accesskey_mod_content
logo OBSAE

CRUE - Conferencia de Rectors de les Universitats Espanyoles

La Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) és una associació sense ànim de lucre formada per un total de 75 universitats espanyoles: 50 públiques i 25 privades. La Comissió sectorial de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles (CRUE-TIC) vé elaborant des de 2005 estudis que tenen com a objectiu l'anàlisi i planificació estratègica de les universitats espanyoles. En estos informes s'arreplega, mitjançant l'evolució d'un conjunt d'indicadors majoritàriament quantitatius, l'estat del Sistema Universitari Español en relació amb les TIC i l'Administració Electrònica.

 • UNIVERSITIC 2020:

  01 juny 2021

  Situació actual de les TIC en el sistema universitari espanyol

 • UNIVERSITIC 2017:

  01 octubre 2018

  Situació actual de les TIC en el sistema universitari espanyol

 • Mapa de l'Administració Electrònica en les Universitats Espanyoles 2016

  25 octubre 2016

  Informe que arreplega l'estat d'implantació de l'administració electrònica en les universitats espanyoles.

 • UNIVERSITIC 2015:

  01 abril 2016

  Situació actual de les TIC en el sistema universitari espanyol

 • Mapa de l'Administració Electrònica en les Universitats Espanyoles 2015:

  26 octubre 2015

  Informe que arreplega l'estat d'implantació de l'administració electrònica en les universitats espanyoles.

 • UNIVERSITIC 2014:

  12 juny 2015

  Situació actual de les TIC en el sistema universitari espanyol

 • UNIVERSITIC 2013:

  01 desembre 2013

  Situació actual de les TIC en el sistema universitari espanyol

 • UNIVERSITIC 2012:

  01 setembre 2012

  Descripció, gestió i govern de les TU en el sistema universitari espanyol

 • UNIVERSITIC 2020:

  01 juny 2021

  Situació actual de les TIC en el sistema universitari espanyol

 • UNIVERSITIC 2017:

  01 octubre 2018

  Situació actual de les TIC en el sistema universitari espanyol

 • Mapa de l'Administració Electrònica en les Universitats Espanyoles 2016

  25 octubre 2016

  Informe que arreplega l'estat d'implantació de l'administració electrònica en les universitats espanyoles.

 • UNIVERSITIC 2015:

  01 abril 2016

  Situació actual de les TIC en el sistema universitari espanyol

 • Mapa de l'Administració Electrònica en les Universitats Espanyoles 2015:

  26 octubre 2015

  Informe que arreplega l'estat d'implantació de l'administració electrònica en les universitats espanyoles.

 • UNIVERSITIC 2014:

  12 juny 2015

  Situació actual de les TIC en el sistema universitari espanyol

 • UNIVERSITIC 2013:

  01 desembre 2013

  Situació actual de les TIC en el sistema universitari espanyol

 • UNIVERSITIC 2012:

  01 setembre 2012

  Descripció, gestió i govern de les TU en el sistema universitari espanyol