accesskey_mod_content

Biblioteca

Llibres - biblioteca

La Biblioteca d'Administració Electrònica posa a la disposició dels usuaris del portal importants materials fonamentals en l'àmbit de l'Administració Electrònica.

Biblioteca d'Administració electrònica

La Biblioteca d'Administració electrònica recopila una selecció de la documentació existent en format digital en matèria d'Administració electrònica a través d'un repositori únic.

Este repositori documental amb documents actuals i històrics, inclou una relació de les publicacions que en matèria d'Administració electrònica han realitzat els òrgans directius implicats en esta matèria des de la Secretaria d'Estat de Funció Pública (SEFP).

Promovent la difusió de publicacions tals com a normes, informes, guies i anàlisis, estudis i manuals, moltes d'elles incloses en el marc del Programa editorial del ministeri.

Se seleccionen i descriuen a més una relació de publicacions realitzades per altres entitats que són d'interés en el desenvolupament de l'Administració electrònica en el nostre país.

La Secció Biblioteca d'este portal es complementa amb la Secció Documentació en la qual s'arreplega legislació relativa a esta matèria i es destaquen també diferents guies i metodologies d'aplicació general en este àmbit.

Els objectius de la Biblioteca són:

  • Promoure l'enteniment en matèria d'Administració electrònica.
  • Ampliar la quantitat i la varietat de continguts existents.
  • Facilitar recursos documentals als grups de treball en administració electrònica: Administració, Empreses, Ciudadanos i el públic en general.

 

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General