accesskey_mod_content

Altres organitzacions: universitats

CRUE-TIC

Comissió Sectorial de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles (CRUE-TIC)

UNIVERSITIC: Anàlisi de les TIC en les Universitats Espanyoles

Arreplega, mitjançant l'evolució d'un conjunt d'indicadors quantitatius, l'estat del Sistema Universitari Español en relació amb les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) i té com a objectiu l'anàlisi i planificació estratègica de les universitats espanyoles des del punt de vista de les TIC.

  • NOTA: Es publica anualment des de 2007

  • Cooperació interadministrativa

Mapa de l'Administració Electrònica en les Universitats Espanyoles

Realitza, Crue-TIC. Comissió sectorial de la Tecnologia de la Informació i les Comunicacions. Subgrup d'Administració Electrònica.

  • NOTA: És un informe anual la primera edició del qual es publica a l'estiu de 2015.

  • L'informe publicat a l'octubre de 2016 arreplega les respostes a una enquesta enviada als “interlocutors d'administració electrònica” de les universitats espanyoles (públiques i privades) el 14/03/2016.

  • Cooperació interadministrativa

Memòries d'activitats CRUE-TIC

Arreplega les accions i projectes que s'han dut a terme en la Sectorial TIC de Crue Universitats Espanyoles al llarg de l'any

  • Cooperació interadministrativa

Universitat Politècnica de València (UPV)

La Unió Europea i la seua política per al desenvolupament de l'administració electrònica: després dels objectius de l'estratègia de Lisboa (2004)

01 gener 2004

Antonio Alabau, càtedra Jean Monnet, Universitat Politècnica València, edita Fundació Vodafone, 2004.- 1 pdf de 268 p. 

  • Identitat i Firma electrònica
  • Interoperabilitat
  • Servicis electrònics
  • Cooperació interadministrativa