accesskey_mod_content

Convenis en mat?ria d'Administraci?n electr?nica

Es relacionen en orde cronol?gico, una selecci?n de convenis promoguts des de la Secretar?a de Estat de Funci?n P?blica i Secretar?a General d'Administraci?n Digital (SGAD) i de publicaci?n, excepte excepcions, en la Secci?n III del BOE.
Les mat?ries referides a l'administraci?n electr?nica s?n les seg?ents:

Convenis ?amb Comunitats Aut?nomas (CCAA)? per a la prestaci?n m?tua de solucions b?sicas d'administraci?n electr?nica (PMSBAE)

?

ILLES BALEARS. Conveni: Prestaci?n m?tua de solucions b?sicas d'administraci?n electr?nica

17 octubre 2018

Resoluci?n d'1 d'octubre de 2018, de la Secretar?a de Estat de Funci?n P?blica, per la qual es publica l'Addenda al Conveni de colaboraci?n amb la Comunitat Aut?noma de les Illes Balears, per a la prestaci?n m?tua de solucions b?sicas d'administraci?n electr?nica.
Boe: n?m. 252, de 17/10/2018 (Secci?n III)

 • Infraestructures i servicis comuns
 • Cooperaci?n interadministrativa
 • Servicis electr?nicos

CIUTAT AUT?NOMA DE CEUTA. Conveni: Prestaci?n m?tua de solucions b?sicas d'administraci?n electr?nica

13 desembre 2017

Resoluci?n de 29 de novembre de 2017, de la Secretar?a de Estat de Funci?n P?blica, per la qual es publica el Conveni entre la Secretar?a General d'Administraci?n Digital i la Ciutat de Ceuta, per a la prestaci?n m?tua de solucions b?sicas d'administraci?n electr?nica (PMSBAE). BOE: n?m. 302, de 13/12/2017 (Secci?n III)

 • Infraestructures i servicis comuns
 • Cooperaci?n interadministrativa
 • Servicis electr?nicos

COMUNITAT DE MADRID. Conveni: Prestaci?n m?tua de solucions b?sicas d'administraci?n electr?nica

23 novembre 2017

Resoluci?n de 6 de novembre de 2017, de la Secretar?a de Estat de Funci?n P?blica, per la qual es publica l'Addenda de pr?rroga al Conveni de colaboraci?n amb la Comunitat de Madrid, per a la prestaci?n m?tua de solucions b?sicas d'administraci?n electr?nica. BOE: n?m. 285, de 23/11/2017?(Secci?n III)

 • Infraestructures i servicis comuns
 • Servicis electr?nicos
 • Cooperaci?n interadministrativa

PA?S BASC. Conveni: Prestaci?n m?tua de solucions b?sicas d'administraci?n electr?nica

24 abril 2017

Resoluci?n de 3 d'abril de 2017, de la Secretar?a de Estat de Funci?n P?blica, per la qual es publica el Conveni de colaboraci?n entre la Secretar?a General d'Administraci?n Digital i la Comunitat Aut?noma del Pa?s Basc, per a la prestaci?n m?tua de solucions b?sicas d'administraci?n electr?nica (PMSBAE).
BOE: n?m. 97, de 24/04/2017?(Secci?n III)

 • Infraestructures i servicis comuns
 • Cooperaci?n interadministrativa
 • Servicis electr?nicos

CAN?RIES. Conveni: Prestaci?n m?tua de solucions b?sicas d'administraci?n electr?nica

08 setembre 2016

Resoluci?n de 30 d'agost de 2016, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual es publica el Conveni de colaboraci?n amb la Comunitat Aut?noma de Can?ries per a la prestaci?n m?tua de solucions b?sicas d'administraci?n electr?nica. BOE: n?m. 217, de 08/09/2016?(Secci?n III)

 • Infraestructures i servicis comuns
 • Servicis electr?nicos
 • Cooperaci?n interadministrativa

COMUNITAT VALENCIANA. Conveni: Prestaci?n m?tua de solucions b?sicas d'administraci?n electr?nica

30 juny 2016

Resoluci?n de 14 de juny de 2016, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual es publica el Conveni de colaboraci?n amb la Comunitat Valenciana per a la prestaci?n m?tua de solucions b?sicas d'administraci?n electr?nica. BOE: n?m.157, de 30/06/2016?(Secci?n III)

 • Infraestructures i servicis comuns
 • Cooperaci?n interadministrativa
 • Servicis electr?nicos

LA RIOJA. Conveni. Prestaci?n m?tua de solucions b?sicas d'administraci?n electr?nica

24 juny 2016

Resoluci?n de 14 de juny de 2016, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual es publica el Conveni de colaboraci?n amb la Comunitat Aut?noma de La Rioja per a la prestaci?n m?tua de solucions b?sicas d'administraci?n electr?nica. BOE: n?m.152 de 24/06/2016?(Secci?n III)

 • Infraestructures i servicis comuns
 • Cooperaci?n interadministrativa
 • Servicis electr?nicos

CASTELLA I LI?N. Conveni: Prestaci?n m?tua de solucions b?sicas d'administraci?n electr?nica

