accesskey_mod_content

Elements comuns

Són aquells components horitzontals, posats a la disposició de totes les Administracions Públiques, que poden ser integrats en diferents aplicacions per a construir un servici d'administració electrònica
 • Firma electrònica

  Logotip suite @firma

  Suite de productes relacionats amb la firma electrònica per a impulsar i facilitar la implantació de sistemes de firma i autenticació en l'Administració Pública.

 • Intermediació de dades

  Logotip Intermediació de dades

  Suite de productes relacionats amb l'intercanvi de dades entre AAPP per a facilitar la interoperabilitat en les Administracions Públiques

 • Registres de l'Administració

  Logotip ORVE -SIR

  Suite de productes que permeten avançar en la implantació dels registres electrònics en tots els àmbits administratius i afavorir l'intercanvi de seients registrals.

 • Gestió de notificacions

  Logotip DEH

  El Servici compartit de gestió de notificacions facilita la pràctica de les notificacions de la forma més eficient possible per tres vies de posada a disposició:  Carpeta Ciutadana, la DEH o en suport paper.

 • Autentica

  Logotip AUTENTICA

  Servici d'autenticació, Single Sign On i autorització d'empleats públics per a aplicacions internes de les AA.PP.

 • Passarel·la de Pagaments

  Imatge Passarel·la de Pagaments

  Esta plataforma facilita la implantació del pagament telemàtic en les aplicacions que gestionen tràmits que comporten el pagament de taxes, en els Organismes de l'Administració General de l'Estat.

 • CORINTO - Correspondència interadministrativa

  Imatge correspondència interadministrativa

  Proporciona un servici de correspondència entre unitats existents en el Directori Comú DIR3, que permet a les mateixes l'intercanvi de documentació amb plenes garanties registrals, gràcies al Registre Electrònic General de l'AGE, i de recepció i no repudi, gràcies als sistemes de firma electrònica.

 • Plataformes integrades per a Entitats Locals i Comunitats Autònomes

  Imatge Entitats Locals i Comunitats Autònomes

  Permeten oferir servicis a EELL i CCAA des d'un punt centralitzat compartint la gestió dels usuaris i perfils d'accés.

 • Logotip suite @firma
  Firma electrònica

  Suite de productes relacionats amb la firma electrònica per a impulsar i facilitar la implantació de sistemes de firma i autenticació en l'Administració Pública.

 • Logotip Intermediació de dades
  Intermediació de dades

  Suite de productes relacionats amb l'intercanvi de dades entre AAPP per a facilitar la interoperabilitat en les Administracions Públiques

 • Logotip ORVE -SIR
  Registres de l'Administració

  Suite de productes que permeten avançar en la implantació dels registres electrònics en tots els àmbits administratius i afavorir l'intercanvi de seients registrals.

 • Logotip DEH
  Gestió de notificacions

  El Servici compartit de gestió de notificacions facilita la pràctica de les notificacions de la forma més eficient possible per tres vies de posada a disposició:  Carpeta Ciutadana, la DEH o en suport paper.

 • Logotip AUTENTICA
  Autentica

  Servici d'autenticació, Single Sign On i autorització d'empleats públics per a aplicacions internes de les AA.PP.

 • Imatge Passarel·la de Pagaments
  Passarel·la de Pagaments

  Esta plataforma facilita la implantació del pagament telemàtic en les aplicacions que gestionen tràmits que comporten el pagament de taxes, en els Organismes de l'Administració General de l'Estat.

 • Imatge correspondència interadministrativa
  CORINTO - Correspondència interadministrativa

  Proporciona un servici de correspondència entre unitats existents en el Directori Comú DIR3, que permet a les mateixes l'intercanvi de documentació amb plenes garanties registrals, gràcies al Registre Electrònic General de l'AGE, i de recepció i no repudi, gràcies als sistemes de firma electrònica.

 • Imatge Entitats Locals i Comunitats Autònomes
  Plataformes integrades per a Entitats Locals i Comunitats Autònomes

  Permeten oferir servicis a EELL i CCAA des d'un punt centralitzat compartint la gestió dels usuaris i perfils d'accés.

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General

Enllaços relacionatsEnllaços relacionats

Destacats