accesskey_mod_content

Resum del posicionament d'Espa?a en el context internacional.

Les dades que s'oferixen a continuaci?n il?lustren la percepci?n que es t? d'Espa?a en l'exterior en relaci?n amb aspectes relacionats amb el desenvolupament de l'administraci?n electr?nica, la prestaci?n de servicis p?blicos digitals, la participaci?n en l?nea as? com amb aspectes espec?ficos d'eixe ?mbito com la interoperabilitat i les dades obertes.

Taula resumixen d'indicadors internacionals
Indicador Posici?n
United Nations eGovernment Survey 2018: Leading countries with very high I-Government Development Index (EGDI) 17
United Nations eGovernment Survey 2016: World i-government leaders with very high I-Government Development Index (EGDI) 17
United Nations eGovernment Survey 2016: Top performing countries in Online Service Index (OSI) 12
United Nations eGovernment Survey 2016: I-Participation Index 7
Informe The Global Innovation Index 2017:?servicis governamentals en l?nea 11
Informe The Global Innovation Index 2017:?participaci?n en l?nea 7
Informe OURData Index de l'OCDE:?Open Government Data 6
Global Cybersecurity Index (UIT) 7
Taula resumixen d'indicadors de ?mbito europeu
Indicador Posici?n
?ndice d'Econom?a i Societat Digital (DESI) 11
?ndice d'Econom?a i Societat Digital (DESI):?servicis p?blicos digitals 4
Informe?State of Play of Interoperability in Europe (2016):?alineament amb el Marc Europeu d'Interoperabilitat. 3
State of Play of Interoperability in Europe (2016): implementaci?n del Marc Europeu d'Interoperabilitat 1
Estudi Open Data Maturity in Europe (2019) 2

?

Context Internacional

Seg?n l'informe ? UN eGovernment survey 2018(Obri en nova finestra) ?, Espa?a figura, com se subratlla de forma expl?cita, en la llista de pa?ses amb un alt rendiment (Top Performers) d'acord amb el ?ndice de desenvolupament de l'administraci?n electr?nica (I-Government Development Index, EGDI), juntament amb pa?ses tals com Dinamarca, Finl?ndia, Rep?blica de Corea, Pa?ses Baixos, Austr?lia, Jap?n, Nova Zelanda, Regne Unit i Estats Units.

Top 10 Performers in 2018

Adem?s, Espa?a mant? el posat n?mero 17 respecte a l'edici?n de 2016, i en el posat n?mero 10 en el ?mbito dels pa?ses europeus.

Leading countries in i-government development

Altres dades d'Espa?a recollits en l'informe s?n que figura amb un ?molt alt? (Very High) en l'indicador de participaci?n electr?nica, ?I-Participation?, as? com en l'indicador de servicis en l?nea ?Online Service Index?.

I-Participation Index

Seg?n l'edici?n de 2018 del GCI, publicada a l'abril de 2019, Espa?a figura en s?ptimo lloc en la llista dels deu pa?ses que mostren un major grau de comprom?s amb la ciberseguretat.?

En l'an?lisis per ?reves geogr?ficas, Espa?a figura en cinqu? (5?) lloc en el ?mbito europeu despr?s de Regne Unit, Fran?a, Litu?nia i Est?nia.

Seg?n la perspectiva que posa en relaci?n el ?ndice de desenvolupament TIC, conegut com IDI, i el GCI, Espa?a tambi?n mostra un bon posicionament.

?mbito Uni?n Europea

Seg?n el? ?ndice d'Econom?a i Societat Digital (DESI) 2019 , Espa?a ocupa el lloc 11 entre els 28 Estats membres de la UE, sent el quart entre els pa?ses de major creixement. Se subratlla que Espa?a obt? bons resultats i progressa en el desenvolupament de servicis p?blicos digitals, destacant el comprom?s amb les dades obertes. Seg?n dit indicador de servicis p?blicos digitals?Espa?a figura en el?quart lloc, mantenint un progr?s sostingut des de 2014.

Seg?n l'eGovernment Benchmark 2018 publicat per la Comisi?n Europea, Espa?a se situa amb un nivell mitj?-alt de penetraci?n i digitalizaci?n, formant part de l'escenari Fruitful eGov, que inclou als millors pa?ses de la seua classe per damunt de la mitjana europea.

Espa?a figura en el grup de pa?ses ?Top-performing? en diverses de les facetes analitzades.

En el terreny de la interoperabilildad, aspecte imprescindible perqu? flu?sca la cooperaci?n entre administracions per a major efic?cia i efici?ncia en el servici al ciutad?, d'acord amb l'informe ? State of Play of Interoperability in Europe (NIFO) ? Report 2016 ?,?Espa?a figura en els primers llocs en t?rminos d'alineament amb el Marc Europeu d'Interoperabilitat, implementaci?n i monitorizaci?n.

En el ?mbito de les dades obertes, seg?n el? estudi "Open Data Maturity in Europe" ?en el seu edici?n de 2019 situa a?Espa?a en segon lloc.

Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General