accesskey_mod_content

Planes estratègics en la Comunitat Autònoma de Galícia

Responsables i col·laboradors en el govern de l'administració digital

Xunta de Galícia. Agència per a la Modernització Tecnològica de Galícia (AMTEGA)

L'Axencia para a Modernització Tecnolóxica de Galícia (AMTEGA), adscrita a la Presidència de la Xunta de Galícia, té com a objectius bàsics la definició, el desenvolupament i la execució dels instruments de la política de la Xunta de Galícia en el camp de les tecnologies de la informació i la comunicació i la innovació i el desenvolupament tecnològic.

Altres portals i documents relacionats amb l'administració digital

Observatori de la Societat de la Informació i la Modernització de Galícia (OSIMGA)

El Observatori de la Societat de la Informació i la Modernització de Galícia, OSIMGA, és un òrgan assessor per a la valoració de l'evolució de la societat de la informació, la modernització administrativa i l'administració electrònica en les administracions públiques de Galícia, i per a la participació i col·laboració amb estes. Està adscrit a l'Agència per a la Modernització Tecnològica de Galícia de la Xunta (AMTEGA)

Agenda Digital de Galícia 2020

14 juny 2016

Axenda Dixital de Galícia 2020 (en gallec). Realitza, Xunta de Galícia. Edita, Xunta de Galícia, Axencia para a Modernització Tecnolóxica de Galícia (AMTEGA). Santiago de Compostel·la 2015 [publicat al juny de 2016], 1 fitxer pdf de 128 p.

  • NOTA: L'Agenda Digital de Galícia 2020 és una estratègia coordinada i alineada amb les estratègies d'àmbit nacional i europeu en el que a l'ús de les TIC es referix, vé a reafirmar l'Estratègia Gallega de Creixement Digital, introduint aquells elements que permetran maximitzar l'impacte de les polítiques tecnològiques, com un factor imprescindible i clau per a aconseguir els objectius de creixement econòmic i social que es marca Galícia per al futur.

  • L'Agenda Digital de Galícia 2020 és un document dinàmic que s'adaptarà al context territorial, organitzatiu i socioeconòmic a cada moment. Actualitzable en: AMTEGA - Axenda Dixital  (Obri en nova finestra)

  • Servicis electrònics
  • Ciutadà
  • Cooperació interadministrativa

Pla d'Administració i Govern digitals 2020

13 març 2015

Pla d'Administració i Goberno Dixitais Horitzó 2020. Realitza, AMTEGA, març de 2015, 1 PDF de 89 p. impreses. [en gallec]

  • NOTA: El Pla d'Administració i Govern digitals amb horitzó 2020, consolidarà les mesures empreses des del 2010 perquè, fent un ús innovador de la tecnologia, l'Administració gallega siga capaç de reforçar i potenciar el model de funcionament i prestació de servicis públics.
  • Servicis electrònics