accesskey_mod_content

Els certificats de seu i segell electrònic seran considerats com a “certificats no qualificats”

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

24 juny 2016

logo suite @firma

Estos canvis entraran en vigor a partir de l'1 de juliol

A fi d'alinear-se amb les categories i característiques dels nous servicis previstos en el Reglament eIDAS, s'haurà de tindre en compte el següent:

- Els certificats de segell electrònic es relacionaran, a partir de l'1 de juliol, en la llista de confiança de prestadors de servicis de certificació com a "certificats no qualificats", en la forma prevista en el capítol II de l'annex I de la Decisió d'execució (UE) 2015/1505 de la Comissió, de 8 de setembre de 2015(Obri en nova finestra) , per la qual s'establixen les especificacions tècniques i els formats relacionats amb les llistes de confiança de conformitat amb l'article 22, apartat 5, del Reglament (UE) Nº 910/2014(Obri en nova finestra) del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la identificació electrònica i els servicis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior.

- En relació amb el servici de difusió web del MINETUR, previst en el citat article 30.2 de la LFE, tant els certificats de seu com els de segell electrònic de l'Administració Pública figuraran des de l'1 de juliol en la categoria de certificats "no qualificats".

Per tot açò, a partir de la citada data, els certificats de seu (classificació 3 en @firma) i segell (classificació 4 en @firma) segons la Llei 11/2007 passaran a considerar-se com no qualificats. Tal com ocorre amb els certificats de persona jurídica, en Plataforma @firma es mantindrà la classificació d'estos certificats (tipus 3 i 4), perquè l'impacte en les aplicacions finals siga el menor possible, però cal tindre en compte que a partir de l'1 de juliol estos certificats són no qualificats

Per a més informació poden consultar els documents de Canvis associats al reglament eIDAS " i " Tractaments de certificats en @firma " disponibles en l'àrea de descàrregues de la solució @firma del CTT.

  • Identitat i Firma electrònica