accesskey_mod_content

Transici?n a IPv6

 • La Transici?n a IPv6 en les Administracions P?blicas

  12 mar? 2013

  L'esgotament de l'adre?ament IPv4 disponible ha posat de manifest les limitacions del protocol de comunicacions sobre el qual s'assenta Internet.

 • La Transici?n a IPv6 en l'Administraci?n General de l'Estat

  12 mar? 2013

  El ?Pla de foment per a la incorporaci?n del protocol IPv6 en Espa?a?, aprovat pel Consell de Ministres el 29 d'Abril de 2011, marca l'inici de la transici?n a IPv6 en l'Administraci?n General de l'Estat.

 • Elements formatius en IPv6 per a les Administracions P?blicas

  12 mar? 2013

  El radical canvi que suposa la integraci?n del nou protocol en les infraestructures i servicis d'Administraci?n Electr?nica, implica la necessitat de desenvolupar accions formatives espec?ficas.

 • Saber m?s

  12 mar? 2013

  Oferim una recopilaci?n d'enlla?os a recursos que poden ser ?tiles a l'hora de realitzar la transici?n a IPv6 en el teu entorn.

 • Les Administracions P?blicas i la transici?n entre IPv4 i IPv6

  12 mar? 2013

  Les Administracions P?blicas s?n al mateix temps agents promotors del proc?s de transici?n i actors en el mateix.

 • La Transici?n a IPv6 en les Administracions P?blicas

  12 mar? 2013

  L'esgotament de l'adre?ament IPv4 disponible ha posat de manifest les limitacions del protocol de comunicacions sobre el qual s'assenta Internet.

 • La Transici?n a IPv6 en l'Administraci?n General de l'Estat

  12 mar? 2013

  El ?Pla de foment per a la incorporaci?n del protocol IPv6 en Espa?a?, aprovat pel Consell de Ministres el 29 d'Abril de 2011, marca l'inici de la transici?n a IPv6 en l'Administraci?n General de l'Estat.

 • Elements formatius en IPv6 per a les Administracions P?blicas

  12 mar? 2013

  El radical canvi que suposa la integraci?n del nou protocol en les infraestructures i servicis d'Administraci?n Electr?nica, implica la necessitat de desenvolupar accions formatives espec?ficas.

 • Saber m?s

  12 mar? 2013

  Oferim una recopilaci?n d'enlla?os a recursos que poden ser ?tiles a l'hora de realitzar la transici?n a IPv6 en el teu entorn.

 • Les Administracions P?blicas i la transici?n entre IPv4 i IPv6

  12 mar? 2013

  Les Administracions P?blicas s?n al mateix temps agents promotors del proc?s de transici?n i actors en el mateix.

Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General