accesskey_mod_content
Bàner OBSAE

CENATIC (Centre Nacional de Referència d'Aplicació de les TIC basades en fonts obertes)

En el Consell de Ministres del 20 de setembre de 2013, es va acordar l'adopció de mesures de reestructuració i racionalització del sector públic estatal fundacional i empresarial. Acord publicat mitjançant l'Orde Orde HAP/1816/2013  de 2 d'Octubre. Aquest acord contemplava l'extinció de la Fundació CENATIC i la integració de la seua activitat en Entitat Pública Empresarial Red.es , des d'on se seguix oferint suport en Fonts Obertes a les Administracions Públiques a través del PAE. En esta secció es troben els documents d'interés del CENATIC perquè seguisca sent possible la seua descàrrega i consulta.

 • Open Smart Cities: Tecnologies de fonts obertes per a ciutats intel·ligents

  31 maig 2013

  En este informe s'arrepleguen algunes de les múltiples solucions de codi obert disponibles a l'hora d'implementar els servicis de les ciutats intel·ligents en els següents àmbits d'influència de la Smart City: Internet de les coses, Big Data i plataformes i aplicacions de codi obert per a les ciutats intel·ligents.

 • Impacte de la reutilització del programari de fonts obertes en l'Economia

  10 abril 2013

  El present informe presenta un enfocament basat en dades arreplegades de diverses enquestes sobre reutilització de codi i combinat amb un conjunt d'estimacions macroeconòmiques. S'estima que el programari de codi obert ha suposat un estalvi per a l'economia de la UE d'almenys 114.000 milions de € a l'any.

 • CIDETYS: Catàleg de Programari Educatiu Lliure

  27 març 2012

  Publicació dirigida a la comunitat educativa, es tracta d'una guia que mostra diferents aplicacions de programari lliure per a l'ensenyament.

 • Programari Lliure en Organismes Públics àmbit estatal

  31 desembre 2011

  Programari Lliure en organismes públics àmbit estatal.

 • Comunitats d'alliberament de codi de programari de fonts obertes en l'Administració Pública

  19 setembre 2011

  Este estudi se centra principalment en les aplicacions generades a través de fonts obertes que utilitzen les Administracions Públiques per a la realització de la seua activitat diària de gestió. Es tracta de projectes, liderats o en els quals participen Organismes Públics, que el seu objectiu és el desenvolupament d'aplicacions de programari de fonts obertes en l'Administració Pública.

 • Criteris d'adopció de programari de fonts obertes en l'Administració Pública

  01 juny 2011

  Este dossier pretén, amb les limitacions inherents a este tipus d'estudis, contrastar els criteris més importants a tindre en compte a l'hora d'adoptar o triar programari de fonts obertes en les administracions públiques de trenta països.

  PDF  Obrir document PDF(Obri en nova finestra) (espanyol)

  PDF  Obrir document PDF(Obri en nova finestra) (anglés)

 • Guia ALIAL de Bones Pràctiques per a la Licitació de Desenvolupaments Lliures per part de les Administracions Locals

  30 setembre 2010

  Guia ALIAL de Bones Pràctiques per a la Licitació de Desenvolupaments Lliures per part de les Administracions Locals: presentada a l'octubre de 2010, realitzada per ASOLIF, promoguda per CENATIC i red.es.

 • Informe sobre el Panorama Internacional del Programari de Fonts Obertes

  15 setembre 2010

  L'informe pretén explicar el paper que el programari de Fonts Obertes està jugant en el Sector de les TIC en el món.

 • Programari de fonts obertes en l'Administració electrònica. Arxiu electrònic de les Administracions Públiques

  20 juliol 2010

  Anàlisi d'impacte de la LAESCP en l'Administració Pública.

 • 10 raons perquè l'Administració allibere programari

  05 abril 2010

  En el curs de Tecnimap 2010, CENATIC ha publicat un argumentari:10 raons perquè l'Administració allibere programari.

