accesskey_mod_content

La UNED engega el primer procés massiu d'integració d'aplicacions informàtiques amb el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

16 octubre 2015

Es tracta de l'emissió amb signatura electrònica i codi CSV de documents de qualificacions corresponents als cursos i proves d'Accés per a Majors de la universitat.

La UNED ha culminat amb èxit el primer procés massiu en el qual s'integren aplicacions informàtiques pròpies i serveis horitzontals oferts per l'Adreça de Tecnologies de la Informació i Comunicacions del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) a les diferents Administracions Públiques. Gràcies a aquest procés, els alumnes que realitzen els Cursos d'Accés a la Universitat per a Majors(Obre en nova finestra) i les seves corresponents proves d'accés poden obtenir les seves paperetes oficials de qualificacions amb signatura electrònica i codi CVS, la qual cosa facilita l'acaro per part de les universitats de destinació. En la seva primera setmana es van lliurar més de 3.000 paperetes, de les quals 1.800 es van generar en les primeres 12 hores, xifres que mostren el volum de tràmits que es poden evitar gràcies a aquest sistema.

Fins ara, els estudiants es trobaven amb nombroses traves perquè les paperetes que s'emetien no anaven signades. Per això, en múltiples ocasions l'alumne havia de sol·licitar una nova papereta que generava un tràmit administratiu més –imprimir-la, signar-la i enviar-la o lliurar-la en mà- i que es produïa en situacions d'alt estrès a causa de la brevetat dels terminis per reservar plaça a les diferents universitats.

Acaro immediat i doble comprovació

En incorporar la signatura electrònica i el codi CSV de recuperació, l'administració de destinació pot acarar de forma immediata el document a la seu electrònica de la UNED(Obre en nova finestra) , que al seu torn està integrada amb la del ministeri i empra els seus mateixos processos.
 
Aquest procés ha implicat a l'equip de qualificacions i al d'administració electrònica per part de la UNED. Ha implicat igualment a l'equip del portasignatures per part del MINHAP. El resultat final ha estat una papereta que va signada electrònicament i incorpora codi CSV. Es tracta d'un sistema doble de comprovació i cotejode la papereta que és vinculant jurídicament.

La UNED, universitat pionera

La UNED es converteix així en una universitat pionera en la integració de processos informàtics, ja que s'integren processos preexistents disponibles en els serveis informàtics de diverses administracions. L'esforç comú per part d'ambdues entitats s'emmarca dins d'un compromís previ que cerca l'extensió de l'administració electrònica a tots els àmbits de la universitat. Així, en la UNED ja és obligatori l'ús de la factura electrònica i són varis els tràmits que es poden realitzar mitjançant la seu electrònica.

En el seu desig de seguir progressant en les relacions amb el MINHAP, la UNED té previst comptar amb un BICI (Butlletí Intern de Coordinació Informativa), tant complet com segmentat, amb codis CSV; incorporar més tràmits a la seu electrònica i es troba ara participant amb el MINHAP en el projecte pilot d'Arxivi, una solució d'arxiu electrònic, que se situa dins de les línies estratègiques de l'Adreça de Tecnologies de la Informació i Comunicacions, del MINHAP, per seguir aportant solucions horitzontals a totes les Administracions Públiques, en àmbits tan variats com les Notificacions Centralitzades, Gestió Documental i la seva adaptació a l'ENI, Serveis Avançats de Seu Electrònica, Factura Electrònica, Transparència, Intermediació, i un llarg etcètera que persegueix la racionalització i la reutilització dels Sistemes Informàtics, aprofitant en molts casos tecnologies capdavanteres, com a serveis Cloud, amb l'objectiu últim de millorar l'eficiència i els serveis ciutadans.

Font original de la notícia(Obre en nova finestra)

  • Serveis electrònics
  • Infraestructures i serveis comuns

0 Comentaris

No hi ha comentaris