accesskey_mod_content

Planes estratègics d'àmbit nacional en l'Administració General de l'Estat

Selecció de documents rellevants que han tingut difusió en portals d'internet. També es mostra una relació de documents històrics 

Pla de Digitalització de les Administracions Públiques 2021-2025

Pla de Digitalització de les Administracions Públiques 2021-2025

27 gener 2021

Estratègia en matèria d'Administració Digital i Servicis Públics Digitals. Gener de 2021. 1 PDF de 61 pág.

 El Pla s'estructurarà en tres eixos d'actuació:

 • 1. Transformar digitalment l'Administració amb iniciatives trasversales per al desplegament de servicis públics eficients, assegurances i fàcils d'utilitzar i per a la generalització de l'accés a les tecnologies emergents.
 • 2. Desplegar projectes tractors de digitalització, per exemple, en els àmbits de Sanitat, Justícia o Ocupació. 
 • 3. Recolzar la digitalització de les administracions territorials, Comunitats Autònomes i Entitats Locals.

Mesures clau del Pla de Digitalització de les Administracions Públiques

 • App Factory: Una iniciativa per a potenciar el desenvolupament d'aplicacions mòbils de qualitat amb les quals millorar l'accés als servicis públics.

 • Administració en un Clic: Facilitarà a ciutadans i empreses l'accés a la informació i als servicis públics digitals de l'Administració General de l'Estat. Una mesura que evitarà la dispersió d'informació i que reduirà barreres a la consulta d'informació i la utilització dels servicis.

 • GobTechLab: La iniciativa posarà en marxa un laboratori d'innovació de l'Administració General de l'Estat per a millorar l'experiència en l'ús dels servicis públics digitals a través de la participació ciutadana, la creació col·laborativa i la innovació en servicis públics. Els principals àmbits d'aplicació seran les tecnologies emergents com la intel·ligència artificial, analítica de la dada i blockchain.

 • Traducció a l'anglés: Pla for the Digitalisation of Spain’s Public Administration: 2021-2025 (PDF-4,92 MB)(Obri en nova finestra)

 • icona fletxaInformació complementària en PAe: Pla de Digitalització de les AAPP (2021-2025)

 • Servicis electrònics

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (2020)

07 octubre 2020

Presidència del Govern, octubre de 2020. 1 PDF de 58 p. NIPO: 089-20-023-7

 • Cooperació interadministrativa
 • Empresa
 • Ciutadà

Espanya Digital 2025

23 juliol 2020

Conegut també com a Pla/Agenda/informe Espanya Digital 2025. Publica: Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, juliol 2020. 1 fitxer PDF de 90 pág. impreses.

 • NOTA: Presentat el 23 de juliol de 2020 este Pla. Esta Agenda actualitzada arreplega un conjunt de mesures, reformes i inversions, articulats en 10 eixos estratègics, amb l'objectiu d'impulsar la transformació digital d'Espanya com una de les palanques fonamentals per a rellançar el creixement econòmic, la reducció de la desigualtat, l'augment de la productivitat i l'aprofitament de les oportunitats que brinden les noves tecnologies.

 • La Secretaria General d'Administració Digital (SGAD), va a participar en este Pla a través de l'execució d'una sèrie de mesures, fonamentalment en l'Eix 5, relatiu a la digitalització de les Administracions Públiques, i en l'eix 4, relatiu a ciberseguretat. També va a col·laborar en la posada en marxa de processos de digitalització en àmbits estratègics claus per al benestar de la ciutadania i la productivitat de l'economia, tals com a sanitat, justícia, treball i seguretat social.

 • Enllaç portal MINECO resum executiu Espanya Digital 2025 (PDF-22,8 MB)

 • Cooperació interadministrativa
 • Servicis electrònics

Estratègia TIC AGE 2015-2020

Pla de Transformació Digital de l'Administració General de l'Estat i els seus Organismes Públics. Estratègia TIC 2015-2020

01 novembre 2015

Elaboració i coordinació de continguts: Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC). [novembre de 2015].- 1 fitxer pdf de 55 p. Edita: © Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. S.G.T. NIPO: 630-15-216-6

 • Servicis electrònics
 • Infraestructures i servicis comuns
 • Cooperació interadministrativa
 • Lleis 39 i 40

Marque regulador per a la declaració de servicis compartits

01 novembre 2015

Elaboració i coordinació de continguts: Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC). [novembre de 2015].- 1 fitxer pdf d'11 p. Edita: © Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Secretaria General Tècnica. NIPO: 630-15-213-XNIPO: 630-15-213-X

 • Servicis electrònics
 • Infraestructures i servicis comuns
 • Cooperació interadministrativa
 • Lleis 39 i 40

Declaració de servicis compartits

01 novembre 2015

Elaboració i coordinació de continguts: Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC). [novembre de 2015].- 1 fitxer pdf de 76 p. Edita: © Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Secretaria General Tècnica. NIPO: 630-15-211-9