 • Introducció al Programari de Fonts Obertes

  31 març 2010

  Fascicle amb el qual podràs aprendre els conceptes bàsics i els fonaments teòric-pràctics que subjauen del Programari de Fonts Obertes, les principals aplicacions i distribucions que et poden ser útils.

 • Estudi sobre la situació actual del programari de fonts obertes en les Universitats espanyoles i Centres de R+D espanyols

  10 març 2010

  Informe que oferix una visió panoràmica sobre el nivell d'implantació i ús de tecnologia en diferents àmbits del món acadèmic i investigador.

 • 10 raons per a l'ús de Programari de Fonts Obertes en l'Educació

  19 gener 2010

  Conjunt d'arguments sobre la utilitat del programari lliure en l'educació.

  PDF  Obrir document PDF(Obri en nova finestra)

  PDF  Obrir document PDF(Obri en nova finestra) (text complet)

 • Programari de fonts obertes en l'Administració electrònica. Mapa de processos i arquitectura de components

  14 maig 2009

  Tecnologies i processos electrònica en el marc de la LAECSP, on s'analitzaran els principals processos de relació amb els ciutadans i entre administracions públiques. Este projecte permetrà obtindre un inventari de processos i una anàlisi de tecnologies de fonts obertes implicades per a poder implementar els requeriments d'aquesta llei.

 • Programari de fonts obertes en l'Administració electrònica. Anàlisi de l'impacte de la LAESCP en l'Administració Pública

  07 maig 2009

  Impactes de la LAECSP en les administracions públiques, que el seu principal objectiu és oferir una guia de bones pràctiques en la implantació a partir d'una anàlisi d'aquesta llei.

 • Programari de fonts obertes en l'Administració electrònica. Resum executiu

  07 maig 2009

  Resum del projecte Llei d'Accés Electrònic dels Ciudadanos als Servicis Públics.

 • Guia tècnica per a l'adopció de programari de fonts obertes

  30 abril 2009

  Guia tècnica per a l'adopció de programari de fonts obertes en l'administració electrònica espanyola, presentada al maig de 2009

    Descarregar fitxer ZIP(Obri en nova finestra) (7,38 MB)

 • Programari de fonts obertes per al desenvolupament de l'Administració Pública Espanyola. Una visió global

  27 gener 2009

  Informe que arreplega una panoràmica completa sobre la situació que viu el desenvolupament del Programari Lliure en l'Administració Pública Espanyola.

 • Open Smart Cities: Tecnologies de fonts obertes per a ciutats intel·ligents

  31 maig 2013

  En este informe s'arrepleguen algunes de les múltiples solucions de codi obert disponibles a l'hora d'implementar els servicis de les ciutats intel·ligents en els següents àmbits d'influència de la Smart City: Internet de les coses, Big Data i plataformes i aplicacions de codi obert per a les ciutats intel·ligents.

 • Impacte de la reutilització del programari de fonts obertes en l'Economia

  10 abril 2013

  El present informe presenta un enfocament basat en dades arreplegades de diverses enquestes sobre reutilització de codi i combinat amb un conjunt d'estimacions macroeconòmiques. S'estima que el programari de codi obert ha suposat un estalvi per a l'economia de la UE d'almenys 114.000 milions de € a l'any.

 • CIDETYS: Catàleg de Programari Educatiu Lliure

  27 març 2012

  Publicació dirigida a la comunitat educativa, es tracta d'una guia que mostra diferents aplicacions de programari lliure per a l'ensenyament.

 • Programari Lliure en Organismes Públics àmbit estatal

  31 desembre 2011

  Programari Lliure en organismes públics àmbit estatal.

 • Comunitats d'alliberament de codi de programari de fonts obertes en l'Administració Pública

  19 setembre 2011

  Este estudi se centra principalment en les aplicacions generades a través de fonts obertes que utilitzen les Administracions Públiques per a la realització de la seua activitat diària de gestió. Es tracta de projectes, liderats o en els quals participen Organismes Públics, que el seu objectiu és el desenvolupament d'aplicacions de programari de fonts obertes en l'Administració Pública.

