accesskey_mod_content

Associacions, fundacions, empreses

Associacions, fundacions, empreses espanyoles que publiquen estudis i informes d'interés per a l'economia i l'administració digital.

AENOR • UNIX

Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR)

Esta associació creada en 1986, ha procedit en 2017 a realitzar un desdoblament de les seues activitats pel qual UNIX, associació sense finalitats lucratives, desenvolupa l'activitat de Normalització i Cooperacion. I per la seua part, AENOR, entitat mercantil, treballa en els àmbits de l'avaluació de la conformitat i activitats associades, com la formació o la venda de publicacions.

AMETIC

Associació d'empreses d'Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals (AMETIC)

Realitza publicacions de diversa índole que reflectixen el negoci del sector TIC.
Dades de mercat de tecnologies de la informació a Espanya (2016)(Obri en nova finestra) també és coneguda la publicació de dades sobre hipersector TIC i continguts digitals a Espanya.

ASTIC

Associació Professional de Cossos Superiors de Sistemes i Tecnologies de la Informació de les Administracions Públiques (ASTIC)

Realitza des de l'any 1996 la revista Boletic(Obri en nova finestra) on s'arrepleguen millors pràctiques en el referit a administració digital.

ATIAL

Associació de Tècnics d'Informàtica de l'Administració Local (ATIAL)

Esta associació que naix des de la Comunitat Valenciana té l'ànim de potenciar l'intercanvi d'experiències i la concreció de sinergies entre personal relacionat amb les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) en les Administracions Locals.

AUI

Associació d'Usuaris d'Internet (AUI)

La seua finalitat promoure el bon ús d'Internet en l'anomenada Societat de la Informació.
Protegir i defendre els interessos i els drets dels Usuaris d'Internet i de les Noves Tecnologies.
Parcipación en el dia mundial d'internet. També promouen premis a les millors pràctiques.

AUTELSI

CENTAC

Centre Nacional de Tecnologies de l'Accessibilitat (CENTAC)

Realitza estudis d'accessibilitat col·laborant amb organismes públics.

Organitza el Congrés Nacional CENTAC de Tecnologies de l'Accessibilitat.

  • Accessibilitat

CEOE

Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE)

La CEOE integra amb caràcter voluntari a dos milions d'empreses i autònoms de tots els sectors d'activitat, que es vinculen a CEOE a través de més d'associacions de base.

  • Ha participat en estudis en col·laboració amb l'administració: Les càrregues administratives suportades per les empreses espanyoles (2010)

  • Pla digital 2025: la digitalització de la societat (2018)(Obri en nova finestra)

  • Decàleg Digital de CEOE (2018)(Obri en nova finestra) per a accelerar la digitalització a Espanya. Deu accions per a impulsar digitalització, necessàries per a ser més competitius, per a créixer més com a país i per a aconseguir una societat més sostenible.

Club d'Innovació

Club d'Innovació

El Club d'Innovació organitza, –amb el suport de la Real Casa de la Moneda (FNMT); FEMP ; Centre Cripotógico Nacional i Ministeri d'Hisenda i Funció Pública– des de l'any 2011 el Congrés CNIS: Congrés Nacional d'Innovació i Servicis Públics –fins a l'any 2014 anomenat: Congrés Nacional d'Interoperabilitat i Seguretat– .

  • Servicis electrònics
  • Interoperabilitat
  • Seguretat

DIGITALS

Associació Espanyola per a la Digitalització (DIGITALS)

Patronal del sector de la tecnologia i innovació digital a Espanya. L'objectiu de Digitals és impulsar la transformació digital global i real de ciutadans, empreses i administració pública.

Fundació ONZE • Discapnet

Discapnet

Discapnet, el Portal de les persones amb discapacitat és una iniciativa per a fomentar la integració social i laboral de les persones amb discapacitat, cofinançada per Fundació ONZE i ILUNION Tecnologia i Accessibilitat.

Realitza publicacions: Informes d'Infoaccesibilidad des de el Observatori de l'Accessibilitat TIC.

  • Accessibilitat

Fundació Orange

Fundació PwC Espanya

Fundació PwC Espanya

En la Càtedra jurídica PWC-IE Sector públic s'han realitzat estudi com: L'administració electrònica: mite o realitat per als ciutadans del segle XXI? (2010)

Fundació Telefònica

Fundació Vodafone

Fundació Socinfo

Fundació Societat de la Informació (Socinfo)

Organitza esdeveniments, seminaris, encontres en els quals representants del sector públic mostren l'activitat i projectes en modernització de l'administració pública. Ha realitzat també una publicació periòdica (revista) "Societat de la Informació".

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General

Enllaços relacionatsEnllaços relacionats