accesskey_mod_content

Accessibilitat

L'Administració Electrònica Inclusiva és un concepte ampli que abasta totes les mesures encaminades a aconseguir que els beneficis de l'Administració Electrònica s'estenguen al conjunt dels ciutadans, amb independència de la seua capacitat econòmica o el seu nivell d'alfabetització digital.

 • Observatori d'Accessibilitat

  10 octubre 2019

  L'Observatori d'Accessibilitat és una iniciativa del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública que té com a objectiu ajudar a millorar el grau de compliment en matèria d'accessibilitat dels portals de l'Administració.

 • Accessibility Observatory

  29 març 2019

  The Accessibility Observatory is an initiative of the Ministry of Territorial Policy and Public Administration that aims to help improve the accessibility level of the portals that llaure dependent on the Government (GSA, General State Administration).

 • Implantació RD 1112/2018

  15 juliol 2019

  Materials i informació d'utilitat per a la implantació del Reial decret 1112/2018 sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

 • Comunitat Accessibilitat

  19 octubre 2018

  Espai de col·laboració per als gestors de portals de les administracions públiques. Oferix materials d'ajuda, fòrums de discussió i el servici de diagnòstic en línia. 

 • Normativa

  18 febrer 2019

  Legislació, normes d'accessibilitat i certificació.

 • Materials d'ajuda

  15 febrer 2019

  Preguntes freqüents, guies pràctiques, accessibilitat en PDF.

 • Cooperació internacional en l'àmbit de l'accessibilitat

  18 gener 2019

  Implicacions de les directives europees pel que fa a l'accessibilitat de les TIC.

 • Observatori d'Accessibilitat

  10 octubre 2019

  L'Observatori d'Accessibilitat és una iniciativa del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública que té com a objectiu ajudar a millorar el grau de compliment en matèria d'accessibilitat dels portals de l'Administració.

 • Accessibility Observatory

  29 març 2019

  The Accessibility Observatory is an initiative of the Ministry of Territorial Policy and Public Administration that aims to help improve the accessibility level of the portals that llaure dependent on the Government (GSA, General State Administration).

 • Implantació RD 1112/2018

  15 juliol 2019

  Materials i informació d'utilitat per a la implantació del Reial decret 1112/2018 sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

 • Comunitat Accessibilitat

  19 octubre 2018

  Espai de col·laboració per als gestors de portals de les administracions públiques. Oferix materials d'ajuda, fòrums de discussió i el servici de diagnòstic en línia. 

 • Normativa

  18 febrer 2019

  Legislació, normes d'accessibilitat i certificació.

 • Materials d'ajuda

  15 febrer 2019

  Preguntes freqüents, guies pràctiques, accessibilitat en PDF.

 • Cooperació internacional en l'àmbit de l'accessibilitat

  18 gener 2019

  Implicacions de les directives europees pel que fa a l'accessibilitat de les TIC.

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General