accesskey_mod_content

Publicacions pròpies

  • Publicacions oficials en la col·lecció editorial: "administració electrònica"

    Relació alfabètica de publicacions realitzades per la Secretaria General d'Administració Digital (SGAD) en el marc del programa editorial del ministeri d'adscripció.

  • Altres publicacions

    Selecció de publicacions en col·laboració amb altres ministeris que tenen especial rellevància en matèria d'administració electrònica.

  • Material de divulgació: fullets, tríptics