15 juny 2016

Resoluci?n de 24 de maig de 2016, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual es publica el Conveni de colaboraci?n amb la Comunitat de Castella i Li?n, per a la prestaci?n m?tua de solucions?b?sicas d'administraci?n electr?nica. BOE: n?m. 144, de 15/06/2016?(Secci?n III)

 • Infraestructures i servicis comuns
 • Cooperaci?n interadministrativa
 • Servicis electr?nicos

ANDALUC?A. Conveni: Prestaci?n m?tua de solucions b?sicas d'administraci?n electr?nica

10 juny 2016

Resoluci?n de 13 de maig de 2016, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual es publica el Conveni de colaboraci?n amb la Comunitat Aut?noma d'Andaluc?a para la prestaci?n m?tua de solucions b?sicas d'administraci?n electr?nica. BOE n?m. 140, de 10/06/2016 (Secci?n III)

 • Infraestructures i servicis comuns
 • Cooperaci?n interadministrativa
 • Servicis electr?nicos

REGI?N DE M?RCIA. Conveni: Prestaci?n m?tua de solucions b?sicas d'administraci?n electr?nica

10 desembre 2015

Resoluci?n de 23 de novembre de 2015, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual es publica el Conveni de colaboraci?n amb la Comunitat Aut?noma de la Regi?n de M?rcia per a la prestaci?n m?tua de solucions b?sicas d'administraci?n electr?nica. BOE: n?m. 295, de 10/12/2015?(Secci?n III)

 • Infraestructures i servicis comuns
 • Cooperaci?n interadministrativa
 • Servicis electr?nicos

NAVARRA. Conveni: Prestaci?n m?tua de solucions b?sicas d'administraci?n electr?nica

30 octubre 2015

Resoluci?n de 4 d'agost de 2015, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual es publica el Conveni de colaboraci?n amb l'Administraci?n de la Comunitat Foral de Navarra per a la prestaci?n m?tua de solucions b?sicas d'administraci?n electr?nica, BOE: n?m. 260, de 30/10/2015?(Secci?n III)

 • Infraestructures i servicis comuns
 • Cooperaci?n interadministrativa
 • Servicis electr?nicos

ARAG?N. Conveni: Prestaci?n m?tua de solucions d'administraci?n electr?nica

20 agost 2015

Resoluci?n de 8 de juliol de 2015, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual es publica el Conveni de colaboraci?n amb la Comunitat Aut?noma d'Arag?n per a la prestaci?n m?tua de solucions b?sicas d'administraci?n electr?nica. BOE: n?m. 199, de 20/08/2015?(Secci?n III)

 • Infraestructures i servicis comuns
 • Cooperaci?n interadministrativa
 • Servicis electr?nicos

CATALU?A. Conveni: Prestaci?n m?tua de solucions b?sicas d'administraci?n electr?nica

09 juliol 2015

Resoluci?n d'1 de juliol de 2015, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual es publica el Conveni de colaboraci?n amb el Consorci Administraci? Oberta de Catalunya per a la prestaci?n m?tua de solucions b?sicas d'administraci?n electr?nica. BOE: n?m. 163, de 09/07/2015?(Secci?n III)

 • Infraestructures i servicis comuns
 • Cooperaci?n interadministrativa
 • Servicis electr?nicos

CANT?BRIA. Conveni: Prestaci?n m?tua de solucions b?sicas d'administraci?n electr?nica

23 mar? 2015

Resoluci?n de 16 de mar? de 2015, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual es publica el Conveni de colaboraci?n amb el Govern de Cant?bria per a la prestaci?n m?tua de solucions b?sicas d'administraci?n electr?nica. BOE: N?m. 70 de 23/03/2015?(Secci?n III)

 • Infraestructures i servicis comuns
 • Cooperaci?n interadministrativa
 • Servicis electr?nicos

PRINCIPAT D'AST?RIES. Conveni: Prestaci?n m?tua de solucions b?sicas d'administraci?n electr?nica

29 setembre 2014

Resoluci?n de 8 de setembre de 2014, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual es publica el Conveni de colaboraci?n amb el Principat d'Ast?ries per a la prestaci?n m?tua de solucions b?sicas d'administraci?n electr?nica.? BOE:?n?m. 236, de 29/09/2014?(Secci?n III)
ANNEX: Especificacions T?cnicas de les Soluciones B?sicas d'Administraci?n Electr?nica (Actualitzat a data 16-3-2016)

 • NOTA: queda sense efecte el conveni anterior: Resoluci?n de 26 de maig de 2011, (BOE: 08/06/2011) que public? l'Acord de revisi?n del Conveni de prestaci?n m?tua de servicis de A.I. en? BOE: 30/7/2008(Obri en nova finestra) )

 • Infraestructures i servicis comuns
 • Servicis electr?nicos
 • Cooperaci?n interadministrativa

CASTELLA-LA MANXA. Conveni: Prestaci?n m?tua de solucions b?sicas d'administraci?n electr?nica

11 setembre 2014

Resoluci?n de 31 de juliol de 2014, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual es publica el Conveni de colaboraci?n amb la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa (Consejer?a de Foment)?per a la prestaci?n m?tua de solucions b?sicas d'administraci?n electr?nica. BOE: n?m. 221 d'11/09/2014?(Secci?n III) i tambi?n publicat en DOCM: 08/08/2014(Obri en nova finestra)

 • NOTA: Este conveni substitu?x al subscrit en 14 de febrer de 2008 anomenat Conveni de Prestaci?n M?tua de Servicis d'Administraci?n Electr?nica.?

