accesskey_mod_content

Planes estratègics en la Ciutat Autònoma de Melilla

Responsables i col·laboradors en el govern de l'administració digital

Altres portals i documents relacionats amb l'administració digital

Ciutat Autònoma de Melilla. Portal de Transparència

La Ciutat Autònoma de Melilla en compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, vol rendir comptes a la ciutadania sobre la seua gestió i actuacions.

III Pla de Qualitat i Modernització de la Ciutat Autònoma de Melilla (2012-2015)

01 abril 2012

Firmat a l'abril de 2012 per la D.G. d'Administracions Públiques i l'Excma. Sra. Consellera d'Administracions Púlbicas. 1 pdf de 9 pág.

NOTA: l'III III Pla de Qualitat i Modernització (Obri en nova finestra) es fonamenta en els següents eixos:

  1. Una Administració integradora, pròxima, fàcil i orientada al ciutadà.

  2. Qualitat Total dels Servicis.

  3. Transparència i participació ciutadana.

  4. Potenciació de l'Administració Electrònica

  5. Implicació, capacitació, racionalització i participació activa dels empleats públics.

  • Servicis electrònics