accesskey_mod_content

Publicacions pròpies

  • Publicacions oficials en la col·lecció editorial: "administració electrònica"

    Relació alfabètica de publicacions realitzades en el marc del programa editorial del ministeri

  • Material de divulgació: fullets, tríptics

  • Altres publicacions

    Selecció de publicacions en altres col·leccions editorials de la Secretaria d'Estat i ministeris d'adscripció que tenen especial rellevància en matèria d'administració electrònica

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General