accesskey_mod_content

GALATEA, o servizo común de xestión de Fondos FEDER 2014-2020, xa en produción.

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

17 novembro 2016

A posta en marcha deste servizo supón un paso adiante na xestión dos Fondos FEDER, permitindo aos Organismos Intermedios adheridos, a tramitación integral, homoxénea e centralizada dos mesmos.

O pasado 2 de novembro, púxose en produción GALATEA , unha ferramenta que permitirá a tramitación por medios electrónicos de todo o ciclo de vida involucrado na concesión de axudas provenientes dos fondos FEDER(Abre en nova xanela) . Nesta primeira versión, está dispoñible a funcionalidade relativa á presentación de solicitudes por parte dos potenciais beneficiarios, a cal está xa dando cobertura á última convocatoria publicada no BOE pola Orde HAP/1610/2016, do 6 de outubro(Abre en nova xanela) , pola que se aproba a segunda convocatoria para a selección de Estratexias de Desenvolvemento Urbano Sustentable e Integrado que serán cofinanciadas mediante o programa operativo FEDER de crecemento sustentable 2014-2020.

Unha vez finalizado o prazo de presentación e en sucesivas versións, a aplicación permitirá a valoración e admisibilidad das mesmas, a xustificación dos proxectos finalmente cofinanciados e a verificación e remisión de certificacións de gasto por parte dos xestores dos Organismos Intermedios designados pola Autoridade de Xestión competente.

Esta solución enmárcase no ámbito do convenio de colaboración subscrito o pasado mes de xuño, entre a 'antiga' DTIC, (hoxe Secretaría Xeral de Administración Dixital) e a Dirección Xeral de Fondos Comunitarios, como Autoridade de Xestión competente, que establece un modelo de gobernación mediante o cal, a través da Subdirección Xeral de Cooperación Territorial Europea e Desenvolvemento Urbano, canalizar as necesidades comúns e particulares de xestión dos Organismos Intermedios designados encargados da tramitación.

Desta maneira, conséguese unha visión global e homoxénea do procedemento, de forma que a ferramenta concíbese como un servizo común na nube posto a disposición dos Organismos Intermedios interesados, que mellorará substancialmente a eficiencia e simplificará a tramitación do proceso de forma integral. Impúlsase así a Estratexia TIC 2014-2020 da AGE, aprobada polo Consello de Ministros o 2 de Outubro de 2015, o Plan de Transformación Dixital e o modelo de gobernación establecido no Real Decreto 806/2014, do 19 de setembro(Abre en nova xanela) , sobre organización e instrumentos operativos das tecnoloxías da información e as comunicacións na Administración Xeral do Estado e os seus Organismos Públicos, dentro do ámbito da xestión dos fondos comunitarios.

Máis información sobre a solución  Galatea   no CTT

  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Interoperabilidade