accesskey_mod_content

Publicada nova versió de CODICE 2.02

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

13 novembre 2015

La versió 2.02 de CODICE inclou petit modificacions sobre components anteriors i un nou document, ContractModificationNotice, per a donar publicitat a les modificacions dels contractes.

CODICE (Components i Documents Interoperables per a la Contractació Electrònica) és una arquitectura de components i documents electrònics estàndard per al desenvolupament d'aplicacions de contractació pública electrònica Espanyola de conformitat amb els procediments i prescripcions de la Directiva 2004/18 i de la normativa espanyola en matèria de contractació pública, així com amb els estàndards i recomendacionesi internacionals aplicables a la identificació, denominació, definició i construcció d'aquests components. Sent un dels seus objectius fonamentals facilitar la interoperabilitat dels sistemes d'informació afectats.

L'arquitectura CODICE proporciona una biblioteca de components estàndard, reutilitzables, i extensibles o adaptables a diversos contextos o necessitats de contractes públics específics per a satisfer-les necessitats d'informació dels documents i missatges intercanviats al llarg del cicle complet dels procediments electrònics de contractació contemplats en la Directiva 2004/18 . Igualment proporciona una biblioteca amb els documents electrònics estandarditzats bàsics o comuns utilitzats en aquests procediments.

S'ha publicat la versió 2.02 de CODICE que inclou petit modificacions sobre components anteriors i un nou document, ContractModificationNotice, que servix per a donar publicitat a les modificacions dels contractes.

Les especificacions es troben publicades en: http://contrataciondelestado.es/wps/portal/codice(Obri en nova finestra)

Més informació sobre la solució CODICE en el CTT

  • Contractació
  • Infraestructures i servicis comuns