 • Infraestructures i servicis comuns
 • Servicis electr?nicos
 • Cooperaci?n interadministrativa

EXTREMADURA. Conveni: Prestaci?n m?tua de solucions b?sicas d'administraci?n electr?nica

30 abril 2014

Ministeri d'Hisenda i Administracions P?blicas.?Resoluci?n de 23 d'abril de 2014, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual es publica el Conveni de colaboraci?n amb la Comunitat Aut?noma d'Extremadura per a la prestaci?n m?tua de solucions b?sicas d'administraci?n electr?nica. BOE:?n?m. 105 de 30/04/2014 (Secci?n III) i tambi?n publicat en DOE: 30/04/2014(Obri en nova finestra)

 • Infraestructures i servicis comuns
 • Servicis electr?nicos
 • Cooperaci?n interadministrativa

GAL?CIA. Conveni: Prestaci?n m?tua de solucions b?sicas d'administraci?n electr?nica

09 desembre 2013

Resoluci?n de 26 de novembre de 2013, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual es publica el Conveni de colaboraci?n amb la Xunta de Gal?cia per a la prestaci?n m?tua de solucions b?sicas d'administraci?n electr?nica.? BOE: n?m. 294, de 09/12/2013?(Secci?n III)

 • Infraestructures i servicis comuns
 • Servicis electr?nicos
 • Cooperaci?n interadministrativa

Convenis ?amb altres organismes p?blicos: CRUE (universitats)? per a la prestaci?n m?tua de solucions b?sicas d'administraci?n electr?nica (PMSBAE)

AGE (MINHAP) - CRUE Universitats Espa?ones. Conveni: Prestaci?n m?tua de solucions b?sicas d'administraci?n electr?nica

31 agost 2016

Conveni marque de colaboraci?n entre l'Administraci?n General de l'Estat (MINHAP) i CRUE Universitats Espa?ones per a la prestaci?n m?tua de solucions b?sicas d'administraci?n electr?nica. (p?g.1-15)

Este Conveni es firma el 31/08/2016 pel Secretari d'Estat d'Administracions P?blicas del Ministeri d'Hisenda i Administracions P?blicas: D. Antonio Germ?n Beteta Barreda i per la? Confer?ncia de Rectors de les Universitats Espa?ones (CRUE): D. Segon P?riz Dur?n.

NOTA: S'inclou tambi?n l'Annex I: (30 p?g.)
Especificacions t?cnicas de les soluciones b?sicas d'administraci?n electr?nica:

 1. Servici de Conexi?n a la Xarxa SARA,
 2. Sistemes d'identificaci?n i firma electr?nica avan?ada: @firma, Cl@ve
 3. Comunicacions entre administracions per mitjans electr?nicos:III.a) Intermediaci?n de dades entre Administracions P?blicas.III.b) Sistema d'Interconexi?n de Registres
 4. Pr?ctica de la notificaci?n per mitjans electr?nicos: Direcci?n electr?nica habilitada i cat?logo de procediments del servici de notificacions electr?nicas.
 5. A l'efecte de representaci?n: Registre Electr?nico d'Apoderaments.
 6. Sistemes de gesti?n documental i arxiu.
 7. Cat?logo de Procediments i Servicis: Sistema d'Informaci?n Administrativa (SIA)

S'inclou tambi?n l'Annex II: (1 p?g.) Acord d'adhesi?n

 • Infraestructures i servicis comuns
 • Servicis electr?nicos
 • Cooperaci?n interadministrativa

Convenis ?amb Comunitats Aut?nomas (CCAA)? per a l'adhesi?n a la plataforma GEISER/ORVE com a mecanisme d'acc?s al REC i al SIR

Tambi?n informaci?n en CTT:?

CANT?BRIA. Conveni: Disposici?n de l'aplicaci?n inform?tica ORVE per a l'acc?s al REC i a SIR

24 abril 2017

Resoluci?n de 3 d'abril de 2017, de la Secretar?a de Estat de Funci?n P?blica, per la qual es publica el Conveni amb la Comunitat Aut?noma de Cant?bria, per al subministrament de l'aplicaci?n "Oficina de Registre Virtual" com a mecanisme d'acc?s al Registre Electr?nico Com?n i al Sistema d'Interconexi?n de Registres. BOE: n?m. 97, de 24/04/2017 (Secci?n III)

 • Infraestructures i servicis comuns
 • Cooperaci?n interadministrativa
 • Cloud Computing
 • Servicis electr?nicos

CAN?RIES. Conveni: Disposici?n de l'aplicaci?n inform?tica ORVE per a l'acc?s al REC i a SIR

23 setembre 2016

Resoluci?n de 9 de setembre de 2016, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual es publica l'Addenda al Conveni de colaboraci?n amb la Comunitat Aut?noma de Can?ries per a la utilizaci?n de l'Oficina de Registre Virtual com a mecanisme d'acc?s al Registre Electr?nico Com?n i al Sistema d'Interconexi?n de Registres.?BOE: n?m. 230, de 23/09/2016 (Seccion III)

