accesskey_mod_content

La UNED posa en marxa el primer procés massiu d'integració d'aplicacions informàtiques amb el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

16 octubre 2015

Es tracta de l'emissió amb firma electrònica i codi CSV de documents de qualificacions corresponents als cursos i proves d'Accés per a Majors de la universitat.

La UNED ha culminat amb èxit el primer procés massiu en el qual s'integren aplicacions informàtiques pròpies i servicis horitzontals oferits per la Direcció de Tecnologies de la Informació i Comunicacions del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) a les diferents Administracions Públiques. Gràcies a este procés, els alumnes que realitzen els Cursos d'Accés a la Universitat per a Majors(Obri en nova finestra) i les seues corresponents proves d'accés poden obtindre les seues paperetes oficials de qualificacions amb firma electrònica i codi CVS, la qual cosa facilita l'acare per part de les universitats de destinació. En la seua primera setmana es van entregar més de 3.000 paperetes, de les quals 1.800 es van generar en les primeres 12 hores, xifres que mostren el volum de tràmits que es poden evitar gràcies a este sistema.

Fins ara, els estudiants es trobaven amb nombroses traves perquè les paperetes que s'emetien no anaven firmades. Per açò, en múltiples ocasions l'alumne havia de sol·licitar una nova papereta que generava un tràmit administratiu més –imprimir-la, firmar-la i enviar-la o entregar-la en mà- i que es produïa en situacions d'alt estrés a causa de la brevetat dels terminis per a reservar plaça en les diferents universitats.

Acare immediat i doble comprovació

En incorporar la firma electrònica i el codi CSV de recuperació, l'administració de destinació pot acarar de forma immediata el document en seu electrònica de la UNED(Obri en nova finestra) , que al seu torn està integrada amb la del ministeri i empra els seus mateixos processos.
 
Este procés ha implicat a l'equip de qualificacions i al d'administració electrònica per part de la UNED. Ha implicat igualment a l'equip del portasignatures per part del MINHAP. El resultat final ha sigut una papereta que va firmada electrònicament i incorpora codi CSV. Es tracta d'un sistema doble de comprovació i cotejode la papereta que és vinculant jurídicament.

La UNED, universitat pionera

La UNED es convertix així en una universitat pionera en la integració de processos informàtics, ja que s'integren processos preexistents disponibles en els servicis informàtics de diverses administracions. L'esforç comú per part de les dos entitats s'emmarca dins d'un compromís previ que busca l'extensió de l'administració electrònica a tots els àmbits de la universitat. Així, en la UNED ja és obligatori l'ús de la factura electrònica i són varis els tràmits que es poden realitzar mitjançant la seu electrònica.

En el seu desig de seguir progressant en les relacions amb el MINHAP, la UNED té previst comptar amb un BICI (Butlletí Intern de Coordinació Informativa), tant complet com segmentat, amb codis CSV; incorporar més tràmits a la seu electrònica i es troba ara participant amb el MINHAP en el projecte pilot d'Arxive, una solució d'arxiu electrònic, que se situa dins de les línies estratègiques de la Direcció de Tecnologies de la Informació i Comunicacions, del MINHAP, per a seguir aportant solucions horitzontals a totes les Administracions Públiques, en àmbits tan variats com les Notificacions Centralitzades, Gestió Documental i la seua adaptació a l'ENI, Servicis Avançats de Seu Electrònica, Factura Electrònica, Transparència, Intermediació, i un llarg etcètera que perseguix la racionalització i la reutilització dels Sistemes Informàtics, aprofitant en molts casos tecnologies capdavanteres, com a servicis Cloud, amb l'objectiu últim de millorar l'eficiència i els servicis ciutadans.

Font original de la notícia(Obri en nova finestra)

  • Servicis electrònics
  • Infraestructures i servicis comuns

0 Comentaris

No hi ha comentaris