accesskey_mod_content

GALATEA, el servici comú de gestió de Fons FEDER 2014-2020, ja en producció.

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

17 novembre 2016

La posada en marxa d'este servici suposa un pas avance en la gestió dels Fons FEDER, permetent als Organismes Intermedis adherits, la tramitació integral, homogènia i centralitzada dels mateixos.

El passat 2 de novembre, es va posar en producció GALATEA , una ferramenta que permetrà la tramitació per mitjans electrònics de tot el cicle de vida involucrat en la concessió d'ajudes provinents dels fons FEDER(Obri en nova finestra) . En esta primera versió, està disponible la funcionalitat relativa a la presentació de sol·licituds per part dels potencials beneficiaris, la qual està ja donant cobertura a l'última convocatòria publicada en BOE per l'Orde HAP/1610/2016, de 6 d'octubre(Obri en nova finestra) , per la qual s'aprova la segona convocatòria per a la selecció d'Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat que seran cofinançades mitjançant el programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020.

Una vegada finalitzat el termini de presentació i en successives versions, l'aplicació permetrà la valoració i admissibilitat de les mateixes, la justificació dels projectes finalment cofinançats i la verificació i remissió de certificacions de gasto per part dels gestors dels Organismes Intermedis designats per l'Autoritat de Gestió competent.

Esta solució s'emmarca en l'àmbit del conveni de col·laboració subscrit el passat mes de juny, entre la 'antiga' DTIC, (hui Secretaria General d'Administració Digital) i la Direcció general de Fons Comunitaris, com a Autoritat de Gestió competent, que establix un model de governança mitjançant el qual, a través de la Subdirecció General de Cooperació Territorial Europea i Desenvolupament Urbà, canalitzar les necessitats comunes i particulars de gestió dels Organismes Intermedis designats encarregats de la tramitació.

D'esta manera, s'aconseguix una visió global i homogènia del procediment, de manera que la ferramenta es concep com un servici comú en el núvol posat a la disposició dels Organismes Intermedis interessats, que millorarà substancialment l'eficiència i simplificarà la tramitació del procés de forma integral. S'impulsa així l'Estratègia TIC 2014-2020 de l'AGE, aprovada pel Consell de Ministres el 2 d'Octubre de 2015, el Pla de Transformació Digital i el model de governança establit en Reial decret 806/2014, de 19 de setembre(Obri en nova finestra) , sobre organització i instruments operatius de les tecnologies de la informació i les comunicacions en l'Administració General de l'Estat i els seus Organismes Públics, dins de l'àmbit de la gestió dels fons comunitaris.

Més informació sobre la solució  Galatea   en el CTT

  • Infraestructures i servicis comuns
  • Interoperabilitat