 • Infraestructures i servicis comuns
 • Cooperaci?n interadministrativa
 • Cloud Computing
 • Servicis electr?nicos

ARAG?N. Conveni: Disposici?n de l'aplicaci?n inform?tica ORVE per a l'acc?s al REC i a SIR

08 juliol 2016

Resoluci?n de 26 de juny de 2016, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual es publica el Conveni de colaboraci?n amb la Comunitat Aut?noma d'Arag?n per al subministrament de l'aplicaci?n ?Oficina de Registre Virtual? (ORVE) com a mecanisme d'acc?s al Registre Electr?nico Com?n (REC) i al Sistema d'Interconexi?n de Registres (SIR). BOE: n?m. 164, de 08/07/2016 (Secci?n III)

 • NOTA: Est ?s un conveni entre AGE, Ministeri d'Hisenda i Administracions P?blicas, i l'Administraci?n de la Comunitat Aut?noma d'Arag?n, Departament d'Innovaci?n, Investigaci?n i Universitat. ORVE ?s gestionada pel MINHAP, a trav?s de la DTIC, ?rgano directiu dependent de la SEAP.

 • Cooperaci?n interadministrativa
 • Infraestructures i servicis comuns
 • Servicis electr?nicos
 • Cloud Computing

EXTREMADURA. Conveni: Disposici?n de l'aplicaci?n inform?tica ORVE per a l'acc?s al REC i a SIR

08 juliol 2016

Resoluci?n de 23 de juny de 2016, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual es publica l'Addenda al Conveni de colaboraci?n amb la Comunitat Aut?noma d'Extremadura per a la utilizaci?n de la "Oficina de Registre Virtual" com a mecanisme d'acc?s al Registre Electr?nico Com?n i al Sistema d'Interconexi?n de Registres. BOE: n?m. 164, de 08/07/2016

 • Cooperaci?n interadministrativa
 • Infraestructures i servicis comuns
 • Servicis electr?nicos
 • Cloud Computing

PRINCIPAT D'AST?RIES. Conveni: Disposici?n de l'aplicaci?n inform?tica ORVE per a l'acc?s al REC i a SIR

04 maig 2016

Resoluci?n de 5 d'abril de 2016, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual es publica l'Addenda de pr?rroga al Conveni de colaboraci?n amb la Comunitat Aut?noma del Principat d'Ast?ries per a la utilizaci?n de l'aplicaci?n inform?tica "Oficina de Registre Virtual" com a mecanisme d'acc?s al Registre Electr?nico Com?n i al Sistema d'Interconexi?n de Registres. BOE: n?m. 108, de 04/05/2016

 • NOTA: el conveni s'arreplega en:? Resoluci?n de 5 de mar? de 2015, (BOE: 16/03/2015)(Obri en nova finestra) de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual es publica el Conveni de colaboraci?n amb el Principat d'Ast?ries per a la utilizaci?n de l'aplicaci?n inform?tica "Oficina de Registre Virtual" [...] que extingix al seu torn el conveni de Resoluci?n de 28 de juliol de 2014, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas (BOE d'11/08/2014)

 • Infraestructures i servicis comuns
 • Cooperaci?n interadministrativa
 • Servicis electr?nicos
 • Cloud Computing

COMUNITAT VALENCIANA. Conveni: Disposici?n de l'aplicaci?n inform?tica ORVE per a l'acc?s al REC i a SIR

22 abril 2016

Resoluci?n de 5 d'abril de 2016, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual es publica l'Addenda de pr?rroga al Conveni de colaboraci?n amb l'Administraci?n P?blica de la Generalitat Valenciana per al subministrament de l'aplicaci?n "Oficina de Registre Virtual", com a mecanisme d'acc?s al Registre Electr?nico Com?n i al Sistema d'Interconexi?n de Registres. BOE: n?m. 97, de 22/04/2016

 • Cooperaci?n interadministrativa
 • Infraestructures i servicis comuns
 • Servicis electr?nicos
 • Cloud Computing

REGI?N DE M?RCIA. Conveni: Disposici?n de l'aplicaci?n inform?tica ORVE per a l'acc?s al REC i a SIR

08 abril 2016

Resoluci?n de 17 de mar? de 2016, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual es publica el Conveni de colaboraci?n amb la Comunitat Aut?noma de la Regi?n de M?rcia per al subministrament de l'aplicaci?n "Oficina de Registre Virtual" com a mecanisme d'acc?s al Registre Electr?nico Com?n i al Sistema d'Interconexi?n de Registres. BOE: n?m. 85, de 08/04/2016 (Secci?n III) i BORM: n?m. 80, de 08/04/2016(Obri en nova finestra) ?

 • NOTA: 1. L'aplicaci?n ORVE i les connexions al REC i al SIR ser?n prestades a trav?s de la Xarxa SARA, gestionada per la DTIC, que adoptar? les mesures de seguretat que garantisquen la confidencialitat del tr?nsito de la informaci?n intercanviada. 2. L'aplicaci?n s'oferir? en model ?cloud computing?[...]

