 1 fitxer pdf d'11 p. Edita: © Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.Secretaria General Tècnica. Subdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions.Centre de Publicacions. Col·lecció: administració electrònica NIPO: 630-15-213-X

 • Servicis electrònics
 • Interoperabilitat
 • Infraestructures i servicis comuns

Metodologia per al seguiment simplificat UNE-EN 301549:2019 (2020)

01 novembre 2020

icona nova Elaboració i coordinació de continguts: Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). - Edita, © Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital i © Ministeri d'Hisenda, novembre de 2020 .- 1 PDF de 96 p. (col·lecció: administració electrònica). NIPO (MAETD): 094-20-126-9 ; NIPO (MINHAC): 185-20-106-9

 • Accessibilitat

MÈTRICA Versió 3 (2001)

01 gener 2001

MÈTRICA Versió 3 : metodologia MÈTRICA versió 3. És una iniciativa promoguda pel Consell Superior d'Informàtica. [publicada en 2001 en la web del CSI i també es va fer una edició impresa en paper de difusió limitada.] D.L.: M-16447-2001

 • NOTA: L'obra impresa consta de 3 volums: - [1] Guia de referència, [2]Guia d'usuari, [3]Interfícies tècniques i pràctiques. A més es realitza un cd-rom que conté els llibres i la Ferramenta Gestor Metodològic.

 • Versions anteriors: l'any 1993 es va publicar MÈTRICA version 2 pel Ministeri per a les Administracions Públiques (MAP) amb nº NIPO: 329-93-002-6 i en 1995 el MAP va publicar una 2ª ed. MÈTRICA version 2.1 amb nº NIPO: 326-95-012-5

 • descarregar pàgina Informació complementària:  Metodologies i guies: METRICA v.3

 • Infraestructures i servicis comuns
 • Desenvolupament de Sistemes

Model [de] Política de gestió de documents electrònics (2013)

01 novembre 2013

Política de gestió de documents electrònics. Model [de]. Elaboració i coordinació de continguts: Direcció general de Modernització Administrativa, Procediments i Impuls de l'Administració Electrònica.- 1ª edició electrònica: novembre de 2013. Edita: © Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.Secretaria General Tècnica Subdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions.
Col·lecció: administració electrònica. NIPO: 630-13-166-8

 • Interoperabilitat

Model A de Política de Gestió de Documents Electrònics per a entitats locals (PGD-el) (2016)

01 setembre 2016

Elaborat per: Grup de treball PDG-el (Grup de treball Política de Gestió Documental Local (PGD-el) sobre la proposta del Quadre de classificació de l'arxiu municipal, l'índex de sèries documentals i Model de política de gestió documental municipal). Coordinació de continguts: Direcció de Tecnologias de la Informació i les Comunicacions (DTIC). Edita: Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Secretaria General Tècnica. Subdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions, setembre de 2016. 1 fitxer PDF de 76 pàgines impreses. NIPO: 630-16-002-0

 • Interoperabilitat

Modele B de política de gestió de documents electrònics per a entitats locals (PGD-el) (2017)

01 juny 2017

icona nova Elaborada per: Subgrup de treball de Política de Gestió de Documents Electrònics Tipus per a Entitats Locals, creat en el Grup de treball de Document, Expedient i Arxiu Electrònic, de la Comissió Sectorial d'Administració Electrònica.
Edita: Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Secretaria General Tècnica. Subdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions, juny de 2017. 1 fitxer PDF de 61 pàgines impreses. NIPO: 169-17-110-0

 • Interoperabilitat

N-Z (títols alfabètics de Normes, Planes, Procediments)

 

Descripció bibliogràfica de les publicacions:
 

Perfils de certificats electrònics (2016)

01 abril 2016

Elaboració i coordinació de continguts: Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC).- 1ª edició electrònica abril de 2016, 1 fitxer pdf de 108 p. impreses.- Edita: © Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Secretaria General Tècnica. Subdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions.- Col·lecció: administració electrònica.- NIPO (PDF): 630-16-298-6

 • Identitat i Firma electrònica

Pla d'adreçament i interconnexió de xarxes en l'Administració (4ª ed.) (2019)

01 setembre 2019

imatge portada Elaboració i coordinació de continguts: Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). 4ª edició electrònica: setembre de 2019, 1 fitxer PDF de 23 p. Edita: © Ministeri de Política Territorial i Funció Pública. Col·lecció: administració electrònica. NIPO: 277-19-055-5

 • NOTA: Este Pla permet que cada entitat o organisme puga establir de manera independent els seus plans de numeració IP, en funció de la seua infraestructura de xarxa, o distribució orgànica o departamental, però mantenint una coordinació que evite l'ús de direccions.

 •  Informació complementària en CTT, amb actualització de posteriors versions d'este també anomenat Plandira: Pla d'adreçament i interconnexió de xarxes en l'administració (Obri en nova finestra)

 • Interoperabilitat
 • Cooperació interadministrativa

Pla de Transformació Digital de l'Administració General de l'Estat i els seus Organismes Públics. Estratègia TIC 2015-2020 (2015)

01 novembre 2015

Elaboració i coordinació de continguts: Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC). [novembre de 2015].- 1 fitxer pdf de 55 p. Edita: © Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.Secretaria General Tècnica. Subdirecció General d'Informació,Documentació i Publicacions.Centre de Publicacions. Col·lecció: administració electrònica
NIPO: 630-15-216-6 (Es realitza esta publicació electrònica també com a publicació impresa per a distribució institucional).

