accesskey_mod_content

Planes estratègics a la Comunitat Valenciana

Responsables i col·laboradors en el govern de l'administració digital

Generalitat Valenciana. Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

La Direcció general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) (Obri en nova finestra) depenent de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic assumix les funcions en matèria de modernització de l'Administració, seguretat de la informació, planificació, coordinació, autorització i control de les tecnologies de la informació, les telecomunicacions i comunicacions corporatives i la teleadministración de la Generalitat.

Generalitat Valenciana. Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

La Direcció general de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública (Obri en nova finestra) depenent de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública exercix les funcions en matèria d'inspecció general de servicis, simplificació administrativa, planificació i innovació per a la implementació de noves tècniques d'organització i instruments de treball tendents a la millora de l'eficiència i eficàcia de l'Administració Pública, així com el desenvolupament i aplicació de les diferents ferramentes d'impuls, difusió i gestió del coneixement en l'àmbit de l'Administració.

Altres portals i documents relacionats amb l'administració digital

Pla Estratègic de la Generalitat Valenciana en Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (2016-2020)

01 agost 2016

Promogut per: Generalitat Valenciana. Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
Publicat en web: Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. (DGTIC)(Obri en nova finestra) ,agost de 2016, 1 PDF de 109 p. impreses. S'oferix també un Resum executiu del Pla (PDF) de 32 p. impreses. 

  • NOTA: El Pla Estratègic de la Generalitat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (2016-2020) formalitza l'estratègia que va a seguir la Direcció general de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) en un full de ruta fins a 2020, dissenyada per a digitalitzar l'Administració valenciana, enfortir el sector TIC de la Comunitat i oferir servicis públics digitals de qualitat.

  • El pla s'articula entorn de/entorn de 3 eixos estratègics: 1. Administració innovadora, eficient i conscient; 2. Servicis moderns, assegurances, inclusius i integrats que facen realitat la transformació digital de l'Administració; 3. Enfortiment del sector TIC i la transformació del model productiu, millorant l'atenció a la societat civil i la relació amb el món acadèmic.Estos tres eixos, al seu torn, es definixen en 19 objectius desenvolupats mitjançant 228 accions i més de 350 activitats concretes.

  • Altres plans anteriors: Pla Estratègic d'Innovació i Millora de l'Administració de la Generalitat 2014-2016 (PDF)(Obri en nova finestra) i Pla SIRCA-2 de simplificació i Reducció de Càrregues Administratives (PDF) (Obri en nova finestra)

  • Servicis electrònics
  • Govern obert