 • Cooperaci?n interadministrativa
 • Infraestructures i servicis comuns
 • Servicis electr?nicos
 • Cloud Computing

COMUNITAT DE MADRID. Conveni: Disposici?n de l'aplicaci?n inform?tica ORVE per a l'acc?s al REC i a SIR

12 febrer 2016

Resoluci?n de 29 de gener de 2016, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual es publica el Conveni de colaboraci?n amb la Comunitat de Madrid per al subministrament de l'aplicaci?n "Oficina de Registre Virtual" com a mecanisme d'acc?s al Registre Electr?nico Com?n i al Sistema d'Interconexi?n de Registres. BOE: n?m. 37, de 12/02/2016

 • Infraestructures i servicis comuns
 • Cooperaci?n interadministrativa
 • Servicis electr?nicos

CASTELLA-LA MANXA. Conveni: Disposici?n de l'aplicaci?n inform?tica ORVE per a l'acc?s al REC i a SIR

29 desembre 2015

Resoluci?n d'11 de desembre de 2015, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual es publica l'Addenda al Conveni de colaboraci?n amb la Comunitat Aut?noma de Castella-la Manxa per a la utilizaci?n de la "Oficina de Registre Virtual" com a mecanisme d'acc?s al Registre Electr?nico Com?n i al Sistema d'Interconexi?n de Registres. BOE: n?m. 311, de 29/12/2015

 • Cooperaci?n interadministrativa
 • Infraestructures i servicis comuns
 • Servicis electr?nicos
 • Cloud Computing

LA RIOJA. Conveni: Disposici?n de l'aplicaci?n inform?tica ORVE per a l'acc?s al REC i a SIR

28 desembre 2015

Resoluci?n de 19 de novembre de 2015, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual es publica l'Addenda al Conveni de colaboraci?n amb la Comunitat Aut?noma de La Rioja per al subministrament de l'aplicaci?n "Oficina de Registre Virtual", com a mecanisme d'acc?s al Registre Electr?nico Com?n i al Sistema d'Interconexi?n de Registres. BOE: n?m. 310, de 28/12/2015.

 • Cooperaci?n interadministrativa
 • Infraestructures i servicis comuns
 • Servicis electr?nicos
 • Cloud Computing

CASTELLA I LI?N. Conveni: Disposici?n de l'aplicaci?n inform?tica ORVE per a l'acc?s al REC i a SIR

04 desembre 2015

Resoluci?n de 30 de novembre de 2015, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual es publica l'Addenda de pr?rroga al Conveni de colaboraci?n amb l'Administraci?n de la Comunitat de Castella i Li?n per al subministrament de l'aplicaci?n "Oficina de Registre Virtual" com a mecanisme d'acc?s al Registre Electr?nico Com?n i al Sistema d'Interconexi?n de Registres. BOE: n?m. 290, de 04/12/2015

 • Infraestructures i servicis comuns
 • Cooperaci?n interadministrativa
 • Servicis electr?nicos
 • Cloud Computing

Convenis ?amb altres organismes p?blicos ? per a la utilizaci?n de la plataforma GEISER/ORVE

Es tracta d'una?selecci?n de convenis publicats en el BOE.

 • GEISER (Gesti?n Integrada de Servicis de Registre) ?s una soluci?n integral de registre que funciona en manera n?vol per a prestar el servici per a qualsevol organisme p?blico, que cobrix tant la gesti?n de les seues oficines de registre d'entrada/eixida com la recepci?n i env?o de registres en les unitats tramitadores destinat?ries de la documentaci?n.?
  El servici de registre GEISER ?s la pe?a principal del Servici Compartit de Gesti?n de Registre. L'aplicaci?n permet la digitalizaci?n de la documentaci?n presentada pel ciutad? en les oficines, i en comptar amb certificaci?n SICRES 3.0 possibilita l'intercanvi de registres en format electr?nico amb altres organismes connectats a la plataforma SIR.

Veure informaci?n en CTT:

SGAD i Universitat Polit?cnica de Madrid. Conveni: GEISER

24 febrer 2018

Resoluci?n de 13 de febrer de 2018, de la Secretar?a de Estat de Funci?n P?blica, per la qual es publica elC onvenio entre la Secretar?a General d'Administraci?n Digital i la Universitat Polit?cnica de Madrid, per a la utilizaci?n de la "Gesti?n Integrada de Servicis de Registre", com aplicaci?n integral de registre. BOE:?n?m. 49, de 24/02/2018 (Secci?n III)

 • Cooperaci?n interadministrativa
 • Servicis electr?nicos

SGAD i SEPI. Conveni: GEISER

21 febrer 2018

Resoluci?n de 8 de febrer de 2018, de la Secretar?a de Estat de Funci?n P?blica, per la qual es publica el Conveni entre la Secretar?a General d'Administraci?n Digital (SGAD) i la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), per a la utilizaci?n de la "Gesti?n Integrada de Servicis de Registre" com aplicaci?n integral de registre. BOE:?n?m. 46, de 21/02/2018 (Secci?n III)

