accesskey_mod_content

Programari d'ajuda per a la federació en datos.gob.es des de portals CKAN

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

05 desembre 2014

logo dades.gob

FederGob, alliberat com a programari lliure, es pot configurar com plugin perquè funcione de manera genèrica en els portals que estan basats en CKAN.

La federació en datos.gob.es des dels diferents portals Open Data de les administracions públiques implica que els seus catàlegs de dades es fan visibles a nivell nacional. Els infomediarios que volen desenvolupar aplicacions, els consumidors de dades i, en general, qualsevol persona que vullga buscar informació específica dins del territori espanyol, tenen en este portal el seu principal punt de cerca, per la qual cosa és molt aconsellable estar ací catalogat.

La ferramenta Federador que posseïx datos.gob.es és l'encarregada d'arreplegar periòdicament un fitxer amb les descripcions dels datasets que cada portal Open Data vol incloure en este catàleg. Per a preparar esta informació hi ha una guia molt completa en: Manual del Federador

Esta guia té una descripció precisa del procés de federació, conté exemples de configuració de metadades i venen ben especificats els passos que han de realitzar-se. Existix, a més, la possibilitat de comprovar si el fitxer de metadades DCAT/RDF que es genera complix amb l'estructura que ha de proporcionar-se. A pesar d'estes facilitats, hem sondejat a diversos portals i han de dedicar-se diversos dies fins a aconseguir configurar el fitxer de metadades correctament perquè no hi ha una possibilitat directa de fer-ho.

Després de realitzar el procés de federació des d'Opendata Càceres (opendata.caceres.es), decidim implementar alguns scripts per a fer este procés de federació automàticament una vegada instal·lat. A este programari ho hem denominat FederGob i a més s'ha configurat com un plugin perquè funcione de manera genèrica en els portals que estan basats en CKAN. FederGob ho hem col·locat en la forja de CENATIC com a programari lliure: Projecte FederGob i està disponible perquè ho usen els portals que ja federen les seues dades i, sobretot, per a aquells que tenen este procés pendent.

FederGob és un plugin que modifica els fitxers de metadades RDF/XML de DCAT que genera CKAN per defecte i els adequa al que consumix el Federador de datos.gob.es. A més, genera l'arxiu final que necessita el Federador, incloent la capçalera de metadades i agrupant els datasets del portal que volen publicar-se. Es pot configurar també perquè s'actualitzen els datasets federats de manera periòdica.

Ens agradaria que el programari siga útil a altres portals i, per descomptat, animem a aportar millores a través de la forja. Per descomptat, des d'Opendata Càceres ajudarem al que es decidisca a utilitzar este programari.

Solució CTT dades.gov

  • Governe obert
  • Programari Lliure