accesskey_mod_content

Estratègies

En un moment de continus canvis, en els quals l'eficiència i la competitivitat de les organitzacions són la base de l'economia, un gran nombre de països han posat en marxa diverses iniciatives orientades a la revisió de les seues formes de treball, amb l'objectiu de minimitzar els costos en termes econòmics i/o socials que les administracions imposen a ciutadans i empreses..

Estratègies en Administració electrònica

En els últims anys, particularisant per a l'àmbit estatal, les actuacions empreses han sigut molt importants en totes les administracions, nacional, autonòmica i local. Cadascuna de les administracions té les seues estratègies però els objectius en totes elles són molt similars. No així, el nivell d'avanç i desenvolupament dels servicis electrònics. L'Administració General de l'Estat ha sigut una de les pioneres a desenvolupar i implantar servicis telemàtics, però l'impuls decidit cap a l'administració electrònica es concreta amb el pla Modernitza i es continua a través dels diferents plans estratègics baix els quals es llancen les diferents iniciatives. El camí recorregut per l'administració electrònica per a les CCAA ha sigut molt heterogeni però, no obstant açò, la tendència en totes elles ha seguit la mateixa trajectòria. Esta secció revisarà les principals accions que les diferents administracions públiques estan realitzant per a impulsar l'administració electrònica i l'estat en l'en el qual es troben.