 • Servicis electrònics
 • Interoperabilitat
 • Infraestructures i servicis comuns

Pla General de Garantia de Qualitat aplicable al desenvolupament d'equips lògics (PGGC) (1991)

01 gener 1991

Promogut pel Consell Superior d'Informàtica (CSI) en un grup de treball de la Comissió Interministerial d'Adquisició de Béns i Servicis Informàtics (CIABSI). Edita: MAP. Secretaria General Tècnica; INAP, 1991.- 1 carpeta d'anelles amb 318 p.; 24 cm. - (Informes i documents. Serie Administració general) NIPO: 328-91-023-6 .- ISBN: 84-7088-596-0. 

 • NOTA: Es tracta d'una metodologia de caràcter públic, promoguda pel Consell Superior d'Informàtica per a posar a la disposició dels funcionaris dels diferents Organismes Públics responsables de la direcció de projectes de desenvolupament d'aplicacions informàtiques un marc homogeni de referència i una metodologia per a l'elaboració de plans específics de garantia de qualitat.

 • Infraestructures i servicis comuns
 • Desenvolupament de Sistemes
 • Contractació

Procediments i recomanacions d'operació per a les entitats integrades en ORVE (2013)

01 octubre 2013

Elaboració i coordinació de continguts: Direcció general de Modernització Administrativa, Procediments i Impuls de l'Administració Electrònica.- 1ª ed. electrònica.- Edita: © Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Secretaria General Tècnica Subdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions, octubre de 2013.- 1 pdf de 36 p. Col·lecció: administració electrònica. NIPO: 630-13-145-9 

 • Servicis electrònics
 • Infraestructures i servicis comuns

Proposta de recomanacions a l'Administració General de l'Estat sobre utilització del programari lliure i de fonts obertes (2005)

01 juny 2005

Este document ha sigut elaborat pel Grup de programari lliure en l'Administració General de l'Estat, creat pel Consell Superior d'Informàtica i per a l'Impuls de l'Administració Electrònica.- Madrid: Ministeri d'Administracions Públiques. Secretaria General Tècnica, juny de 2005.- 1 fitxer pdf de 95 p. NIPO: 326-05-044-3

 • Programari Lliure

Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre. Resum per a les entitats obligades (2020)

01 novembre 2021

portada publicació oficialReial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic. Resum per a les entitats obligades. Elaboració i coordinació de continguts: Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). Edita: © Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital. S.G.T. Centre de Publicacions © Ministeri d'Hisenda. S.G.T.  Subdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions, 1 PDF de 41 p. Novembre 2020. Col·lecció: administració electrònica. NIPO (MAETD): 094-20-127-4,  NIPO (MINHAC): 185-20-107-4

 • Accessibilitat

Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre. Resum per a persones interessades (2020)

01 novembre 2020

Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic. Resum per a persones interessades. Elaboració i coordinació de continguts: Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). Edita: © Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital. S.G.T. Centre de Publicacions © Ministeri d'Hisenda. S.G.T. Subdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions, novembre 2020. 1 PDF de 14 pág. Col·lecció: administració electrònica NIPO(MAETD): 094-20-129-5. NIPO(MINHAC): 185-20-109-5

 • Accessibilitat

Reutilització d'actius. Guia de publicació i llicenciament d'actius (2015)

01 març 2015

portada publicació oficialElaboració i coordinació de continguts: Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC), [per a l'elaboració d'esta guia s'ha comptat amb la col·laboració de CENATIC(Obri en nova finestra) ]
1ª edició electrònica: març de 2015 ; 1 pdf de 50 p.- Edita: © Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques Secretaria General Tècnica. Subdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions. Col·lecció: administració electrònica. NIPO: 630-15-094-3

 • Interoperabilitat
 • Centre de Transferència de Tecnologia
 • Programari Lliure
 • Govern obert

Els servicis públics europeus d'Administració electrònica (2012)

01 abril 2012

Programa ISA i estat de situació de la integració de l'Administració: abril 2012. Elaboració i coordinació de continguts, Direcció general de Modernització Administrativa, Procediments i Impuls de l'Administració Electrònica, cap del projecte: Miguel A. Amutio Gómez. Subdirecció General de Programes, Estudis i Impuls de l'Administració Electrònica.- Publica: Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Secretaria General Tècnica. Subdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions, abril 2012.- 1 PDF de 42 p. NIPO: 630-12-170-2

 • Cooperació interadministrativa
 • Interoperabilitat

SSD-AAPP v.4 (manual): Sistema de Suport a la Decisió de les Administracions Públiques: la seua cultura, guies ús i bones pràctiques (2011)

01 març 2011

Elaborada per la Direcció general per a l'Impuls de l'Administració Electrònica (DGIAE) [Consell Superior d'Administració Electrònica].- 1ª ed. electrònica.- Edita, Ministeri de Política Territorial i Administració Pública. SGT, març de 2011.-- 1 pdf de 263 p. impreses.- (Col·lecció: Administració electrònica) NIPO: 850-11-025-5

 • Cooperació interadministrativa
 • Desenvolupament de Sistemes

Transmissió de documents digitalitzats a través d'ORVE/SIR. Argumentari (2013)

01 octubre 2013

Elaboració i coordinació de continguts: Direcció general de Modernització Administrativa, Procediments i Impuls de la  Administració Electrònica.- 1ª ed. electrònica, octubre de 2013.- 1 fitxer pdf de 12 pàgines.- edita: Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Centre de Publicacions.- ( col·lecció: administració electrònica) NIPO: 630-13-142-2 

 Informació complementària:  Registres de l'administració  i en CTT:   Soluciones -  CTT: ORVE  i  Soluciones - CTT: SIR

 • Infraestructures i servicis comuns
 • Interoperabilitat
 • Servicis electrònics

Enllaces relacionats Enllaços relacionats