 • Infraestructures i servicis comuns
 • Servicis electrònics
 • Cooperació interadministrativa
 • Lleis 39 i 40

Altres publicacions relacionades amb l'Estratègia TIC AGE 2015-2020

Catàleg de servicis d'administració digital (3ª ed. 2018)

01 novembre 2018

Elaboració i coordinació de continguts: Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). 3ª edició electrònica, novembre de 2018.- 1 fitxer PDF de 103 p. Edita: © Ministeri de Política Territorial i Funció Pública (MPTFP) [i] Ministeri d'Hisenda. Col·lecció: administració electrònica. NIPO MPTFP: 277-19-013-7 NIPO MINHAC: 185-19-062-X

 • pdf  Catàleg de servicis d'administració digital (PDF-4,11 MB) (Obri en nova finestra)

 • NOTA: Esta publicació està relacionada amb el Pla de Transformació Digital de l'AGE i les seues OOPP. El Catàleg de Servicis d'Administració Digital de la Secretaria General d'Administració Digital (SGAD) té com a objecte difondre els servicis comuns, infraestructures i altres solucions que es posen a la disposició de les Administracions Públiques per a contribuir a impulsar el desenvolupament de l'Administració Digital i millorar els servicis que s'oferixen a ciutadans i a empreses, o internament als empleats públics.

 • Infraestructures i servicis comuns
 • Servicis electrònics
 • Cooperació interadministrativa
 • Lleis 39 i 40

Directrius per a l'elaboració dels plans d'acció departamentals per a la transformació digital (2017)

01 octubre 2017

Directrius, Planes d'acció departamentals per a la transformació digital (PATD) Elaboració i coordinació de continguts: Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). Edita: © Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Subdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions [octubre, 2017]. 1 fitxer PDF de 62 p. impreses. Col·lecció: administració electrònica. NIPO (PDF): 169-17-177-X.

 • Servicis electrònics
 • Interoperabilitat
 • Infraestructures i servicis comuns

Pla d'acció per a la transformació digital (PATD) (2017)

01 juny 2017

Pla d'acció per a la transformació digital MINHAFP (Ministeri d'Hisenda i Funció Pública). Edita: © Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Secretaria General Tècnica. Subdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions. 1 de juny de 2017. NIPO: 169-17-099-6

 • NOTA: El Pla d'acció per a la transformació digital en el MINHAFP, que va ser aprovat per el Comité Executiu de la Comissió d'Estratègia TIC amb data 15 de desembre de 2017, té una durada de quatre anys, fins a 31 de desembre de 2020.
  El Grup de treball per a l'elaboració del Pla d'acció per a la transformació digital (PATD) es crea per Resolució conjunta de 16 de gener de 2017 de la Secretaria d'Estat d'Hisenda, de la S.I. de Pressupostos i Gastos, de la S.I. de Funció Púlbica i de la Sotssecretaria MINHAFP. 

 • Servicis electrònics

Digitalíza-t (2016)

01 setembre 2016

Guia Digitalitza't: Guia per a facilitar a les Entitats Locals el compliment de les obligacions digitals de les Lleis 39 i 40/2015. Ús de les ferramentes tecnològiques de la DTIC. Elaboració i coordinació de continguts: Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC). Responsable edició digital: Subdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions, 1ª edició electrònica: setembre de 2016. 1 fitxer PDF de 69 pág. impreses. Edita: © Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. S.G.T. Centre de Publicacions. NIPO (PDF): 630-16-002-0

 • Infraestructures i servicis comuns
 • Servicis electrònics
 • Cooperació interadministrativa
 • Lleis 39 i 40

Documents històrics referits a plans estratègics i estudis d'administració electrònica

Programa operatiu d'Economia basada en el coneixement (administració electrònica i FEDER 2007-2013) (2015)

22 desembre 2015

Manual de Procediments de la Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) com a organisme intermedi de programes operatius FEDER 2007-2013. Programa operatiu d'Economia basada en el coneixement. Document de data 22/12/2015.d

 • NOTA: La Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) i la Direcció general de Fons Comunitaris van subscriure un acord pel qual, la DTIC ha sigut Organisme Intermedi per a la gestió de FEDER en el període 2007-2013.
 • Difós en el Portal del ministeri de Política Territorial i Funció Pública: Secció Administració electrònica.  https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/administracion-electronica/feder.html

 • Cooperació interadministrativa

Informes del grau d'avanç de l'administració electrònica i Llei d'Accés Electrònic dels Ciudadanos als Servicis Públics (LAECSP) (2007-2014)

01 gener 2014

 • Servicis electrònics
 • Infraestructures i servicis comuns
 • Interoperabilitat
 • Seguretat
 • Ciutadà

Pla estratègic MILLORA (2012-2015)

01 agost 2012

 • Servicis electrònics
 • Infraestructures i servicis comuns
 • Interoperabilitat

Informe de la Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques: CORA (2013)

01 agost 2013

 • Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques (CORA). Govern d'Espanya. Publicat a l'agost de 2013, pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques NIPO: 630-13-106-7 (línia) i pel Ministeri de la Presidència NIPO: 002-13-038-9 (línia). 1 fitxer pdf de 252 p. impreses.

