accesskey_mod_content
logo OBSAE

CRUE - Conferencia de Rectors de les Universitats Espa?ones

La Confer?ncia de Rectors de les Universitats Espa?ones (CRUE) ?s una asociaci?n sense ?nimo de lucre formada per un total de 75 universitats espa?ones: 50 p?blicas i 25 privades. La Comisi?n sectorial de Tecnolog?as de la Informaci?n i les Comunicacions de la Confer?ncia de Rectors d'Universitats Espa?ones (CRUE-TIC) v? elaborant des de 2005 estudis que tenen com a objectiu l'an?lisis i planificaci?n estrat?gica de les universitats espa?ones. En estos informes s'arreplega, mitjan?ant l'evoluci?n d'un conjunt d'indicadors majorit?riament quantitatius, l'estat del Sistema Universitari Espa?ol en relaci?n amb les TIC i l'Administraci?n Electr?nica.

 • Mapa de l'Administraci?n Electr?nica en les Universitats Espa?ones 2016

  25 octubre 2016

  Informe que arreplega l'estat d'implantaci?n de l'administraci?n electr?nica en les universitats espa?ones.

 • UNIVERSITIC 2015:

  01 abril 2016

  Situaci?n actual de les TIC en el sistema universitari espa?ol

 • Mapa de l'Administraci?n Electr?nica en les Universitats Espa?ones 2015:

  26 octubre 2015

  Informe que arreplega l'estat d'implantaci?n de l'administraci?n electr?nica en les universitats espa?ones.

 • UNIVERSITIC 2014:

  12 juny 2015

  Situaci?n actual de les TIC en el sistema universitari espa?ol

 • UNIVERSITIC 2013:

  01 desembre 2013

  Situaci?n actual de les TIC en el sistema universitari espa?ol

 • UNIVERSITIC 2012:

  01 setembre 2012

  Descripci?n, gesti?n i govern de les TU en el sistema universitari espa?ol

 • Mapa de l'Administraci?n Electr?nica en les Universitats Espa?ones 2016

  25 octubre 2016

  Informe que arreplega l'estat d'implantaci?n de l'administraci?n electr?nica en les universitats espa?ones.

 • UNIVERSITIC 2015:

  01 abril 2016

  Situaci?n actual de les TIC en el sistema universitari espa?ol

 • Mapa de l'Administraci?n Electr?nica en les Universitats Espa?ones 2015:

  26 octubre 2015

  Informe que arreplega l'estat d'implantaci?n de l'administraci?n electr?nica en les universitats espa?ones.

 • UNIVERSITIC 2014:

  12 juny 2015

  Situaci?n actual de les TIC en el sistema universitari espa?ol

 • UNIVERSITIC 2013:

  01 desembre 2013

  Situaci?n actual de les TIC en el sistema universitari espa?ol

 • UNIVERSITIC 2012:

  01 setembre 2012

  Descripci?n, gesti?n i govern de les TU en el sistema universitari espa?ol

Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General