accesskey_mod_content

Planes estratègics a la Ciutat Autònoma de Melilla

Responsables i col·laboradors al govern de l'administració digital

Altres documents relacionats amb l'administració digital

III Pla de Qualitat i Modernització de la Ciutat Autònoma de Melilla (2012-2015)

01 abril 2012

Signat a l'abril de 2012 per la D.G. d'Administracions Públiques i l'Excma. Sra. Consellera d'Administracions Púlbicas. 1 pdf de 9 pág.

NOTA: l'III Pla de Qualitat i Modernització es fonamenta en els següents eixos:

  1. Una Administració integradora, pròxima, fàcil i orientada al ciutadà.

  2. Qualitat Total dels Serveis.

  3. Transparència i participació ciutadana.

  4. Potenciació de l'Administració Electrònica

  5. Implicació, capacitació, racionalització i participació activa dels empleats públics.

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General