accesskey_mod_content

Planes estratègics en la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia

Responsables i col·laboradors en el govern de l'administració digital

Altres portals i documents relacionats amb l'administració digital

Observatori de la Societat de la Informació en la Regió de Múrcia

Este projecte del govern de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia sorgix amb l'I Pla de Desenvolupament de la Societat de la Informació en la Regió de Múrcia (PDSI) 2002-2004, en concret en la seua acció horitzontal 4.5 "Creació de l'Observatori de la Societat de la Informació en la Regió de Múrcia".

PLA IRIS 2020: Pla estratègic de la Regió de Múrcia (PERM 2014-2020)

18 març 2014

Presentat pel President de la Comunitat Autònoma i el per el Conseller d'Economia i Hisenda de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia el 18 de març de 2014. (veure nota de premsa en pdf)

 • El document que es proposa com a Pla Estratègic s'articula en base a tres objectius prioritaris i 7 línies estratègiques:
  Objectius Prioritaris:
  • Creixement econòmic i creació d'ocupació
  • Millora de la qualitat de vida i de l'entorn
  • Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

 • Línia estratègica 1: Transformació de l'Administració pública, amb un nou model d'organització capaç de prestar servicis públics de nova generació, centrat en el ciutadà i basat en els principis de sostenibilitat, eficiència, transparència, motivació i formació de l'empleat públic, innovació i fomente col·laboració públic-privada. [...]

 • Servicis electrònics