 • Com s'indica en el pròleg planteja en el seu informe un total de 217 propostes de mesures de les quals 139 afecten a l'Estat i a les Comunitats Autònomes (CCAA) i 78 exclusivament a l'Administració General de l'Estat (AGE).

 • Es realitza un resum executiu en anglés: Reform of the public administrations CORA

 • Es van realitzar entre 2013 i 2016 per part de la Secretaria d'Estat de Funció Pública (SEFP) informes de seguiment i informes trimestrals i anuals elevats al Consell de Ministres referits al procés d'execució de les mesures CORA. 

 • Informes de les Subcomissions CORASubcomissió de Duplicitats Administratives, Subcomissió de Simplificació Administrativa, Subcomissió de Gestió de Servicis i Mitjans Comuns, Subcomissió d'Administració Institucional.
 • Publicació oficial de 2013: Informe de la Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques: CORA(Obri en nova finestra)
 • Cooperació interadministrativa
 • Interoperabilitat
 • Servicis electrònics
 • Infraestructures i servicis comuns
 • Govern obert

Agenda Digital per a Espanya (2013)

15 febrer 2013

L'Agenda Digital per a Espanya marca el full de ruta per al compliment dels objectius de l'Agenda Digital per a Europa en l'estratègia Europa 2020 en matèria TIC i d'administració electrònica, i incorpora objectius específics per al desenvolupament de l'economia i la societat digital a Espanya.

El 15 de febrer de 2013 el Govern va aprovar l'Agenda Digital per a Espanya en la intenció de millorar la productivitat i la competitivitat; i transformar i modernitzar l'economia i societat espanyola mitjançant un ús eficaç i intensiu de les TIC per la ciutadania, empreses i administracions.

 • Infraestructures i servicis comuns
 • Interoperabilitat
 • Servicis electrònics
 • Identitat i Firma electrònica
 • Empresa
 • Ciutadà

Guia per a la incorporació d'IPv6 com a requisit de compra pública (2012)

01 març 2012

Estudi realitzat al març de 2012 per INTECO per al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. El “Pla de foment per a la incorporació del protocol IPv6 a Espanya”, aprovat pel Consell de Ministres el 29 d'Abril de 2011, marca l'inici de la transició a IPv6 en l'Administració General de l'Estat.

 • Contractació

60+1 Pràctiques de referència en l'impuls de l'Administració Electrònica a Espanya (2011)

01 abril 2011

Estudi realitzat al desembre de 2010 i actualitzat a l'abril de 2011 pel Ministeri de Política Territorial i Administració Pública en col·laboració amb Deloitte [ promou, DGIAE ]; pròleg de Fernando de Pablo.- Publicat en PAe al novembre de 2011.- 1 fitxer pdf de 151 p.

 • NOTA: Apartat 3 de l'estudi: Model actual d'evolució de l'Administració electrònica .- Apartat 4: Pràctiques de referència amb la recopilació de les iniciatives autonòmiques en l'àmbit de la i-Administració
 • Servicis electrònics

Els drets dels ciutadans davant l'administració electrònica a Europa (2010)

31 maig 2010

Estudi realitzat amb motiu de la Presidència espanyola de la Unió Europea (EU 2010.es).1 fitxer PDF de 86 pàgines impreses.

 • NOTA: Annex I, una proposta de la Presidència Espanyola en el qual figuren el conjunt de drets i principis de forma sistemàtica i articulada baix la forma de carta. Es pretén amb açò donar un punt de partida per a futurs debats a iniciativa d'altres Presidències o de la Comissió Europea.

 • Es realitza també en anglés: Legal frameworks and citizens charts of rights for i Government in the EuropeanUnion (Obri en nova finestra) (PDF-615 KB)

Pla estratègic de modernització CONNECTA (2005)

01 setembre 2005

La teua administració en xarxa: 12 d'abril de 2005. [Promou], Direcció general de Modernització Administrativa. - 1ª ed. de la publicació impresa en llibre i cd-rom. - Madrid : Ministeri d'Administracions Públiques (MAP). Secretaria General Tècnica, setembre 2005 . - 1 pdf de 426 p. - col·lecció: Administració electrònica  NIPO: 326-05-042-2

 • Servicis electrònics

Pla de xoc per a l'impuls de l'administració electrònica a Espanya (2003)

08 maig 2003

8 de maig de 2003. Presentat pel Ministeri de Ciència i Tecnologia i el Ministeri d'Administracions Públiques. - [ Madrid ] : [publica ] MCYT i MAP , 2003 . - 38 p. + 12 p. de l'Annex I: Resum de les mesures del pla de xoc.

 • NOTA: El Pla prioritza un conjunt de dinou mesures i concentra els seus esforços en quinze grans servicis electrònics.

 • Servicis electrònics