accesskey_mod_content

Plans estratéxicos na Comunitat Valenciana

Responsables e colaboradores no goberno da administración dixital

Generalitat Valenciana. Consellería de Facenda e Modelo Económico

A Dirección Xeral de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DGTIC) (Abre en nova xanela) dependente da Consellería de Facenda e Modelo Económico asume as funcións en materia de modernización da Administración, seguridade da información, planificación, coordinación, autorización e control das tecnoloxías da información, as telecomunicacións e comunicacións corporativas e a teleadministración da Generalitat.

Generalitat Valenciana. Consellería de Xustiza, Interior e Administración Pública

A Dirección Xeral de Planificación Estratéxica, Calidade e Modernización da Administración Pública (Abre en nova xanela) dependente da Consellería de Xustiza, Interior e Administración Pública exerce as funcións en materia de inspección xeral de servizos, simplificación administrativa, planificación e innovación para a implementación de novas técnicas de organización e instrumentos de traballo tendentes á mellora da eficiencia e eficacia da Administración Pública, así como o desenvolvemento e aplicación das diferentes ferramentas de impulso, difusión e xestión do coñecemento no ámbito da Administración.

Outros portais e documentos relacionados coa administración dixital

Plan Estratéxico da Generalitat Valenciana en Tecnoloxías da Información e das Comunicacións (2016-2020)

01 agosto 2016

Promovido por: Generalitat Valenciana. Conselleria de Facenda e Modelo Económico
Publicado en web: Consellería de Facenda e Modelo Económico. (DGTIC)(Abre en nova xanela) ,agosto de 2016, 1 PDF de 109 p. impresas. Ofrécese tamén un Resumo executivo do Plan (PDF) de 32 p. impresas. 

  • NOTA: O Plan Estratéxico da Generalitat en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (2016-2020) formaliza a estratexia que vai seguir a Dirección Xeral da Información e as Comunicacións (DGTIC) nunha folla de ruta ata 2020, deseñada para dixitalizar a Administración valenciana, fortalecer o sector TIC da Comunitat e ofrecer servizos públicos dixitais de calidade.

  • O plan articúlase ao redor de 3 eixos estratéxicos: 1. Administración innovadora, eficiente e consciente; 2. Servizos modernos, seguros, inclusivos e integrados que fagan realidade a transformación dixital da Administración; 3. Fortalecemento do sector TIC e a transformación do modelo produtivo, mellorando a atención á sociedade civil e a relación co mundo académico.Este tres eixos, á súa vez, defínense en 19 obxectivos desenvolvidos mediante 228 accións e máis de 350 actividades concretas.

  • Outros plans anteriores: Plan Estratéxico de Innovación e Mellora da Administración da Generalitat 2014-2016 (PDF)(Abre en nova xanela) e Plan SIRCA-2 de simplificación e Redución de Cargas Administrativas (PDF) (Abre en nova xanela)

  • Servizos electrónicos
  • Goberno aberto