accesskey_mod_content

A UNED pon en marcha o primeiro proceso masivo de integración de aplicacións informáticas co Ministerio de Facenda e Administracións Públicas

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

16 outubro 2015

Trátase da emisión con firma electrónica e código CSV de documentos de cualificacións correspondentes aos cursos e probas de Acceso para Maiores da universidade.

A UNED culminou con éxito o primeiro proceso masivo no que se integran aplicacións informáticas propias e servizos horizontais ofrecidos pola Dirección de Tecnoloxías da Información e Comunicacións do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas (MINHAP) ás diferentes Administracións Públicas. Grazas a este proceso, os alumnos que realizan os Cursos de Acceso á Universidade para Maiores(Abre en nova xanela) e as súas correspondentes probas de acceso poden obter as súas papeletas oficiais de cualificacións con firma electrónica e código CVS, o cal facilita o cotejo por parte das universidades de destino. Na súa primeira semana entregáronse máis de 3.000 papeletas, das cales 1.800 xeráronse nas primeiras 12 horas, cifras que mostran o volume de trámites que se poden evitar grazas a este sistema.

Ata agora, os estudantes atopábanse con numerosas trabas porque as papeletas que se emitían non ían asinadas. Por iso, en múltiples ocasións o alumno debía solicitar unha nova papeleta que xeraba un trámite administrativo máis –imprimila, asinala e enviala ou entregala en man- e que se producía en situacións de alta tensión debida á brevidade dos prazos para reservar praza nas distintas universidades.

Cotejo inmediato e dobre comprobación

Ao incorporar a firma electrónica e o código CSV de recuperación, a administración de destino pode cotejar de forma inmediata o documento na sede electrónica da UNED(Abre en nova xanela) , que á súa vez está integrada coa do ministerio e emprega os seus mesmos procesos.
 
Este proceso implicou ao equipo de cualificacións e ao de administración electrónica por parte da UNED. Implicou igualmente ao equipo do portafirmas por parte do MINHAP. O resultado final foi unha papeleta que vai asinada electronicamente e incorpora código CSV. Trátase dun sistema dobre de comprobación e cotejode a papeleta que é vinculante xuridicamente.

A UNED, universidade pioneira

A UNED convértese así nunha universidade pioneira na integración de procesos informáticos, posto que se integran procesos preexistentes dispoñibles nos servizos informáticos de varias administracións. O esforzo común por parte de ambas as entidades enmárcase dentro dun compromiso previo que busca a extensión da administración electrónica a todos os ámbitos da universidade. Así, na UNED xa é obrigatorio o uso da factura electrónica e son varios os trámites que se poden realizar mediante a sede electrónica.

No seu desexo de seguir progresando nas relacións co MINHAP, a UNED ten previsto contar cunha BICI (Boletín Interno de Coordinación Informativa), tanto completo como segmentado, con códigos CSV; incorporar máis trámites á sede electrónica e atópase agora participando co MINHAP no proxecto piloto de Arquive, unha solución de arquivo electrónico, que se sitúa dentro das liñas estratéxicas da Dirección de Tecnoloxías da Información e Comunicacións, do MINHAP, para seguir achegando solucións horizontais a todas as Administracións Públicas, en ámbitos tan variados como as Notificacións Centralizadas, Xestión Documental e a súa adaptación ao ENI, Servizos Avanzados de Sede Electrónica, Factura Electrónica, Transparencia, Intermediación, e un longo etcétera que persegue a racionalización e a reutilización dos Sistemas Informáticos, aproveitando en moitos casos tecnoloxías punteiras, como servizos Cloud, co obxectivo último de mellorar a eficiencia e os servizos cidadáns.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Servizos electrónicos
  • Infraestruturas e servizos comúns

0 Comentarios

Non hai comentarios