accesskey_mod_content

Plans estratéxicos na Comunidade Autónoma de Galicia

Responsables e colaboradores no goberno da administración dixital

Xunta de Galicia. Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), adscrita á Presidencia da Xunta de Galicia, ten como obxectivos básicos a definición, o desenvolvemento e a execución dos instrumentos da política da Xunta de Galicia no campo das tecnoloxías da información e a comunicación e a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico.

Outros portais e documentos relacionados coa administración dixital

Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA)

O Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia, OSIMGA, é un órgano asesor para a valoración da evolución da sociedade da información, a modernización administrativa e a administración electrónica nas administracións públicas de Galicia, e para a participación e colaboración con estas. Está adscrito á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia da Xunta (AMTEGA)

Axenda Dixital de Galicia 2020

14 xuño 2016

Axenda Dixital de Galicia 2020 (en galego). Realiza, Xunta de Galicia. Edita, Xunta de Galicia, Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA). Santiago de Compostela 2015 [publicado en xuño de 2016], 1 ficheiro pdf de 128 p.

  • NOTA: A Axenda Dixital de Galicia 2020 é unha estratexia coordinada e aliñada coas estratexias de ámbito nacional e europeo no que ao uso do TIC refírese, vén reafirmar a Estratexia Galega de Crecemento Dixital, introducindo aqueles elementos que permitirán maximizar o impacto das políticas tecnolóxicas, como un factor imprescindible e clave para alcanzar os obxectivos de crecemento económico e social que se marca Galicia para o futuro.

  • A Axenda Dixital de Galicia 2020 é un documento dinámico que se adaptará ao contexto territorial, organizativo e socioeconómico en cada momento. Actualizable en: AMTEGA - Axenda Dixital  (Abre en nova xanela)

  • Servizos electrónicos
  • Cidadán
  • Cooperación interadministrativa

Plan de Administración e Goberno dixitais 2020

13 marzo 2015

Plan de Administración e Goberno Dixitais Horizonte 2020. Realiza, AMTEGA, marzo de 2015, 1 PDF de 89 p. impresas. [en galego]

  • NOTA: O Plan de Administración e Goberno dixitais con horizonte 2020, consolidará as medidas emprendidas desde o 2010 para que, facendo un uso innovador da tecnoloxía, a Administración galega sexa capaz de reforzar e potenciar o modelo de funcionamento e prestación de servizos públicos.
  • Servizos electrónicos