accesskey_mod_content

Programari d'ajuda per a la federació en datos.gob.es des de portals CKAN

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

05 desembre 2014

logo dades.gob

FederGob, alliberat com a programari lliure, es pot configurar com plugin perquè funcioni de manera genèrica als portals que estan basats en CKAN.

La federació en datos.gob.es des dels diferents portals Open Data de les administracions públiques implica que els seus catàlegs de dades es fan visibles a nivell nacional. Els infomediarios que volen desenvolupar aplicacions, els consumidors de dades i, en general, qualsevol persona que vulgui cercar informació específica dins del territori espanyol, tenen en aquest portal el seu principal punt de cerca, per la qual cosa és molt aconsellable estar aquí catalogat.

L'eina Federador que posseeix datos.gob.es és l'encarregada de recollir periòdicament un fitxer amb les descripcions dels datasets que cada portal Open Data vol incloure en aquest catàleg. Per preparar aquesta informació hi ha una guia molt completa en: Manual del Federador

Aquesta guia té una descripció precisa del procés de federació, conté exemples de configuració de metadades i venen ben especificats els passos que han de realitzar-se. Existeix, a més, la possibilitat de comprovar si el fitxer de metadades DCAT/RDF que es genera compleix amb l'estructura que ha de proporcionar-se. Malgrat aquestes facilitats, hem sondejat a diversos portals i han de dedicar-se diversos dies fins a aconseguir configurar el fitxer de metadades correctament perquè no hi ha una possibilitat directa de fer-ho.

Després de realitzar el procés de federació des d'Opendata Càceres (opendata.caceres.es), decidim implementar alguns scripts per fer aquest procés de federació automàticament una vegada instal·lat. A aquest programari ho hem denominat FederGob i a més s'ha configurat com un plugin perquè funcioni de manera genèrica als portals que estan basats en CKAN. FederGob ho hem col·locat en la forja de CENATIC com a programari lliure: Projecte FederGob i està disponible perquè ho usin els portals que ja federen les seves dades i, sobretot, per a aquells que tenen aquest procés pendent.

FederGob és un plugin que modifica els fitxers de metadades RDF/XML de DCAT que genera CKAN per defecte i els adequa al que consumeix el Federador de datos.gob.es. A més, genera l'arxiu final que necessita el Federador, incloent la capçalera de metadades i agrupant els datasets del portal que volen publicar-se. Es pot configurar també perquè s'actualitzin els datasets federats de manera periòdica.

Ens agradaria que el programari sigui útil a altres portals i, per descomptat, animem a aportar millores a través de la forja. Per descomptat, des d'Opendata Càceres ajudarem al que es decideixi a utilitzar aquest programari.

Solució CTT dades.gov

  • Governo obert
  • Programari Lliure