accesskey_mod_content

Plans estrat?gicos na Comunitat Valenciana

Responsables e colaboradores no goberno da administraci?n dixital

Generalitat Valenciana. Conseller?a de Facenda e Modelo Econ?mico

A Direcci?n Xeral de Tecnolog?as da Informaci?n e as Comunicaci?ns (DGTIC) (Abre en nova xanela) dependente da Conseller?a de Facenda e Modelo Econ?mico asume as funci?ns en materia de modernizaci?n da Administraci?n, seguridade da informaci?n, planificaci?n, coordinaci?n, autorizaci?n e control das tecnolog?as da informaci?n, as telecomunicaci?ns e comunicaci?ns corporativas e a teleadministraci?n da Generalitat.

Outros documentos relacionados coa administraci?n dixital

Plan Estrat?gico da Generalitat Valenciana en Tecnolog?as da Informaci?n e das Comunicaci?ns (2016-2020)

01 agosto 2016

Promovido por:?Generalitat Valenciana. Conselleria de Facenda e Modelo Econ?mico.?
Publicado en web: Conseller?a de Facenda e Modelo Econ?mico. (DGTIC)(Abre en nova xanela) ,agosto de 2016, 1 PDF de 109 p. impresas. Ofr?cese tambi?n un Resumo executivo do Plan (PDF) de 32 p. impresas.?

  • NOTA: O Plan Estrat?gico da Generalitat en Tecnolog?as da Informaci?n e as Comunicaci?ns (2016-2020) formaliza a estratexia que vai seguir a Direcci?n Xeral da Informaci?n e as Comunicaci?ns (DGTIC) nunha folla de ruta ata 2020, dise?ada para dixitalizar a Administraci?n valenciana, fortalecer o sector TIC da Comunitat e ofrecer servizos p?blicos dixitais de calidade.

  • O plan artic?lase ao redor de 3 eixos estrat?gicos: 1. Administraci?n innovadora, eficiente e consciente; 2. Servizos modernos, seguros, inclusivos e integrados que fagan realidade a transformaci?n dixital da Administraci?n; 3. Fortalecemento do sector TIC e a transformaci?n do modelo produtivo, mellorando a atenci?n ? sociedade civil e a relaci?n co mundo acad?mico.Este tres eixos, ? s?a vez, def?nense en 19 obxectivos desenvolvidos mediante 228 acci?ns e m?s de 350 actividades concretas.

  • Outros plans anteriores: Plan Estrat?gico de Innovaci?n e Mellora da Administraci?n da Generalitat 2014-2016 (PDF) e Plan SIRCA-2 de simplificaci?n e Reducci?n de Cargas Administrativas (PDF)?(Abre en nova xanela)

  • Servizos electr?nicos
  • Goberno aberto
Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral