accesskey_mod_content

Quatre de cada cinc ajuntaments gallecs permeten realitzar tràmits online

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

12 juliol 2016

Augmenta el nombre d'entitats locals amb seu electrònica, la presència d'estes en les xarxes socials, espais de transparència i consultes als sistemes d'altres administracions.

Quatre de cada cinc ajuntaments permeten fer alguna tramitació telemàtica dels seus procediments, 3,2 punts més que fa dos anys. El “Registre de documents”, les “Queixes i suggeriments” i la “Sol·licitud i obtenció de certificats”, són els procediments i tràmits que estan implantats en més ajuntaments. A més, el 26,9% dels ajuntaments gallecs compten amb un catàleg de procediments, i d'estos, el 80,2% disposa d'un catàleg accessible a través de la xarxa.

Són dades de l'últim informe sobre l'Administració electrònica en els ajuntaments de Galícia, que publica hui l'Observatori de la Societat de la Informació de Galícia (OSIMGA) de l'Agència per a la Modernització Tecnològica de Galícia (Amtega).

L'informe avalua, cada dos anys, la situació de les infraestructures, equipament així com el nivell de desenvolupament de la seu electrònica en els ajuntaments, la interoperabilitat entre administracions, l'ús de sistemes de certificació digital per a la identificació dels empleats públics i ciutadans en la tramitació d'expedients, etc.

Seu electrònica
L'informe assenyala que el 52,9% dels ajuntaments gallecs amb lloc web, compta amb una seu electrònica, experimentant un increment de més de 20 punts percentuals en els dos últims anys. Encara que la seua implantació s'està estenent en tots els ajuntaments, independentment de la seua grandària, els municipis de més de 50.000 habitants són els que registren el major percentatge d'implantació de la seu electrònica amb un 85,7%.

Comunicacions i participacions de la ciutadania
És destacable també la presència en xarxes socials de més de la mitat d'ajuntaments gallecs (50,1%), que va augmentar 7,2 punts en els dos últims anys. La xarxa social més comuna en els ajuntaments gallecs és Facebook, present en pràcticament la mitat dels mateixos (49,7%), seguida de Twitter (22,7%). L'acció més comuna de participació amb la ciutadania és la possibilitat de comentar notícies publicades per l'ajuntament en el seu web, present en un 14,6% d'ajuntaments.

El 29,5% dels ajuntaments gallecs tenen disponible un portal o espai de transparència dins de la seua entitat. La pràctica totalitat dels ajuntaments que van indicar que no comptaven amb portal de transparència van assenyalar que estarien interessats a disposar d'un portal o espai amb estes característiques.

Interoperabilitat entre Administracions públiques
La posada en marxa dels procediments telemàtics implica també la implantació de sistemes d'interoperabilitat, que permeten l'intercanvi de dades entre administracions, la qual cosa evita la ciutadania presentar documentació que ja obra en poder d'elles. L'Administració autonòmica compta amb una plataforma d'interoperabilitat, Pasaxe!, a la qual es poden adherir els municipis gallecs i que evita ja haver de presentar fins a 36 tipus de certificats (de família nombrosa, de discapacitat, DNI...).

En l'últim any, el 8% dels ajuntaments va suprimir el deure aportar alguns documents (DNI, certificacions d'obligacions tributàries [AEAT, Seguretat Social], família nombrosa, discapacitat, inscripció en registres, etc.); i el 20,6% dels ajuntaments van substituir per declaracions responsables alguns documents a acostar (certificació de compte bancari, poder de representació, etc.).

Més de la mitat dels ajuntaments (50,5%) van mantindre un intercanvi de dades amb altres AAPP, mitjançant la recepció de documents amb certificats electrònics. Quant a l'accés dels ajuntaments als sistemes d'informació d'altres AAPP per a realitzar alguna consulta, observem que el 77,6% dels mateixos van realitzar en algun moment esta acció, i un 42,1% compta amb procediments integrats electrònicament amb els sistemes informàtics d'altres Administracions Públiques.

Aplicacions informàtiques i propostes d'actuació
En el 2015 el “Padró d'habitants” i la “Comptabilitat”, amb un 99,6% i 98,3% respectivament, es van convertir en les aplicacions més habituals en els ajuntaments gallecs. La totalitat d'ajuntaments compten amb alguna aplicació de gestió interna, encara que són els ajuntaments de més de 50.000 habitants els que compten amb un major percentatge de disponibilitat.

La falta de recursos econòmics, amb un 24,4% dels ajuntaments gallecs, seguida de la falta de formació amb un 19,6%, són les dos principals barreres amb les quals es troben els ajuntaments de Galícia a l'hora d'optimitzar l'Administració electrònica.

La “Gestió d'expedients/tramitació electrònica (backoffice)”, és assenyalada pels ajuntaments com a activitat prioritària a optimitzar, seguida de la Gestió de digitalització, gestió documental, arxiu electrònic, custòdia.

Pot consultar-se l'informe complet elaborat per l'OSIMGA en la secció de documents de: http://www.osimga.org(Obri en nova finestra)

Font original de la notícia(Obri en nova finestra)

  • Observatori d'Administració Electrònica