accesskey_mod_content

El CCN ha publicat el Catàleg de Productes de Seguretat de les TIC (CPSTIC)

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

11 gener 2018

logo CCN-CERT

El CCN ha publicat el Catàleg de Productes de Seguretat de les TIC (CPSTIC), amb la fi presentar el llistat de productes STIC de referència, amb el qual es pretén oferir un nivell mínim de confiança a l'usuari que compra aquests productes. Complementant al Catàleg, s'ha publicat el Mètode de Classificació del Catàleg de Productes de Seguretat TIC.

El CCN-CERT(Obri en nova finestra)  acaba de publicar el Catàleg de Productes de Seguretat de les Tecnologies de la Informació i Comunicació, CPSTIC(Obri en nova finestra)  (o Guia CCN-STIC 105)

En ell es inclouen en ella els Productes Aprovats per a manejar informació nacional classificada i els Productes Qualificats de Seguretat TIC.

Per a la inclusió d'un producte en esta guia, el CCN tindrà en compte una sèrie de criteris com, la classificació de la informació que pot manejar (Difusió Limitada, Confidencial, Reservat, Secret), les característiques de seguretat del producte, la categoria del sistema d'informació en el qual pot emprar-se segons el definit en l'Esquema Nacional de Seguretat (alta, mitjana, bàsica), les certificacions aportades, l'entorn on es vaja a emprar, etc. En funció d'esta informació, es determinaran les proves o avaluacions que haurà de superar el producte de seguretat TIC corresponent.

La Guia arreplega sis categories:

  1. Control d'Accés
  2. Seguretat en l'Explotació
  3. Monitoratge de la Seguretat
  4. Protecció de les Comunicacions
  5. Protecció de les Informació i Suports d'Informació
  6. Protecció d'equips i servicis

A part d'elles, s'inclouen altres 33 'famílies', com a sistemes operatius, ferramentes anti-correus brossa, targetes intel·ligents, dispositius biomètrics o sistemes Honeypot.

La Guia CCN-STIC 140

Complementant el Catàleg, s'ha publicat la  Guia CCN-STIC 140 Taxonomia de referència per a productes de Seguretat TIC(Obri en nova finestra)  com a mètode de classificació del Catàleg de Productes de Seguretat TIC, CPSTIC, recomanats pel CCN.

El CCN ha publicat esta Guia amb la finalitat d'establir una classificació de productes entorn de/entorn de diverses categories i famílies com a base per a l'ordenació dels Productes Qualificats inclosos en el Catàleg de Productes de Seguretat TIC (CPSTIC). D'esta manera, la categoria indicarà el tipus de producte d'acord a les mesures de seguretat que aporte (per exemple, control d'accés, protecció de les comunicacions, etc.); mentre que la família assenyalarà el tipus de producte d'acord a la seua funcionalitat principal (per exemple, enrutador, tallafocs, proxy, ferramentes d'esborrat segur, etc.).

El CPSTIC oferix un llistat de productes STIC de referència, supervisat pel Centre Criptològic Nacional, CCN, amb el qual es pretén oferir un nivell mínim de confiança a l'usuari final que compra aquests productes. Este catàleg inclou els Productes Aprovats per a manejar informació nacional classificada i els Productes Qualificats de Seguretat TIC.

Font original de la notícia (Guia CCN-STIC 105)(Obri en nova finestra)

Font original de la notícia (Guia CCN-STIC 140)(Obri en nova finestra)

  • Seguretat