accesskey_mod_content

Mètodes, Instruments i normes

  • Magerit - versió 3. Metodologia d'Anàlisi i Gestió de Riscos dels Sistemes d'Informació

    Li correspon al Ple del Consell Superior d'Administració Electrònica la col·laboració amb el Centre Criptològic Nacional del Centre Nacional d'Intel·ligència en l'elaboració de mesures de seguretat de les tecnologies de la informació i comunicacions, l'adquisició coordinada de material de xifra i la formació de personal especialista en seguretat dels sistemes.

  • Guies CCN-STIC per a la seguretat dels sistemes de l'Administració Pública

    El Centre Criptològic Nacional (CCN) posa a la disposició de les administracions públiques guies, incloses en les seues Sèries CCN-STIC, amb les quals millorar els requisits de seguretat exigibles en els sistemes d'informació i comunicacions de l'Administració. Entre estes guies destaquen de forma singular les previstes en l'article 29 del Reial decret 3/2010 per al millor compliment de l'establit en l'Esquema Nacional de Seguretat.

  • CCN-CERT

    El CCN-CERT és la Capacitat de Resposta a incidents de Seguretat de la Informació del Centre Criptològic Nacional (CCN), dependent del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI). Este servici es va crear a principis de 2007 com CERT governamental espanyol i està present en els principals fòrums internacionals en els quals es compartix objectius, idees i informació sobre la seguretat de forma global.

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General