 • Cooperaci?n interadministrativa
 • Servicis electr?nicos

SGAD i CSIC. Conveni: GEISER

16 febrer 2018

Resoluci?n de 8 de febrer de 2018, de la Subsecretar?a, per la qual es publica el Conveni entre la Secretar?a General d'Administraci?n Digital i el Consell Superior d'Investigacions Cient?ficas (CSIC), per a la utilizaci?n de la "Gesti?n Integrada de Servicis de Registre" com aplicaci?n integral de registre. BOE:?n?m. 42, de 16/02/2018, (Secci?n III)

 • Cooperaci?n interadministrativa
 • Servicis electr?nicos

Altres convenis ?amb la Secretar?a General d'Administraci?n Digital (SGAD)? en mat?ria de ciberseguretat

Secretar?a General d'Administraci?n Digital (SGAD) i Centre Criptol?gico Nacional (CCN)

01 gener 2019

Resoluci?n de 27 de desembre de 2018, de la Subsecretar?a (del Ministeri de la Presid?ncia, Relacions amb les Corts i Igualtat), per la qual es publica el Conveni en mat?ria de ciberseguretat entre el Ministeri de Pol?tica Territorial i Funci?n P?blica i el Centre Nacional d'Intel?lig?ncia.
BOE: n?m. 1, de 01/01/ 2019 (Secci?n III)

 • NOTA: Es constituir? un Centre d'Operacions de Ciberseguretat per al Ministeri de Pol?tica Territorial i Funci?n P?blica (MPTFP), que operar? com una extensi?n del futur Centre d'Operacions de Ciberseguretat de l'Administraci?n General de l'Estat (futur SOC de l'AGE(Obri en nova finestra) )

 • Seguretat

Altres convenis ?amb la Secretar?a General d'Administraci?n Digital (SGAD)? per a la utilizaci?n m?tua d'aplicacions, programari, dades

Selecci?n de Convenis:?

?

SGAD, IGAE i AEAT. Conveni: ?s de la plataforma electr?nica Notific@

02 abril 2018

Resoluci?n de 22 de mar? de 2018, de la Secretar?a de Estat de Funci?n P?blica, per la qual es publica el Conveni entre la Secretar?a General d'Administraci?n Digital, la Intervenci?n General de l'Administraci?n de l'Estat i l'Ag?ncia Estatal d'Administraci?n Tribut?ria, per a la producci?n de notificacions i comunicacions postals a trav?s del centre d'impresi?n i ensobrat de l'Ag?ncia Tribut?ria mitjan?ant la plataforma electr?nica Notific@.?BOE: n?m. 80, de 02/04/2018 (Secci?n III)

 • Servicis electr?nicos
 • Cooperaci?n interadministrativa

INE i SGAD. Conveni: acc?s base padronal de l'INE

08 mar? 2018

Resoluci?n de 28 de febrer de 2018, de la Subsecretar?a, per la qual es publica el Conveni entre la Secretar?a General d'Administraci?n Digital i l'Institut Nacional d'Estigueu?stica (INE), sobre l'acc?s a la Base padronal de l'INE. BOE: n?m 59, de 8/03/2018 (Secci?n III)

 • Cooperaci?n interadministrativa
 • Servicis electr?nicos

COMUNITAT DE MADRID i SGAD. Conveni: Utilizaci?n del programari per a gesti?n i seguiment de plans estrat?gicos de la Comunitat de Madrid

22 febrer 2018

Resoluci?n de 8 de febrer de 2018, de la Secretar?a de Estat de Funci?n P?blica, per la qual es publica l'Addenda de pr?rroga al Conveni amb l'Ag?ncia per a l'Administraci?n Digital de la Comunitat de Madrid, per a la utilizaci?n del programari per a gesti?n i seguiment de plans estrat?gicos de la Comunitat de Madrid.
BOE: n?m. 47, de 22/02/2018 (Secci?n III)

Publicat el Conveni per Resoluci?n de 3 d'abril de 2017, de la Secretar?a de Estat de Funci?n P?blica, BOE: n?m. 97 de 24/04/2017(Obri en nova finestra)

 • NOTA: L'art?cul 157.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre(Obri en nova finestra) , de R?gemeguen Jur?dico del Sector P?blico es?ala l'obligaci?n de les Administracions en l'?s de solucions disponibles per a la seua reutilizaci?n.

 • L'objecte del present conveni ?s la cesi?n del dret d'?s a la Secretar?a de Estat de Funci?n P?blica del Programari per a Gesti?n i Seguiment de Planes Estrat?gicos de la Comunitat de Madrid, propietat de l'Ag?ncia per a l'Administraci?n Digital de la Comunitat de Madrid.

 • Aquest programari ser? utilitzat pel personal t?cnico de la Secretar?a General d'Administraci?n Digital?(SGAD) adscrita a la Secret?ria d'Estat de Funci?n P?blica, i per les empreses que realitzen desenvolupaments per a la Secretar?a General d'Administraci?n Digital, en les mateixes condicions que la resta dels seus usuaris, amb acc?s a les versions del programari, a les gu?as d'usuari i una altra documentaci?n associada.
 • Cooperaci?n interadministrativa
 • Servicis electr?nicos
 • Lleis 39 i 40

COMUNITAT FORAL DE NAVARRA i DTIC. Conveni: Utilizaci?n de l'aplicaci?n de cita pr?via

09 juny 2016

Resoluci?n de 3 de maig de 2016, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual es publica el Conveni de colaboraci?n amb la Comunitat Foral de Navarra, per a la utilizaci?n de l'aplicaci?n de cita pr?via. BOE: n?m. 139, de 09/06/2016 (Secci?n III)

 • NOTA: El passat d?a?19 d'abril de?2016, es firm? un conveni de colaboraci?n entre l'Administraci?n General de l'Estat (Direcci?n de Tecnolog?as de la Informaci?n i les Comunicacions: DTIC) i la Comunitat Foral de Navarra per a la utilizaci?n de l'aplicaci?n de cita pr?via, per als tr?mites corresponents a les compet?ncies de la Comunitat Foral de Navarra en la gesti?n de pol?ticas actives d'ocupaci?. Aquesta aplicaci?n ha sigut desenvolupada i ?s mantinguda per la DTIC.

