accesskey_mod_content

Es publica la versió 2.1 del joc d'integració de FIRe

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

11 octubre 2017

logo FIRe

La nova versió inclou nombroses millores i canvis.

FIRe és una solució que simplifica l'ús i realització de firmes electròniques d'usuari en concentrar en un sol component tots els requisits de creació de firmes basades tant en certificats locals com en certificats en el núvol.

S'ha publicat en el Portal d'Administració Electrònica la versió 2.1 del joc d'integració del Sistema FIRe.

La nova versió inclou nombroses millores i canvis. Entre ells cal destacar els següents per al component central:

  • S'inclou la possibilitat d'introduir i configurar un gestor de documents que li indique a les operacions de firma i lots un origen d'on prendre i on guardar les dades en lloc de rebre'ls directament.
  • S'admet l'ús del format "NONE" que permet realitzar una firma digital PKCS#1 sobre les dades indicades.
  • S'actualitza la miniaplicació i AutoFirma WebStart a les versions 1.6. i s'actualitzen els servicis trifàsics amb els canvis del Client @firma 1.6.
  • Es crea un mecanisme per a la gestió compartida de sessions a través de disc per diversos nodes balancejats (necessari quan es desplega el component central en diversos servidors balancejats sense clúster).
  • Es millora la gestió de l'esborrat de temporals.

A més s'ha estés l'API dels components distribuïts Java, .Net i PHP per a adaptar-los a les millores introduïdes en el component central.

Pot veure's la resta de millores i canvis en el fitxer de canvis del projecte.

El joc pot descarregar-se des de la pàgina de la solució FIRe en el CTT.

  • Identitat i Firma electrònica
  • Infraestructures i servicis comuns