 • Criteris d'adopció de programari de fonts obertes en l'Administració Pública

  01 juny 2011

  Este dossier pretén, amb les limitacions inherents a este tipus d'estudis, contrastar els criteris més importants a tindre en compte a l'hora d'adoptar o triar programari de fonts obertes en les administracions públiques de trenta països.

  PDF  Obrir document PDF(Obri en nova finestra) (espanyol)

  PDF  Obrir document PDF(Obri en nova finestra) (anglés)

 • Guia ALIAL de Bones Pràctiques per a la Licitació de Desenvolupaments Lliures per part de les Administracions Locals

  30 setembre 2010

  Guia ALIAL de Bones Pràctiques per a la Licitació de Desenvolupaments Lliures per part de les Administracions Locals: presentada a l'octubre de 2010, realitzada per ASOLIF, promoguda per CENATIC i red.es.

 • Informe sobre el Panorama Internacional del Programari de Fonts Obertes

  15 setembre 2010

  L'informe pretén explicar el paper que el programari de Fonts Obertes està jugant en el Sector de les TIC en el món.

 • Programari de fonts obertes en l'Administració electrònica. Arxiu electrònic de les Administracions Públiques

  20 juliol 2010

  Anàlisi d'impacte de la LAESCP en l'Administració Pública.

 • 10 raons perquè l'Administració allibere programari

  05 abril 2010

  En el curs de Tecnimap 2010, CENATIC ha publicat un argumentari:10 raons perquè l'Administració allibere programari.

 • Introducció al Programari de Fonts Obertes

  31 març 2010

  Fascicle amb el qual podràs aprendre els conceptes bàsics i els fonaments teòric-pràctics que subjauen del Programari de Fonts Obertes, les principals aplicacions i distribucions que et poden ser útils.

 • Estudi sobre la situació actual del programari de fonts obertes en les Universitats espanyoles i Centres de R+D espanyols

  10 març 2010

  Informe que oferix una visió panoràmica sobre el nivell d'implantació i ús de tecnologia en diferents àmbits del món acadèmic i investigador.

 • 10 raons per a l'ús de Programari de Fonts Obertes en l'Educació

  19 gener 2010

  Conjunt d'arguments sobre la utilitat del programari lliure en l'educació.

  PDF  Obrir document PDF(Obri en nova finestra)

  PDF  Obrir document PDF(Obri en nova finestra) (text complet)

 • Programari de fonts obertes en l'Administració electrònica. Mapa de processos i arquitectura de components

  14 maig 2009

  Tecnologies i processos electrònica en el marc de la LAECSP, on s'analitzaran els principals processos de relació amb els ciutadans i entre administracions públiques. Este projecte permetrà obtindre un inventari de processos i una anàlisi de tecnologies de fonts obertes implicades per a poder implementar els requeriments d'aquesta llei.

 • Programari de fonts obertes en l'Administració electrònica. Anàlisi de l'impacte de la LAESCP en l'Administració Pública

  07 maig 2009

  Impactes de la LAECSP en les administracions públiques, que el seu principal objectiu és oferir una guia de bones pràctiques en la implantació a partir d'una anàlisi d'aquesta llei.

 • Programari de fonts obertes en l'Administració electrònica. Resum executiu

  07 maig 2009

  Resum del projecte Llei d'Accés Electrònic dels Ciudadanos als Servicis Públics.

 • Guia tècnica per a l'adopció de programari de fonts obertes

  30 abril 2009

  Guia tècnica per a l'adopció de programari de fonts obertes en l'administració electrònica espanyola, presentada al maig de 2009

    Descarregar fitxer ZIP(Obri en nova finestra) (7,38 MB)

 • Programari de fonts obertes per al desenvolupament de l'Administració Pública Espanyola. Una visió global

  27 gener 2009

  Informe que arreplega una panoràmica completa sobre la situació que viu el desenvolupament del Programari Lliure en l'Administració Pública Espanyola.