 • Veure en CTT: Cita pr?via per a atenci?n al ciutad?(Obri en nova finestra)

 • Cooperaci?n interadministrativa
 • Servicis electr?nicos

Convenis ?amb Comunitats Aut?nomas (CCAA)? per a la implantaci?n d'una xarxa d'Oficines Integrades d'Atenci?n al Ciutad?

Veure informaci?n en CTT: tel.?fono 060(Obri en nova finestra)

ANDALUC?A. Conveni: Oficines Integrades d'Atenci?n al Ciutad?

08 mar? 2017

Resoluci?n de 20 de febrer de 2017, de la Secretar?a de Estat de Funci?n P?blica, per la qual es publica l'Acord de pr?rroga al Conveni marque amb la Comunitat Aut?noma d'Andaluc?a para la implantaci?n d'una xarxa d'oficines integrades d'atenci?n al ciutad? en el ?mbito territorial d'Andaluc?a. BOE: n?m.57, de 08/03/2017

 • Ciutad?
 • Cooperaci?n interadministrativa

CASTELLA I LI?N. Conveni: Oficines Integrades d'Atenci?n al Ciutad?

08 mar? 2017

Resoluci?n de 20 de febrer de 2017, de la Secretar?a de Estat de Funci?n P?blica, per la qual es publica l'Acord de pr?rroga al Conveni marque amb la Comunitat de Castella i Li?n per a la implantaci?n d'una xarxa d'oficines integrades d'atenci?n al ciutad? en el ?mbito territorial de Castella i Li?n. BOE: n?m. 57, de 08/03/2017

 • Ciutad?
 • Cooperaci?n interadministrativa

COMUNITAT FORAL DE NAVARRA. Conveni: Oficines Integrades d'Atenci?n al Ciutad?

08 mar? 2017

Resoluci?n de 20 de febrer de 2017, de la Secretar?a de Estat de Funci?n P?blica, per la qual es publica l'Acord de pr?rroga al Conveni marque amb la Comunitat Foral de Navarra per a la implantaci?n d'una xarxa d'oficines integrades d'atenci?n al ciutad? en el ?mbito territorial de la Comunitat Foral de Navarra. BOE: n?m. 57, de 08/03/2017

 • Ciutad?
 • Cooperaci?n interadministrativa

PRINCIPAT D'AST?RIES. Conveni: Oficines Integrades d'Atenci?n al Ciutad?

08 mar? 2017

Resoluci?n de 20 de febrer de 2017, de la Secretar?a de Estat de Funci?n P?blica, per la qual es publica l'Acord de pr?rroga al Conveni marque amb la Comunitat Aut?noma del Principat d'Ast?ries per a la implantaci?n d'una xarxa d'oficines integrades d'atenci?n al ciutad? en el ?mbito territorial del Principat d'Ast?ries. BOE: n?m.57, de 08/03/2017

 • Ciutad?
 • Cooperaci?n interadministrativa

GAL?CIA. Conveni: Oficines Integrades d'Atenci?n al Ciutad?

04 agost 2015

Resoluci?n de 16 de juliol de 2015, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual es publica el Conveni marque amb la Xunta de Gal?cia per a la implantaci?n d'una xarxa d'oficines integrades d'atenci?n al ciutad? en el ?mbito territorial de Gal?cia. BOE: N?m. 185, de 04/08/ 2015

 • NOTA: Conveni Marque anterior amb efectes fins al 6 de juliol de 2015 de la Secretar?a General per a l'Administraci?n P?blica (publicat en BOE de 05/07/207)(Obri en nova finestra)

 • Ciutad?
 • Cooperaci?n interadministrativa

COMUNITAT VALENCIANA. Conveni: Oficines Integrades d'Atenci?n al Ciutad?

29 juny 2015

Resoluci?n de 16 de juny de 2015, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual es publica el Conveni marque amb la Comunitat Valenciana per a la implantaci?n d'una xarxa d'oficines integrades d'atenci?n al ciutad? en el ?mbito territorial de la Comunitat Valenciana. BOE: n?m. 154 de 29/06/2015

 • Ciutad?
 • Cooperaci?n interadministrativa

CASTELLA-LA MANXA. Conveni: Oficines Integrades d'Atenci?n al Ciutad?

