accesskey_mod_content

La ferramenta AVALUA_RISC RGPD de l'AEPD

20 juliol 2021

La nova ferramenta AVALUA_RISC RGPD té un triple objectiu: identificar els factors de risc per als drets i llibertats dels interessats, fer una primera avaluació del risc intrínsec i estimar el risc residual si s'utilitzen mesures i garanties per a mitigar els factors de riscos específics.

La ferramenta AVALUA_RISC RGPD té com a objecte servir d'ajuda a responsables i encarregats a identificar els factors de risc per als drets i llibertats dels interessats les dades dels quals estan presents en el tractament, fer una primera avaluació del risc intrínsec, incloent la necessitat de realitzar una EIPD, i estimar el risc residual si s'utilitzen mesures i garanties per a mitigar els factors de riscos específics.

El propòsit d'esta ferramenta és donar suport a responsables i encarregats en el seu procés de gestió del risc per als drets i llibertats i, si escau, la realització de l'EIPD, en línia amb la guia de Gestió de risc i avaluació d'impacte en tractaments de dades personals(Obri en nova finestra) " publicada per l'AEPD.

Els factors de risc desplegats en esta ferramenta (descarregable en format ZIP  ací(Obri en nova finestra) ), no tenen caràcter exhaustiu, sinó de mínims, i el responsable haurà d'identificar aquells que siguen específics per al tractament i incloure-ho en la seua avaluació.

La valoració del nivell de risc per a cada factor que efectua la ferramenta, així com el càlcul final de nivell de risc, té caràcter general i suposa una avaluació mínima que, si escau, haurà de ser ajustada pel responsable per a determinar el nivell de risc del tractament amb precisió.

Font original de la notícia(Obri en nova finestra)

  • Servicis electrònics