23 abril 2015

Resoluci?n de 9 d'abril de 2015, de la SEAP, Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual es publica l'Addenda al Conveni marque amb la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa per a la implantaci?n d'un model integrat d'atenci?n al ciutad? en el ?mbito territorial de Castella-la Manxa. BOE: n?m. 97, de 23/04/2015

 • Ciutad?
 • Cooperaci?n interadministrativa

ARAG?N. Conveni: Oficines Integrades d'Atenci?n al Ciutad?

23 desembre 2014

Resoluci?n de 9 de desembre de 2014, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual es publica l'Acord de pr?rroga al Conveni marque amb la Comunitat Aut?noma d'Arag?n per a la implantaci?n d'una xarxa d'oficines integrades d'atenci?n al ciutad?. BOE: n?m. 309, de 23/12/2014

 • Ciutad?
 • Cooperaci?n interadministrativa

CATALU?A. Conveni: Oficines Integrades d'Atenci?n al Ciutad?

23 desembre 2014

Resoluci?n de 2 de desembre de 2014, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual es publica l'Acord de pr?rroga al Conveni marque amb la Generalitat de Catalu?a para la implantaci?n d'un model integrat d'atenci?n al ciutad?. BOE: n?m. 309, de 23/12/2014

 • Ciutad?
 • Cooperaci?n interadministrativa

CAN?RIES. Conveni: Oficines Integrades d'Atenci?n al Ciutad?

05 desembre 2014

Resoluci?n de 17 de novembre de 2014, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual es publica l'Acord de pr?rroga al Conveni marque amb la Comunitat Aut?noma de Can?ries per a la implantaci?n d'una xarxa d'oficines integrades d'atenci?n al ciutad?: BOE: n?m.?294, de 05/12/2014

 • Ciutad?
 • Cooperaci?n interadministrativa

COMUNITAT DE MADRID. Conveni: Oficines Integrades d'Atenci?n al Ciutad?

01 desembre 2014

Resoluci?n de 13 de novembre de 2014, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual es publica l'Acord de pr?rroga al Conveni marque amb la Comunitat de Madrid per a la implantaci?n d'una xarxa d'oficines integrades d'atenci?n al ciutad?.?BOE: 01/12/2014?

 • Ciutad?
 • Cooperaci?n interadministrativa

ILLES BALEARS. Conveni: Oficines Integrades d'Atenci?n al Ciutad?

01 desembre 2014

Resoluci?n de 13 de novembre de 2014, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual es publica l'Acord de pr?rroga al Conveni marque amb la Comunitat Aut?noma de les Illes Balears per a la implantaci?n d'una xarxa d'oficines integrades d'atenci?n al ciutad?. BOE: 01/12/2014

 • Ciutad?
 • Cooperaci?n interadministrativa

EXTREMADURA. Conveni: Oficines Integrades d'Atenci?n al Ciutad?

17 novembre 2014

Resoluci?n de 3 de novembre de 2014, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual es publica l'Acord de pr?rroga al Conveni marque amb la Comunitat Aut?noma d'Extremadura, per a la implantaci?n d'una xarxa d'oficines integrades d'atenci?n personalitzada al ciutad?.
BOE: N?m. 278 de 17/11/2014

 • NOTA: el Conveni subscrit el 21 de maig de 2007, del que este Acord de Pr?rroga porta causa, es public? en BOE de data: 14/06/2007(Obri en nova finestra) ,?qualsevol refer?ncia continguda en aquest Conveni a la Direcci?n General de de Modernizaci?n Administrativa, s'entendre? realitzada a la Direcci?n General d'Organizaci?n Administrativa i Procediments.

 • Cooperaci?n interadministrativa
 • Ciutad?

LA RIOJA. Conveni: Oficines Integrades d'Atenci?n al Ciutad?

10 novembre 2014

?Resoluci?n de 28 d'octubre de 2014, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual es publica el Conveni marque amb la Comunitat Aut?noma de La Rioja per a la implantaci?n d'una xarxa d'oficines integrades d'atenci?n al ciutad?. BOE:?n?m. 272, de 10/11/2014

 • Cooperaci?n interadministrativa
 • Ciutad?

REGI?N DE M?RCIA. Conveni: Oficines Integrades d'Atenci?n al Ciutad?

14 octubre 2013

Resoluci?n de 2 d'octubre de 2013, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual es publica el Conveni marque amb la Comunitat Aut?noma de la Regi?n de M?rcia per a la implantaci?n progressiva d'una Xarxa d'espais comuns d'Atenci?n al Ciutad?. BOE: n?m. 246, 14/10/2013

 • Ciutad?
 • Cooperaci?n interadministrativa

CANT?BRIA. Conveni: Oficines Integrades d'Atenci?n al Ciutad?

30 desembre 2009

Resoluci?n de 23 de desembre de 2009, de la Secretar?a de Estat per a la Funci?n P?blica, Ministeri de la Presid?ncia, per la qual es publica l'Acord de PR?RROGA Al CONVENI MARQUE, ( Enlla? al Conveni Marque publicat en publicat en BOE de 07/08/2006 (Obri en nova finestra) ) entre l'Administraci?n General de l'Estat i la COMUNITAT AUT?NOMA DE CANT?BRIA, per a la implantaci?n d'una xarxa d'oficines integrades d'atenci?n al ciutad?. BOE: 30/12/2009

 • Ciutad?
 • Cooperaci?n interadministrativa
Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General